منو
 کاربر Online
493 کاربر online
تاریخچه ی: همی مورفیت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-74Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Hemimorphite.jpg}  {picture=Hemimorphite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (همی مورفیت - آگرگات شعاعی در لیمونیت (25 میلیمتر (همی مورفیت - آگرگات شعاعی در لیمونیت (25 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::همی مورفیت (Hemimorphite)::__ ||__::همی مورفیت (Hemimorphite)::__
-::Zn4)(OH)2 Si2O7(.H2O :: +::((روی|Zn))4(OH)2 ((سیلیکن|Si))2O7.H2O ::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - صدفی - ابریشمی ::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - صدفی - ابریشمی ::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ ::((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - ((استلاکتیتی)) - ((پسودومرف)) ::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))ی - ((آگرگات)) دانه ای - ((استلاکتیتی)) - ((پسودومرف)) ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((URSS)) ، ((الجزایر ))،(( ایران)) ، ((امریکا)) ، ((مکزیک)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((اطریش)) ، ((ایتالیا)) ، ((انگلیس)) ، ((URSS)) ، ((الجزایر ))،(( ایران)) ، ((امریکا)) ، ((مکزیک)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::واکنش می دهد ZnO غلیظ و با
KOH محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::واکنش می دهد ZnO غلیظ و با
KOH محلول در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((ZnO))=67.59% ((SiO2))=24.94% ((H2O))=7.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((ZnO))=67.59% ((SiO2))=24.94% ((H2O))=7.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بی رنگ - سفید - خاکستری - متمایل به زرد - قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بی رنگ - سفید - خاکستری - متمایل به زرد - قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 ::((سختی)) - انحلال در ((اسید))ها - ((چگالی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ ::((سختی)) - انحلال در ((اسید))ها - ((چگالی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((اسمیت زونیت)) - ((کالسدونی)) - ((پرهنیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((اسمیت زونیت)) - ((کالسدونی)) - ((پرهنیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::(( اسفالریت)) - ((ولفنیت)) - ((لیمونیت)) - ((اسمیت زونیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::(( اسفالریت)) - ((ولفنیت)) - ((لیمونیت)) - ((اسمیت زونیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__ ::((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::((همی مورفیک)) - قرصی شکل ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((همی مورفیک)) - قرصی شکل ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((مکزیک))::|__::محل پیدایش::__  ::((مکزیک))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::. از نظر شکل بلورهای ((همی مورف)) اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. از نظر شکل بلورهای ((همی مورف)) اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|5|3.3|3.5|| 1|5|3.3|3.5||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
-
+

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [07:37 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [12:15 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [12:10 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [12:04 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [11:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [11:47 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..