منو
 کاربر Online
728 کاربر online
تاریخچه ی: هوبنریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هوبنریت (Huebnerite)::__ ||__::هوبنریت (Huebnerite)::__
-::MnWO4:: +::((منگنز|Mn))((WO))4::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((ولفرامات))::|__::((رده بندی))::__ ::((ولفرامات))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::نیمه ((فلز))ی - خاکستری ::|__::((جلا))::__ ::نیمه ((فلز))ی - خاکستری ::|__::((جلا))::__
 ::نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(نیمه شفاف - کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__ ::(نیمه شفاف - کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
  ::((بلور))ی - ((آگرگات)) موازی تا نیمه کروی::|__::((اشکال ظاهری))::__  ::((بلور))ی - ((آگرگات)) موازی تا نیمه کروی::|__::((اشکال ظاهری))::__
 :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) ، ((پرو)) و ((بولیوی)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((فرانسه)) ، ((امریکا)) ، ((پرو)) و ((بولیوی)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::. حل می شود H2SO4 و HCl به سختی در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::MnO=23.42% WO3=76.58% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::. حل می شود ((H2SO4)) و ((HCl ))به سختی در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((MnO))=23.42% ((WO3))=76.58% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای قرمز - سیاه متمایل به قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای قرمز - سیاه متمایل به قهوه ای ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - متمایل به سبز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - متمایل به سبز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((ولفرامیت)) - ((کاسیتریت)) - ((توپاز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((ولفرامیت)) - ((کاسیتریت)) - ((توپاز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((پنوماتولیتی))::|__::منشا تشکیل::__ ::((پنوماتولیتی))::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((منشور))ی - قرصهای کوچک ::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((منشور))ی - قرصهای کوچک ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 |__::محل پیدایش::__  |__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.از نام ((هونبر)) مهندس ((معدن)) آلمانی اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.از نام ((هونبر)) مهندس ((معدن)) آلمانی اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|5|6.4|7.1|| -|5|6.4|7.1||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [11:53 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [11:47 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..