منو
 کاربر Online
514 کاربر online
تاریخچه ی: هالیت

{picture=Halite.jpg}

(هالیت - تجمع بلورهای هگزائدری (بزرگترین اندازه 21 میلیمتر

||__::هالیت (Halite)::__
::NaCl::
::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
::کامل::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__
::بسیارفراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ،(( امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::.به آسانی درآب حل میشود - مزه شور دارد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::دارای ((انکلوزیون)) ید و برم Na=39.34% Cl=60.66% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به صورتی - متمایل به بنفش - متمایل به آبی - نارنجی ::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: ((سیلوین)) - ((انیدریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ژیپس)) - ((کارنالیت)) - ((سیلوین))- ((انیدریت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ژیزمانهای نمک دریائی - آب دریا - بخارات ((ولکانیکی))::|__::منشا تشکیل::__
::((هگزائدر)) -((( اکتائدر))(کمیاب-(( اسکلت))ی - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در ((تغذیه)) - در ((صنایع شیمیائی)) و غیره::|__::((کاربرد))::__
::((اتریش))::|__::محل پیدایش::__
::به آسانی درآب حل میشود - مزه شور - دارای(( لومینسانس)) قرمز یا صورتی - شعله را زرد رنگ می کند- به علت وجود ((سدیم ))::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای ((سنگ)) است lithos یعنی ((نمک)) و hals از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
ــ|2|2.1|2.2||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:44 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:38 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:57 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:07 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:41 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..