منو
 کاربر Online
629 کاربر online
تاریخچه ی: هیدرومگنزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-74Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Heliotrope.jpg} + {picture=Hydromagnesite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-هلیوتروپ - سط صیقلی +(هیدرومگنزیت - اگرگات درتوپ کوچک ط 2 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هیدرومگنزیت (Hydromagnesite)::__ ||__::هیدرومگنزیت (Hydromagnesite)::__
-::Mg5[OH(CO3)2]2.4H2O ::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((منیزیم|Mg))5(OH(CO3)2)2.4H2O ::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__ ::((کربنات))::|__::((رده بندی))::__
 ::خوب::|__::((رخ))::__ ::خوب::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - ابریشمی::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-:: نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__ +:: نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور - اگرگات توده ای - سوزنی::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; اطریش ، چک واسلواکی ، ایتالیا ، آلمان غربی و امریکا ::|__::((ژیزمان))::__
::. حل شونده در اسیدها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::MgO=49.93% CO2=27.75% H2O=22.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور)) - ((اگرگات)) توده ای - سوزنی::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((اطریش)) ، ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((آلمان غربی)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. حل شونده در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MgO))=49.93% ((CO2))=27.75% ((H2O))=22.32%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-:: آرتینیت - کلسیت - مگنزیت::|__::((پاراژنز))::__
:: ثانوی- سرپانتیت ::|__::منشا تشکیل::__
:: سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
+:: ((آرتینیت)) - ((کلسیت)) - ((مگنزیت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی)) - ((سرپانتیت)) ::|__::منشا تشکیل::__
::سوزنی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.نامش از ترکیب شیمیائی آن گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.نامش از ((ترکیب شیمیائی)) آن گرفته شده است::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|3.5|2.2|-|| -|3.5|2.2|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:32 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:23 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [06:13 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [05:59 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..