منو
 صفحه های تصادفی
آبدره های نروژی
التهاب تاندون و تنوسینوویت‌
کور
علل انحطاط مسلمانان و کشور های غربی
ملاک امتیاز انسان بر حیوان
کارشناس ارزیابی بیمه های اشخاص
دندانپزشکی در ایران
دریاچه تی تی کاکا
واژگان ژنتیک مولکولی
نهان زادان
 کاربر Online
653 کاربر online
تاریخچه ی: هندسه

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-17Lines: 1-111
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان هندسه))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((هندسه مسطحه))
 +*((هندسه اقلیدسی))
 +*((هندسه نااقلیدسی))
 +*((هندسه تصویری))
 +*((قضایای هندسی))
 +*((مکان هندسی))
 +*((چند ضلعی))
 +*((مستطیل))
 +*((بیضی))
 +*((دایره))
 +*((مثلث))
 +*((ویژگیهای هندسی مثلث))
 +*((دایره های محاطی داخلی و خارجی یک مثلث))
 +*((اعداد مثلثی))
 +*((قضیه تالس))
 +*((قضیه فیثاغورث))
 +*((قضیه پاپوس))
 +*((قضیه پاسکال))
 +*((قضیه‌ی بریانشون))
 +*((قضیه دزارگ))
 +*((اثبات قضیه دزارگ در صفحه))
 +*((اثبات قضیه دزارگ در فضا))
 +*((قضیه منولائوس))
 +*((کنج))
 +*((زاویه))
 +*((منشور))
 +*((بردار))
 +*((ضرب داخلی))
 +*((ضرب خارجی))
 +*((کنج فرنه))
 +*((نوار موبیوس))
 +*((منحنی های کروی))
 +*((تاب و انحنا))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*((کتابهای هندسه))
 +__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
 +**[http://mathforum.org/geopow|مسائل هندسی]
 +**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کلاس آنلاین هندسه]
 +**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آموزش هندسه برای کودکان]
 +**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|بازیهای هندسی]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 V{maketoc} V{maketoc}
-!!تاریخچه هندسه
واژه انگلیسی __جئومتری__ ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمة «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. بنابراین هندسه __اندازه گیری زمین__ است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می گرفت. این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین می برد و لازم می شد دوباره هر کس زمین خود را اندازه گیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامت گذاری زمینها با کمک پایه ها و طنابها اختراع کردند. آنها پایه ای را در نقطه ای مناسب در زمین فرو می کردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب می شد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص می ساخت به یکدیگر متصل می شدند.
با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان سازی می گشت.
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.
در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال 600 قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام ((الس))، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد. در هندسه ، یک واقعیت را ((فرضیه)) می نامند.
الس دلایل ثبوت برخی از فرضیه ها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام ((اقلیدس)) که در ((اسکندریه)) زندگی می کرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود. وی حدود سال 300 قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة 13 جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت 2 هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند.
+

::{picture=geometry-1.gif}::


::||هندسه __مطالعه انواع مختلف اشکال__ و __خصوصیات__ آنهاست. همچنین مطالعه __ارتباط میان اشکال __، __زوایا__ و __فواصـل __است.||::

!تاریخچه هندسه
واژه انگلیسی __Geometry__ ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است.بنابراین هندسه __اندازه گیری زمین__ است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا میگرفت.
این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین میبرد و لازم میشد دوباره هر کس زمین خود را اندازهگیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامتگذاری زمینها با کمک پایهها و طنابها اختراع کردند. آنها پایه‌‌ای را در نقطهای مناسب در زمین فرو میکردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب میشد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص میساخت به یکدیگر متصل می‌‌شدند.با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان ساز میگشت.
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال 600 قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام ((الس))، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد.
((الس))‌ دلایل ثبوت برخی از فرضیهها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام ((اقلیدس)) که در ((اسکندریه)) زندگ میکرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود. />وی حدود سال 300 قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة 13 جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت 2 هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند.
 براساس این قوانین ، ((هندسه اقلیدسی)) تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت. براساس این قوانین ، ((هندسه اقلیدسی)) تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت.
 امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر ((هندسة تحلیلی ))و ((مثلثات))، ((هندسه غیر اقلیدسی ))و ((هندسه فضایی ))مطالعه می کنیم. امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر ((هندسة تحلیلی ))و ((مثلثات))، ((هندسه غیر اقلیدسی ))و ((هندسه فضایی ))مطالعه می کنیم.
-خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.
قبل از __اقلیدس__، ((فیثاغورث))( 572-500 ق.م ) و __زنون__ ( 490 ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند.
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام ((هیپارک))، ((مثلثات)) را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.
به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوسها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.
+خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.قبل از __اقلیدس__، ((فیثاغورث))( 572-500 ق.م ) و __زنون__ ( 490 ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند.
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام ((هیپارک))، ((مثلثات)) را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوسها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.
 بعد از آن __دانشمندان هندی__ موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در __قرن پنجم __میلادی ((آپاستامبا))، در __قرن ششم __، ((آریاب هاتا ))، در __قرن هفتم __،((براهماگوپتا ))و در __قرن نهم __،((بهاسکارا)) در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند. بعد از آن __دانشمندان هندی__ موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در __قرن پنجم __میلادی ((آپاستامبا))، در __قرن ششم __، ((آریاب هاتا ))، در __قرن هفتم __،((براهماگوپتا ))و در __قرن نهم __،((بهاسکارا)) در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند.
- +---
!کلاس‌بندی هندسه
!!هنـدسه مقـدماتی به دو شاخه تقسیـم می گردد :
*((هنـدسه مسطحه))
*((هندسه فضایی))
در ((هندسه مسطحه)) ، اشکالی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که __فقط دو بعد__ دارند، ((هندسه فضایی)) ، __مطالعه اشکال هندسی سه بعدی__ است. این بخش از هندسه در مورد اشکال سه بعدی چون ((مکعب)) ها ،((استوانه)) ها، ((مخروط)) ها، ((کره)) ها و غیره است.
!!در هندسه مدرن شاخه‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند:
*((هندسه تحلیلی))
*((هندسه برداری))
*((هندسه دیفرانسیل))
*((هندسه جبری))
*((هندسه محاسباتی))
*((هندسه اعداد صحیح))
*((هندسه اقلیدسی))
*((هندسه نااقلیدسی))
*((هندسه تصویری))
*((هندسه ریمانی))
*((هندسه ناجابجایی))
*((هندسه هذلولوی))
---
 !همچنین ببینیم: !همچنین ببینیم:
- +*((تبدیلات هندسی))
*((مکان هندسی و ترسیمات))
*((قضایای هندسی))
*((توپولوژی))
*((هندسه اقلیدسی))
*((هندسه نااقلیدسی))
*((محاسبه مساحت دایره))
---
!پیوندهای خارجی
[http://olympiad.roshd.ir/mathematicscontentlist.html]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry]
[http://www.geom.uiuc.edu/]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 11 شهریور 1385 [02:52 ]   30   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:57 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:10 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:06 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:12 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [19:12 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [19:04 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:08 ]   23   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:08 ]   22   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1384 [07:52 ]   21   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1384 [07:49 ]   20   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:55 ]   19   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:53 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:37 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:34 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:21 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:08 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [07:13 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [16:02 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [20:08 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [19:53 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:55 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:53 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:46 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [09:04 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:55 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:51 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:48 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 13 شهریور 1383 [15:20 ]   1   محمد نوید      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..