منو
 صفحه های تصادفی
سبک استریم لاینینگ در صنعت اتومبیل سازی
زندگی نامه افلاطون
کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید
توصیف امام باقر علیه السلام از دنیا برای جابر بن یزید جعفی
نور خلقت فاطمه علیهاسلام
نظریه چالمرز جانسون
کنسرو سازی
رویکرد سیستمی آموزش و پرورش
قوانین بازی فوتبال
bronchiolitis
 کاربر Online
267 کاربر online
تاریخچه ی: وانادینیت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Vanadinite.jpg}  {picture=Vanadinite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (وانادینیت - اگرگات بلور (تقریباْ بزرگ 8 میلیمتر (وانادینیت - اگرگات بلور (تقریباْ بزرگ 8 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::وانادینیت (Vanadinite)::__ ||__::وانادینیت (Vanadinite)::__
-:: ((سرب|Pb)5 Cl (VO4)3)::
:: ((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
:: ((وانادات))::|__::((رده بندی))::__
:: ندارد::|__::((رخ))::__
:: ((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
:: ناصاف::|__::شکستگی::__
:: نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
:: شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
+::((سرب|Pb))5 ((کلر|Cl)) (VO4)3::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((وانادات))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
::ناصاف::|__::شکستگی::__
::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: ((بلور))- ((اگرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((بریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((زامبیا)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((بریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((زامبیا)) ، ((مکزیک)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((کلر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((کلر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
-:: زرد - قهوه ای - نارنجی - قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__
:: زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::زرد - قهوه ای - نارنجی - قرمز ::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: ((میمتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ولفنیت)) - ((پیرومورفیت)) - ((میمتیت ))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی ))::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی - ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((میمتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ولفنیت)) - ((پیرومورفیت)) - ((میمتیت ))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ((پیرامیدال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-:: ((مراکش))::|__::محل پیدایش::__
:: کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف است:: |__::سایر مشخصات::__
+::((مراکش))::|__::محل پیدایش::__
::.کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف است:: |__::سایر مشخصات::__
 ::.از نام ((وانادیوم)) که در آن وجود دارد گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از نام ((وانادیوم)) که در آن وجود دارد گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
  - |3|6.8|7.1||  - |3|6.8|7.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [11:48 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:08 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [11:02 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:39 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:28 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:27 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [10:04 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [09:34 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..