منو
 کاربر Online
340 کاربر online
تاریخچه ی: وانادینیت

{picture=Vanadinite.jpg}

(وانادینیت - اگرگات بلور (تقریباْ بزرگ 8 میلیمتر

||__::وانادینیت (Vanadinite)::__
::((سرب|Pb)5 Cl (VO4)3)::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد ::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
::ناصاف::|__::شکستگی::__
:: نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: ((بلور))- ((اگرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((بریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((زامبیا)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((کلر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد - قهوه ای - نارنجی - قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: ((میمتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ولفنیت)) - ((پیرومورفیت)) - ((میمتیت ))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی ))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((مراکش))::|__::محل پیدایش::__
::کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف است:: |__::سایر مشخصات::__
::.از نام ((وانادیوم)) که در آن وجود دارد گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
- |3|6.8|7.1||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [11:48 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:08 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:02 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:28 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:27 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [09:34 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..