منو
 صفحه های تصادفی
امام زمان احیاکننده دین است
آل باو ند _ شاخه اسپهبدیه
قرآن کتاب هدایت
سیستم مشتری –خدمتگزار
مادر امام زمان « ع » بودن
دارچین «داروئی»
فرهنگ مصرف دارو
بهارش
روان شناسی نوجوانی
محمد جهان آرا
 کاربر Online
297 کاربر online
تاریخچه ی: هالیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Nacritesang.jpg} + {picture=Halite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اکریت - تجمع اکی دریک
(کف گرانی (رض تیر 55 میلیمتر
+(الیت - تجمع لورهای هگزائدری (رگترین ان 21 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هالیت (Halite)::__ ||__::هالیت (Halite)::__
 ::NaCl:: ::NaCl::
-::((کوبیک (مکعبی)))::|__::سیستم ((تبلور))::__ +::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__ ::((هالوژن))::|__::((رده بندی))::__
 ::کامل::|__::((رخ))::__ ::کامل::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای - چرب::|__::((جلا))::__
صدفی|__::شکستگی::__
نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__
شکننده|__::نوع ((سختی))::__
+::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - استالاگتیتی ::|__::اشکال ظاهری::__
::بسیارفراوان ; آلمان ، اطریش ، لهستان ، روسیه ، امریکا و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::.به آسانی درآب حل میشود - مزه شور دارد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::دارای انکلوزیون ید و برم Na=39.34% Cl=60.66% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به صورتی - متمایل به بنفش - متمایل به آبی - نارنجی ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::((بلور))ی - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای - پوسته ای - قشری - ((استالاگتیتی)) ::|__::اشکال ظاهری::__
::بسیارفراوان ; ((آلمان)) ، ((اطریش)) ، ((لهستان)) ، ((روسیه)) ،(( امریکا)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
::.به آسانی درآب حل میشود - مزه شور دارد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::دارای ((انکلوزیون)) ید و برم ((سدیم|Na))=39.34% ((کلر|Cl))=60.66% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - متمایل به خاکستری - متمایل به صورتی
متمایل به بنفش - متمایل به آبی - نارنجی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: سیلوین - انیدریت ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ژیپس - کارنالیت - سیلوین- انیدریت::|__::((پاراژنز))::__
:: ژیزمانهای نمک دریائی - آب دریا - بخارات ولکانیکی::|__::منشا تشکیل::__
::هگزائدر - اکتائدر(کمیاب) - اسکلتی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در تغذیه - در صنایع شیمیائی و غیره::|__::((کاربرد))::__
+:: ((سیلوین)) - ((انیدریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((ژیپس)) - ((کارنالیت)) - ((سیلوین))- ((انیدریت))::|__::((پاراژنز))::__
:: ژیزمانهای نمک دریائی - آب دریا - بخارات ((ولکانیکی))::|__::منشا تشکیل::__
::((هگزائدر)) -(( اکتائدر))کمیاب-(( اسکلت))ی - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
::در ((تغذیه)) - در ((صنایع شیمیائی)) و غیره::|__::((کاربرد))::__
 ::((اتریش))::|__::محل پیدایش::__  ::((اتریش))::|__::محل پیدایش::__
-::به آسانی درآب حل میشود-مزه شور-دارای لومینسانس قرمز یا صورتی - شعله رازرد رنگ می کند-(به علت وجودسدیم) ::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای سنگ است lithos یعنی نمک و hals از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::به آسانی درآب حل میشود - مزه شور - دارای(( لومینسانس)) قرمز یا صورتی - شعله را زرد رنگ می کند- به علت وجود ((سدیم ))::|__::سایر مشخصات::__
::.به معنای ((سنگ)) است lithos یعنی ((نمک)) و hals از کلمات یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|2|2.1|2.2|| ــ|2|2.1|2.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [05:44 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [11:38 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:57 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [09:07 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:41 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:05 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..