منو
 کاربر Online
762 کاربر online
تاریخچه ی: هالیت

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Halite.jpg}  {picture=Halite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هالیت - تجمع بلورهای هگزائدری (بزرگترین اندازه 21 میلیمتر (هالیت - تجمع بلورهای هگزائدری (بزرگترین اندازه 21 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هالیت (Halite)::__ ||__::هالیت (Halite)::__
 ::NaCl:: ::NaCl::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__ ::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
 ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__
 ::بسیارفراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ،(( امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ ::بسیارفراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ،(( امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.به آسانی درآب حل میشود - مزه شور دارد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.به آسانی درآب حل میشود - مزه شور دارد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-::دارای ((انکلوزیون)) ید و برم Na=39.34% Cl=60.66% ::|__::ترکیب شیمیایی::__ +::دارای ((انکلوزیون)) ید و برم ((سدیم|Na))=39.34% ((کلر|Cl))=60.66% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به صورتی
متمایل به بنفش - متمایل به آبی - نارنجی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به صورتی
متمایل به بنفش - متمایل به آبی - نارنجی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((سیلوین)) - ((انیدریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((سیلوین)) - ((انیدریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((ژیپس)) - ((کارنالیت)) - ((سیلوین))- ((انیدریت))::|__::((پاراژنز))::__ :: ((ژیپس)) - ((کارنالیت)) - ((سیلوین))- ((انیدریت))::|__::((پاراژنز))::__
 :: ژیزمانهای نمک دریائی - آب دریا - بخارات ((ولکانیکی))::|__::منشا تشکیل::__ :: ژیزمانهای نمک دریائی - آب دریا - بخارات ((ولکانیکی))::|__::منشا تشکیل::__
 ::((هگزائدر)) -(( اکتائدر))کمیاب-(( اسکلت))ی - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::((هگزائدر)) -(( اکتائدر))کمیاب-(( اسکلت))ی - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در ((تغذیه)) - در ((صنایع شیمیائی)) و غیره::|__::((کاربرد))::__ ::در ((تغذیه)) - در ((صنایع شیمیائی)) و غیره::|__::((کاربرد))::__
 ::((اتریش))::|__::محل پیدایش::__  ::((اتریش))::|__::محل پیدایش::__
 ::به آسانی درآب حل میشود - مزه شور - دارای(( لومینسانس)) قرمز یا صورتی - شعله را زرد رنگ می کند- به علت وجود ((سدیم ))::|__::سایر مشخصات::__ ::به آسانی درآب حل میشود - مزه شور - دارای(( لومینسانس)) قرمز یا صورتی - شعله را زرد رنگ می کند- به علت وجود ((سدیم ))::|__::سایر مشخصات::__
 ::.به معنای ((سنگ)) است lithos یعنی ((نمک)) و hals از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به معنای ((سنگ)) است lithos یعنی ((نمک)) و hals از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|2.1|2.2|| ــ|2|2.1|2.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [06:44 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [12:38 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [10:57 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [10:07 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:41 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..