منو
 کاربر Online
489 کاربر online
تاریخچه ی: هیالیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Heulandite.jpg}  {picture=Heulandite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هولاندیت - اگرگات فلسی (15 میلیمتر  (هولاندیت - اگرگات فلسی (15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هیالیت (Hyalite)::__ ||__::هیالیت (Hyalite)::__
-::SiO2.nH2O:: +::((سیلیکن|Si))O2.nH2O::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای ::|__::((جلا))::__
 ::صدفی::|__::شکستگی::__ ::صدفی::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::قطره ای - ((نودول)) - ((آگرگات)) - خوشه ای - ((استالاکتیت))::|__::اشکال ظاهری::__ ::قطره ای - ((نودول)) - ((آگرگات)) - خوشه ای - ((استالاکتیت))::|__::اشکال ظاهری::__
 ::فراوان ; درنواحی آتشفشانی عهدحاضردر ((آلمان)) ، ((چک واسلواکی))
((مکزیک)) ، ((ژاپن)) ، ((ایسلند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::فراوان ; درنواحی آتشفشانی عهدحاضردر ((آلمان)) ، ((چک واسلواکی))
((مکزیک)) ، ((ژاپن)) ، ((ایسلند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
 ::((KOH)) , ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::((KOH)) , ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::نیز دارد ((کلسیم|Ca))-((منیزیم|Mg))-((آلومینیوم|Al)) -((آهن|Fe))-((آرسنیک|As)) متغیر - درصد H2O بین 27-1 درصد در تغییر است و ادخال های ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::درصد H2O بین 1-27 درصد در تغییر است و ادخال های
نیز دارد ((کلسیم|Ca))-((منیزیم|Mg))-((آلومینیوم|Al)) -((آهن|Fe))-((آرسنیک|As)) متغیر ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::آبی یا سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::آبی یا سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((کالسدوئن)) - ((اوانسیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::اوپال خالص- ((اوپال)) شیری- ((کالسدوئن))::|__::((پاراژنز))::__ ::اوپال خالص- ((اوپال)) شیری- ((کالسدوئن))::|__::((پاراژنز))::__
 ::.بعد از آتشفشانی - دگرسانی ::|__::منشا تشکیل::__ ::.بعد از آتشفشانی - دگرسانی ::|__::منشا تشکیل::__
 ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::.گاه به صورت سنگ ظریف(آگرگاتهای کوچک)مورد استفاده قرار می گیرد::|__::((کاربرد))::__ ::.گاه به صورت سنگ ظریف(آگرگاتهای کوچک)مورد استفاده قرار می گیرد::|__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه اوپال است
دارای لو مینسانس فراوان سبز تا زرد-سبز است
گاه به صورت سنگ ظریف(آگرگاتهای کوچک)مورد استفاده قرار می گیرد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.خواص فیزیکی و شیمیایی آن شبیه اوپال است
دارای لو مینسانس فراوان سبز تا زرد-سبز است
گاه به صورت سنگ ظریف(آگرگاتهای کوچک)مورد استفاده قرار می گیرد::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنی ((شیشه)) اخذ شده است Hualos از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنی ((شیشه)) اخذ شده است Hualos از کلمه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 6|7|-|-|| 6|7|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [07:51 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:04 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [07:45 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [07:34 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [10:18 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..