منو
 صفحه های تصادفی
مردان عرصه علم و ادب از خاندان زیاری
زدودن فرهنگ جاهلی پیش از ظهور - ابوبصیر
مبارزه و شهادت عبدالرحمن بن عبدالله ارحبی
رکن الدین بن شمس الدین
امر پیامبر به دوستی حسنین علیهماالسلام
کهربا
barotitis media
تیره های گیاهی
آراء و افکار افلاطون
سمبولیسم
 کاربر Online
469 کاربر online
تاریخچه ی: وانادینیت

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Vanadinite.jpg}  {picture=Vanadinite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (وانادینیت - اگرگات بلور (تقریباْ بزرگ 8 میلیمتر (وانادینیت - اگرگات بلور (تقریباْ بزرگ 8 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::وانادینیت (Vanadinite)::__ ||__::وانادینیت (Vanadinite)::__
-::((سرب||Pb))5)((کلر|Cl)) (VO4)3):: +::((سرب|Pb))5 ((کلر|Cl)) (VO4)3::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__ ::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد::|__::((رخ))::__ ::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی ::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))- ((اگرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))- ((اگرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((بریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((زامبیا)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ ::تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((بریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((زامبیا)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((کلر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((کلر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد - قهوه ای - نارنجی - قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد - قهوه ای - نارنجی - قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((میمتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((میمتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((ولفنیت)) - ((پیرومورفیت)) - ((میمتیت ))::|__::((پاراژنز))::__ ::((ولفنیت)) - ((پیرومورفیت)) - ((میمتیت ))::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی - ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی - ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((مراکش))::|__::محل پیدایش::__  ::((مراکش))::|__::محل پیدایش::__
 ::.کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف است:: |__::سایر مشخصات::__ ::.کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف است:: |__::سایر مشخصات::__
 ::.از نام ((وانادیوم)) که در آن وجود دارد گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از نام ((وانادیوم)) که در آن وجود دارد گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
  - |3|6.8|7.1||  - |3|6.8|7.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [12:48 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [12:08 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [12:02 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:28 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:27 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:34 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..