منو
 کاربر Online
865 کاربر online
تاریخچه ی: هوانوردی

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-62Lines: 1-64
 __هواپیمائی__ یا __هوانوردی__ یا __ترابری هوائی__ به فعالیتهائی اشاره می کند که شامل ((پرواز)) مکانیکی و صنعت وسائل ترابری هوائی می شود و ((وسیله ترابری هوائی))، شامل انواع ((بال ثابت)) ( ((هواپیما)) )، ((بال چرخان)) ( ((بالگرد)) )، و نیز وسائل ترابری هوائی سبکتر از هوا مانند ((بالون))ها و ((کشتی هوائی|کشتی های هوائی)) ( ((هواناو)) نیز نامیده می شود) می شوند.  __هواپیمائی__ یا __هوانوردی__ یا __ترابری هوائی__ به فعالیتهائی اشاره می کند که شامل ((پرواز)) مکانیکی و صنعت وسائل ترابری هوائی می شود و ((وسیله ترابری هوائی))، شامل انواع ((بال ثابت)) ( ((هواپیما)) )، ((بال چرخان)) ( ((بالگرد)) )، و نیز وسائل ترابری هوائی سبکتر از هوا مانند ((بالون))ها و ((کشتی هوائی|کشتی های هوائی)) ( ((هواناو)) نیز نامیده می شود) می شوند.
 هواپیمای را به طور کلی می توان به سه حوزه تقسیم کرد: هواپیمای را به طور کلی می توان به سه حوزه تقسیم کرد:
 * ((هوانوردی تجاری)) * ((هوانوردی تجاری))
 * ((هواموردی عمومی))  * ((هواموردی عمومی))
 * ((هوانوردی نظامی)) * ((هوانوردی نظامی))
 !هوانوردی تجاری !هوانوردی تجاری
 هوانوردی یا __هواپیمائی تجاری__، توسط ((خطوط هوائی|خطوط هوائی)) مانند پیام ، بریتیش ایر ویز ، لوفت هانزا و خطوط هوائی سنگاپور ارائه می شود ،در حالیکه خطوط هوائی مانند ایران ایر، آسمان ، دیتا ایرلاینز و امارات پروازهای مسافری و باری انجام می دهند. هوانوردی یا __هواپیمائی تجاری__، توسط ((خطوط هوائی|خطوط هوائی)) مانند پیام ، بریتیش ایر ویز ، لوفت هانزا و خطوط هوائی سنگاپور ارائه می شود ،در حالیکه خطوط هوائی مانند ایران ایر، آسمان ، دیتا ایرلاینز و امارات پروازهای مسافری و باری انجام می دهند.
 این نوع هوانوردی بعد از ((جنگ جهانی اول)) با هدف حمل ((مسافر)) و ((بار «ترابری»|بار)) برای کسب ((سود)) آغاز شد، که اغلب با استفاده از ((هواپیمای نظامی|هواپیماهای نظامی)) سابق انجام می شد. یک نوع باربری سودآور، ((پست هوائی)) بود، که توسط دولتها بابت آن ((یارانه)) پرداخت می شد. بین اکتبر 1929 یعنی هنگامی که ''((گرف زیپلین))'' اولین سرویس ماورای ((اقیانوس اطلس)) را افتتاح کرد، و 6 می 1937 ، که ''((هیندنبورگ))'' آتش گرفت، کشتی های هوائی اصلی ترین شیوه مسافرت هوائی با مسافت زیاد بودند. بعد از ((جنگ جهانی دوم))، سرآغاز ((هواپیمای جت)) ، امکان جابجائی سریع جمعیت زیادی از مردم را داد. این نوع هوانوردی بعد از ((جنگ جهانی اول)) با هدف حمل ((مسافر)) و ((بار «ترابری»|بار)) برای کسب ((سود)) آغاز شد، که اغلب با استفاده از ((هواپیمای نظامی|هواپیماهای نظامی)) سابق انجام می شد. یک نوع باربری سودآور، ((پست هوائی)) بود، که توسط دولتها بابت آن ((یارانه)) پرداخت می شد. بین اکتبر 1929 یعنی هنگامی که ''((گرف زیپلین))'' اولین سرویس ماورای ((اقیانوس اطلس)) را افتتاح کرد، و 6 می 1937 ، که ''((هیندنبورگ))'' آتش گرفت، کشتی های هوائی اصلی ترین شیوه مسافرت هوائی با مسافت زیاد بودند. بعد از ((جنگ جهانی دوم))، سرآغاز ((هواپیمای جت)) ، امکان جابجائی سریع جمعیت زیادی از مردم را داد.
 !هوانوردی عمومی !هوانوردی عمومی
 __هوانوردی عمومی__ ، اصطلاحی است که شامل تمام هوانوردی ها به غیر از نظامی و ترابری هوائی برنامه ریزی شده ( خطوط هوائی ) می شود، و در بر گیرنده وسائل هوائی با مالکیت شخصی ، خدمات ((چارتر)) ، وسائل هوائی تجاری خصوصی ، و بساری روشهای دیگر کار با هواپیما، که نمی توان به طور قاطع به آنها ((ترابری)) گفت. هوانوردی عمومی ( GA ) ، بر خلاف نظر عامه، منحصرا غیر تجاری نیست؛ اگر چه قسمت اعظمی از هوانوردی عمومی شامل ((پرواز تفریحی)) است، یک قسمت بزرگ و هم ارز آن، فعالیتهای تجاری مهم می باشد. اینها شامل موارد زیر می باشند: __هوانوردی عمومی__ ، اصطلاحی است که شامل تمام هوانوردی ها به غیر از نظامی و ترابری هوائی برنامه ریزی شده ( خطوط هوائی ) می شود، و در بر گیرنده وسائل هوائی با مالکیت شخصی ، خدمات ((چارتر)) ، وسائل هوائی تجاری خصوصی ، و بساری روشهای دیگر کار با هواپیما، که نمی توان به طور قاطع به آنها ((ترابری)) گفت. هوانوردی عمومی ( GA ) ، بر خلاف نظر عامه، منحصرا غیر تجاری نیست؛ اگر چه قسمت اعظمی از هوانوردی عمومی شامل ((پرواز تفریحی)) است، یک قسمت بزرگ و هم ارز آن، فعالیتهای تجاری مهم می باشد. اینها شامل موارد زیر می باشند:
 ((آموزش پرواز)) ، حمل و نقل ، ((نجات)) ، کاربری های ((کشاورزی)) ، ((تاکسی هوائی)) ، خدمات مسافری دربستی ( چارتر ) ، پرواز شرکتی ، ترابری اضطراری ، ((پلیس)) ، ((اطفاء حریق)) و غیره. ((هواپیمای فوق سبک|فوق سبکها)) نیز به سرعت به قسمتی از سیستم هوانوردی غیر نظامی منظم در می آیند، و اغب به عنوان قسمتی از هوانوردی عمومی شناخته می شوند. ((آموزش پرواز)) ، حمل و نقل ، ((نجات)) ، کاربری های ((کشاورزی)) ، ((تاکسی هوائی)) ، خدمات مسافری دربستی ( چارتر ) ، پرواز شرکتی ، ترابری اضطراری ، ((پلیس)) ، ((اطفاء حریق)) و غیره. ((هواپیمای فوق سبک|فوق سبکها)) نیز به سرعت به قسمتی از سیستم هوانوردی غیر نظامی منظم در می آیند، و اغب به عنوان قسمتی از هوانوردی عمومی شناخته می شوند.
 هوانوردی عمومی همچنین به خوبی در خدمت نیازهای بشردوستانه می باشد. بسیاری از ((سازمان))ها از وسائل پرنده سبک برای جابجائی ((پزشک))ان و ((بیمار))ان و ((تدارکات)) استفاده می کنند. ((هلی کوپتر امداد)) و چرخ بال های ((هلال احمر)) از این نوع هستند. هوانوردی عمومی همچنین به خوبی در خدمت نیازهای بشردوستانه می باشد. بسیاری از ((سازمان))ها از وسائل پرنده سبک برای جابجائی ((پزشک))ان و ((بیمار))ان و ((تدارکات)) استفاده می کنند. ((هلی کوپتر امداد)) و چرخ بال های ((هلال احمر)) از این نوع هستند.
 !هوانوردی نظامی  !هوانوردی نظامی
 __هوانوردی نظامی__ شامل فعالیتهای ((رزم))ی و نیز ماموریتهای پروازی برای پشتیبانی فعالیتهای نظامی می باشد. __هوانوردی نظامی__ شامل فعالیتهای ((رزم))ی و نیز ماموریتهای پروازی برای پشتیبانی فعالیتهای نظامی می باشد.
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 • ((وسیله پرنده)) • ((وسیله پرنده))
 • ((خط هوائی|خطوط هوائی)) • ((خط هوائی|خطوط هوائی))
 • ((فرودگاه)) • ((فرودگاه))
 • ((امنیت پرواز)) • ((امنیت پرواز))
 • ((مراقبت پرواز)) ( ((کنترل رفت و آمد هوائی)) ) • ((مراقبت پرواز)) ( ((کنترل رفت و آمد هوائی)) )
 • ((سیستم ناوبری)) • ((سیستم ناوبری))
 • ((تاریخچه هوانوردی)) • ((تاریخچه هوانوردی))
 • ((سر و صدای هوانوردی)) • ((سر و صدای هوانوردی))
 • ((سیستم کنترل پرواز|سیستمهای کنترل پرواز)) • ((سیستم کنترل پرواز|سیستمهای کنترل پرواز))
 • ((پرواز)) • ((پرواز))
 • ((شبیه ساز پرواز)) • ((شبیه ساز پرواز))
 • ((سامانه موقعیت جهانی)) ( ((GIS)) ) • ((سامانه موقعیت جهانی)) ( ((GIS)) )
 • ((حوادث هوانوردی)) • ((حوادث هوانوردی))
 • ((موتور جت)) • ((موتور جت))
 • ((نمایشگاه هوائی اوزخوس)) • ((نمایشگاه هوائی اوزخوس))
 • ((فهرست عناوین هوانوردی)) • ((فهرست عناوین هوانوردی))
 • ((فهرست اسامی کسانی که در سقوط هواپیما فوت کرده اند)) • ((فهرست اسامی کسانی که در سقوط هواپیما فوت کرده اند))
 • ((خط زمانی هوانوردی)) • ((خط زمانی هوانوردی))
 • ((رادار)) • ((رادار))
 • ((خزش هواپیما|خزش)) • ((خزش هواپیما|خزش))
 • ((باند پرواز)) • ((باند پرواز))
 • ((برادران رایت)) • ((برادران رایت))
 • ((داستان پرواز)) • ((داستان پرواز))
 +• ((وقایع و حوادث ناگوار در هوانوردی))
 +• ((فرود))
 ::((فهرست وسایل پرنده)) | ((سازندگان وسائل پرنده)) | ((موتور وسائل پرنده)) | :: ::((فهرست وسایل پرنده)) | ((سازندگان وسائل پرنده)) | ((موتور وسائل پرنده)) | ::
 ::((خط هواپیمائی|خطوط هواپیمائی)) | ((نیروی هوائی|نیروهای هوائی)) | ((سلاحهای وسائل پرنده)) | ((موشک)) ها | ((خط زمانی هوانوردی)):: ::((خط هواپیمائی|خطوط هواپیمائی)) | ((نیروی هوائی|نیروهای هوائی)) | ((سلاحهای وسائل پرنده)) | ((موشک)) ها | ((خط زمانی هوانوردی))::
 !مطالب مرتبط !مطالب مرتبط
 *((ایمنی پرواز)) *((ایمنی پرواز))
 *((دستگاههای کمک ناوبری هوایی)) *((دستگاههای کمک ناوبری هوایی))
 *((مخاطرات در ایمنی پرواز)) *((مخاطرات در ایمنی پرواز))
 *((تاریخ هوانوردی)) *((تاریخ هوانوردی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:51 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [08:50 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [08:46 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [01:29 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 اسفند 1383 [07:02 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [11:52 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..