منو
 کاربر Online
1548 کاربر online
Lines: 1-16Lines: 1-17
-روز یازدهم محرم هنگامی که اهل بیت امام حسین علیه السلام را از کنا کشته ان عبور می دادند. زینب علیها السلام در برابر که برادرش یستد و دستهای خود را زیر آن پیکر مقدس برد و به طرف آسمان بالا آورد و گفت: « خداوندا؛ این قربانی را از ما قبول کن !» +روز یازدهم ((ماه محرم|محرم)) هنگامی که اهل بیت ((حضرت امام حسین علیه السلام|امام حسین علیه السلام)) را از اساد شها عبور می دادند، ((حضرت زینب کبری علیهاسلام|زینب علیهاسلام)) در برابر ن مطهر برادرش نست دستهای خود را زیر آن پیکر مقدس برد، به طرف آسمان بالا آورد و گفت:« خداوندا؛ این قربانی را از ما قبول کن.»
-1)آن گاه خطاب به رسول خدا چنین گفت: « ای رسول خدا؛ ای آن که ملائکه زمین و آسمان بر تو درود می فرستند! این حسین توست که ای او را پاره پاره کردند، سرو را از قفا بریدند. این حسین توست که جسد و در ا افتاده است، در حالی که بادها بر او می وزند و خاک بر او می نشانند.» و با این سخنان دوست و دشمن را گریاند. +آن گاه خطاب به ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا)) چنین گفت:« ای رسول خدا؛ ای آن که ملائکه زمین و آسمان بر تو درود می فرستند، این حسین توست که ن را پاره پاره کردند و سر را بریدند. این حسین توست که جسد در یان افتاده است، در حالی که بادها بر او می وزند و خاک بر او مینشانند.»
و با این سخنان دوست و دشمن را گریاند.
سپس خطاب به مادرش ((حضرت فاطمه زهرا علیهاسلام|فاطمه زهرا سلام الله علیها)) چنین گفت:« ای مادر! نگاهی به صحرای کربلا بیفکن و فرزند خود را ببین که سرش بر نیزه مخالفان و تنش در خاک و خون غلطان است! این جگرگوشه‌ی توست که در این صحرا روی خاک افتاده است! و دختران خود را ببین که سراپرده های آنها را سوزاندند و آنها را بر شتران برهنه سوار کردند، و اکنون به اسیری می برند. ما فرزندان توایم که گرفتار غربت شده ایم.»
-2)ب ا ه اد فاه هر اه یها نین ف: « ای ماد! ا یه بهین ! نی ای کبلا یکن و ن د ر بین که ش ر نیه الفن نش در خاک و خن طا ! ی گر وه س ک ر این صحرا ی ک اا ست و ران را بین که را رد های ها را واد و نها را ران رهنه سو کند به اسیری می برند، ما فندان تایم که د غربت گرار ده ی. +سپس ب چمی اکبار ه سین علیه اسلام کرد و گف: « ه فدای کس که پاهش رو به غارت شد؛ ب دای آن کس که شت حیاتش را قطع ردند؛ به فدای آن که نه غایب است تا امید با تش باشد و نه موح که امی بهبودش باشد. به فی آن ک که ن من فی ، به فدای آن ک که با لی ادوهناک و با ی طشان یدش کرند. به فای آن کس که محاسنش ون ی کی، به ای ن کس ک دش رسول خداست و رزن یا ممد مصطفی، ((ضرت خیه یهاسلم|خدیجه کبری)) ((ضرت امیرالمنین لی لیه الام|ی متضی)) و فمه هرا، بانوی ن است، به فای آن کس که ورشید برای ا بازگشت تا نماز بگزارد
آ
گاه اصحاب پیامبر ا خاطب قرار اد و گفاز جدم رسول دا از دنیا رفته است، ی صحاب پیمر! اینان ریه رسول ا هند ک به اسیری می برند />از نان زینب تامی سپاهیان دمن به گری ر مده دند.
-3)سپس با چشمی خونفشان روی به سد سرور شهیدان کرد و گفت: « به فدای آن کس که سپاهش روز دوشنبه غارت شد، به فدای آن کس که ریسمان حیاتش را قع کردند، به فدای آن کس که نه غایب است تا امید باز گشتش باشد و نه مجروح است که امید بهبودش باشد، به فدای آن کس که جان من فدای او باد، به فدای آن کس که با دلی انوهناک و با لب عطشان او را شهید کردند، به فدای آن کس که از محاسنش خون می چکید، به فدای آن کس که جد او رسول خداست و او فرزند پیامبر محمد مصطفی و خدیجه کبری و علی مرتضی و فاطمه زهرا و سیده زنان است، به فدای آن کس که خورشید برای او بازگشت تا نماز گزارد. » +!مناب: />*قه کربلا، ص 410.
-آن گاه اصحاب پیامبر را مخاطب قرار داد و گفت: « امروز جدم رسول خدا از دنیا رفته است، ای اصحاب پیامبر! اینان ذریه رسول خدا هستند که همانند اسیران می برند از گفتار زینب تمامی سپاهیان دشمن به گریه در آمدند و صحرا و ماهیان دریا بیقراری کردند.

منابع: قصه کربلا، ص 410.

مراجعه شود به:

((اسارت اهل بیت امام علیهم السلام))

((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))
+!مراجعه شود به:
*((اسارت اهل بیت امام حسین علیهم السلام))
*((توقف یک شبانه روزه و هاتفی برای زینب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [10:17 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 شنبه 29 اسفند 1383 [13:34 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 08 اسفند 1383 [10:26 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 03 مرداد 1383 [11:55 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..