منو
 صفحه های تصادفی
گروه گرایی
من کمرو نیستم
عبدالعزیز بن قاسم
گسل تبریز
قیام مسلحانه زید بن علی
طرز کار یک قرقره
آکواریوم
بانک مرکزی
فرهنگسرای کودک
جایگاه رفیع امام جواد علیه السلام
 کاربر Online
464 کاربر online
تاریخچه ی: هوپئیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Hopeite.jpg}  {picture=Hopeite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هوپئیت - گروه بلورهای کوچک (تا 2 میلیمتر (هوپئیت - گروه بلورهای کوچک (تا 2 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هوپئیت (Hopeite)::__ ||__::هوپئیت (Hopeite)::__
-::Zn3[PO4]2.4H2O :: +::((روی|Zn))3 PO4 2.4H2O ::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((فسفات))::|__::((رده بندی))::__
-::خیلی خوب - مطابق با سطح /100/ خوب - مطابق با سطح /010/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی ::|__::((جلا))::__
::ناصاف ::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
+::/خیلی خوب - مطابق با سطح /100/ خوب - مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی ::|__::((جلا))::__
:: ناصاف ::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- اگرگات توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; آلمان غربی ، زامبیا و کانادا ::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))- ((اگرگات)) توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((زامبیا)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::ZnO=53.28% P2O5=31% U2O=15.72%::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((ZnO))=53.28% ((P2O5))=31% ((U2O))=15.72%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - زرد ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - زرد ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::وانادینیت - همی مورفیت ::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی - ناحیه اکسیداسیون))::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری - ورقه ای - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
+:: ((وانادینیت)) - ((همی مورفیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
:: ثانوی - ناحیه ((اکسیداسیون)) ::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - ورقه ای - پهن و کوتاه::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::زامبیا ::|__::محل پیدایش::__
::دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
::نام یک شیمیدان اسکاتلندی T.Ch.Hope است::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((زامبیا)) ::|__::محل پیدایش::__
::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
::.است T.Ch.Hope نام یک شیمیدان ((اسکاتلند))ی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|3|3|-|| ــ|3|3|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [08:24 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:45 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:25 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:15 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [06:03 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..