منو
 کاربر Online
705 کاربر online
تاریخچه ی: واولیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Verdelite.jpg} + {picture=Wavellite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (واولیت - اگرگات دانه ای تابان (تا 20 میلیمتر (واولیت - اگرگات دانه ای تابان (تا 20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::واولیت (Wavellite)::__ ||__::واولیت (Wavellite)::__
-::Al3 ((OH)3 (PO4)2) 5H2O::
::ارترومبیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((آلومینیوم|Al))3 (OH)3 (PO4)2 5H2O::
::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/خوب - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/خوب - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
-::((شیشه)) ای - ابریشمی::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 :: ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ :: ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))- ((اگرگات)) درخشان - کروی ‌::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))- ((اگرگات)) درخشان - کروی ‌::|__::اشکال ظاهری::__
-:: فراوان ; آلمان غربی و شرقی ، چک و اسلواکی ، بریتانیای کبیر و برزیل ::|__::((ژیزمان))::__
::.حل شونده در اسیدها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Al2O3=37.11% P2O5=34.47% H2O=28.42% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+:: فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((بریتانیا))ی کبیر و ((برزیل)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.حل شونده در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=37.11% ((P2O5))=34.47%(( H2O))=28.42% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - زرد - سبز - قهوه ای - آبی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - زرد - سبز - قهوه ای - آبی ::|__::رنگ ((کانی))::__
-:: سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ +::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((مینیولیت)) - ((پرهنیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((مینیولیت)) - ((پرهنیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((لیمونیت)) - ((هماتیت))::|__::((پاراژنز))::__ ::((لیمونیت)) - ((هماتیت))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((هیدروترمال)) - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ :: ((هیدروترمال)) - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور ))کوتاه یا بلند ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور ))کوتاه یا بلند ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.استW.Wavell نام یک فیزیکدان انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.استW.Wavell نام یک فیزیکدان انگلیسی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3.5|4|2.3|2.4|| 3.5|4|2.3|2.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [07:08 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:51 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:48 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:44 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [06:22 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..