منو
 صفحه های تصادفی
پنومونی ویروسی
آب و هواشناسی و سیر تحولی آن
آرایشهای لیزری
قیمت
گل
امواج زلزله
ندای شهادت امام حسین علیه السلام در هنگام ولادت
مواد خام شیشه
وعده الهی در قرآن به اهل بیت علیهم السلام
سیلویت
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: هاوئریت

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-74Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Hauerite.jpg}  {picture=Hauerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هاوئریت (Hauerite)::__ ||__::هاوئریت (Hauerite)::__
 ::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 :: ::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 ::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل ::|__::((رخ))::__
::الماسی - نیمه فلزی ::|__::((جلا))::__
::نیمه صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
+::کامل::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
::نیمه ((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::((بلور))ی - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS کمیاب ; و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: محتوای Mn و ((اشعةایکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: Mn محتوای و ((اشعه ایکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
-::رسوبی - گازهای ماگمائی - آتشفشانی ::|__::منشا تشکیل::__
:::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::رسوبی - گازهای ((ماگمائی)) - ((آتشفشان))ی ::|__::منشا تشکیل::__
::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از نام زمین شناس ((اتریش))یJ.R.Hauer اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس ((اتریش))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|4|3.5|ــ|| ــ|4|3.5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:12 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [13:00 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:52 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:02 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..