منو
 کاربر Online
576 کاربر online
تاریخچه ی: هولاندیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Hydromagnesite.jpg} + {picture=Heulandite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-یدروگنیت - اگرگات درت کوچک (قطر 2 میلیمتر +(هوانیت - اگرگات سی (15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هولاندیت (Heulandite)::__ ||__::هولاندیت (Heulandite)::__
-::Ca[Al2Si7O18].6H2O :: +::((کلسیم|Ca))(((آلومینیوم|Al))2((سیلیکن|Si))7O18)6H2O ::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - صدفی ::|__::((جلا))::__ +::((شیشه)) ای - صدفی ::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
-:: شفاف - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+:: ((شفاف)) - نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلور- اگرگات ::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; آلمان غربی ، چک و اسلواکی ، ایتالیا ، نروژ و ایسلند::|__::((ژیزمان))::__
+::((بلور))- اگرگات ::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، ((نروژ)) و ((ایسلند))::|__::((ژیزمان))::__
 |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ |__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::CaO=9.2% Al2O3=16.8% SiO2=59.29% H2O=14.8% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::((CaO))=9.2% ((Al2O3))=16.8% ((SiO2))=59.29% ((H2O))=14.8% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - خاکستری - قرمز - قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - خاکستری - قرمز - قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-استیلیبیت|__::تشابه کانی شناسی::__
:: استیلبیت - چابازیت::|__::((پاراژنز))::__
:: هیدروترمال ::|__::منشا تشکیل::__
+::استیلیبیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((استیلبیت)) - ((چابازیت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((هیدروترمال)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::ورقه ای - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::ورقه ای - فلسی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-::دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است J.H.Heuland از نام یک کلکسیونر انگلیسی کانی ها بنام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.دارای شکستگی ناصاف است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است J.H.Heuland از نام یک کلکسیونر ((انگلیس))ی کانی ها بنام ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 3.5|4|2.2|-|| 3.5|4|2.2|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
 +
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 15 آذر 1384 [10:00 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [10:09 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [09:11 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 آذر 1384 [09:07 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..