منو
 صفحه های تصادفی
بار موثر هسته
آموزش نظم در 60 ثانیه
گرانش زمین
روده بزرگ
غزوه الکدر
شقایق دریایی
مشعل های خورشیدی
سله شکنی و تنک کردن
انواع روشهای هیپنوتیزم
آدمخوارها و کتابخوانها
 کاربر Online
593 کاربر online
تاریخچه ی: هاوئریت

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Hauerite.jpg}  {picture=Hauerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هاوئریت (Hauerite)::__ ||__::هاوئریت (Hauerite)::__
 ::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 :: ::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 ::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی ::|__::((جلا))::__ ::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 ::نیمه ((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__ ::نیمه ((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
 :: ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS کمیاب ; و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS کمیاب ; و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: محتوای Mn و ((اشعةایکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: Mn محتوای و ((اشعه ایکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
 ::رسوبی - گازهای ((ماگمائی)) - ((آتشفشان))ی ::|__::منشا تشکیل::__ ::رسوبی - گازهای ((ماگمائی)) - ((آتشفشان))ی ::|__::منشا تشکیل::__
-:::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__ +::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس ((اتریش))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس ((اتریش))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|4|3.5|ــ|| ــ|4|3.5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:12 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [13:00 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:52 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:02 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..