منو
 کاربر Online
761 کاربر online
تاریخچه ی: واژگان هندسه

نگارش: 13

تصویر
معادل فارسی
تعریف
واژه لاتین
انتقالجابجا شدن شکل بر روی خط راست
translation
ابعاد اندازه های یک جسم یا شکل در جهت های مختلف
dimension
بازتاببازتاب شما در آینه عین خود شماست، اما نه کاملا یعنی اگر یک خط تقارن روی یک شکل متقارن قرا دهید شکل سمت راست آن درست شبیه سمت راست آن دیده میشود
reflection
img/daneshnameh_up/e/e6/ellipseeee.gif
بیضیبیضی شکلی هندسی دارای دو کانون است. در فا، سیاره ها روی یک مسیر بیضی شکل دور خورشید میگردند.
ellipse
img/daneshnameh_up/1/1c/Compass.gif
پرگاروسیله ای برای رسم کمانها و دوایر است. پرگار دو پایه دارد که به انتهای یکی از آنها یک سوزن نوک تیز و به انتهای دیگری یک مداد یا خودکار متصل است.
compass
تقارنشکلهایی دارای تقارن هستند که بتوانیم دو یا چند قسمت آن را روی هم منطبق کنیم.
symmetry
حجم حجم یک جسم مقدار فضایی است که اشغال میکند و شما برای بدست آوردن هر حجم منتظم میتوانید از فرمول خاص آن استفاده کنید
volume
دایرهشکل متقارنی سات که فاصله همه نقطه های روی محیط آن، از مرکز به یک اندازه است
circle
دوراننوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند.
rotation
ذوزنقهچهار ضلعی است که در آن دو ضلع با هم موازی و دو ضلع ناموازی اند
trapezoid
زاویهمقدار چرخش یا گردش یک چیز است که معمولا با درجه اندازه گیری میشود.
angle
سهمیمکان هندسی نقاطی از صفحه است که از نقطه و خطی مفروض به یک فاصله اند
parabola
کرهیکی از حجم های هندسی با سطح منحنی است. این حجم کاملا متقارن است، چون هر نقطه که روی سطح آن در نظر بگیریم، فاصله اش تا مرکز یک مقدار مشخص است.
sphere
کمانیک منحنی است که اگر آن را کامل کنید، دایره بدست می آید
arc
مثلثیک شکل سه ضلعی است که مجکوع زوایای داخلی آن 180 درجه است
triangle
محورخطی فرضی است که از وسط اجسام میگذرد.خط های افقی و عمودی روی نمودار هم ، محور نامیده می شوند. از محور ها برای تعیین مختصات نقطه روی نمودار استفاده می شود.
axis
محیطلبه ها یا مرز یک سطح است. پیرامون هر شکل بسته ، محیط آن نامیده میشود.
perimeter
محدبسطح منحنی محدب انحنایی مانند سطح بیرونی توپ دارد.
convex
img/daneshnameh_up/4/42/cone.gif
مخروط حجمی که راس آن یک نقطه و قاعده آن یک دایره است
cone
مربعیک چهار ضلعی است با چهار ضلع و چهار زاویه مساوی
square
مستطیلیک چهار ضلعی است که ضلع های آن دو به دو با هم مساوی هستند و همه زاویه های آن قائمه اند
rectangle
مقعرسطح منحنی مانند سطح داخلی یک کاسه است
concave
مکعبحجمی است که از شش وجه مربع شکل درست شده است.
cube
نقالهوسیله ای برای اندازه گیری و رسم زاویه.نقاله ها معمولا بر اساس درجه مدرج شده اند
protractor
وترپاره خطی است که دو سر یک کمان را به هم وصل میکند
chord
وتر(مثلث قائم الزاویه)بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه است.
hypotenuse
وجههر سطح صاف یک حجم هندسی، یک وجه است و با یالهای شکل احاطه شده است
face
هم محوردو شکل یا جسم را که محور مشترک داشته باشند ، هم محور هستند
coaxial
هرمیکی از حجم های هندسی است که وجه های آن مثلث هستند. وجه ها در نقطه ای مشترک به نام راس به هم می رسند.قاعده هرم میتواند مثلث یا مربع و یا چند ضلعی دیگری باشد
pyramid
هندسه مسطحهقسمتی از هندسه که با شکلهای دو بعدی سر و کار دارد
plane geometry
هندسه فضایی شاخه ای از هندسه اقلیدسی است.موضوع آن عبارت است از صورت،مکان نسبی،اندازه،و سایر ویژگیهای متری اشکال هندسی که بر یک صفحه قرار ندارند.
solid geometry
img/daneshnameh_up/c/c9/3d_10_crop.jpg
هندسه ترسیمی نگاشت های فضای سه بعدی را بروی یک صفحه ترسیم مسطح بررسی کرده و به کار میبرد.
descriptive geometry
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:55 ]   16   علی هادی      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:45 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:37 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:29 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:21 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [10:26 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:30 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:20 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:10 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:30 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [08:48 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [08:33 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [09:54 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [07:38 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [10:45 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [09:45 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..