منو
 کاربر Online
533 کاربر online
تاریخچه ی: هاوئریت

{picture=Hauerite.jpg}

(هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر

||__::هاوئریت (Hauerite)::__
::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 ::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
::کامل::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
::نیمه ((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS کمیاب ; و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
:: محتوای Mn و ((اشعةایکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::رسوبی - گازهای ((ماگمائی)) - ((آتشفشان))ی ::|__::منشا تشکیل::__
:::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس ((اتریش))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|4|3.5|ــ||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:12 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [13:00 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:52 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:02 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..