منو
 کاربر Online
524 کاربر online
تاریخچه ی: هالویزیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-72Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Natrojarosite.jpg} + {picture=Halloysite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(اترژارویت - تو رقه ای د نری (رض تصویر 110 میلیمتر +(اوییت - تع تراکم منر اکی (پهنی تصویر 60 میلیمتر است
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هالویزیت (Halloysite)::__ ||__::هالویزیت (Halloysite)::__
-:: Al4((OH)8 Si4O10). (H2O)4:: +:: ((آلومینیوم|Al))4(OH)8 ((سیلیکن|Si))4O10. (H2O)4::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::مات - چرب::|__::((جلا))::__ ::مات - چرب::|__::((جلا))::__
 ::خاکی::|__::شکستگی::__ ::خاکی::|__::شکستگی::__
-:: نیمه شفاف ::|__::((شفافیت))::__ +:: نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::تجمع خاکی و غباری - بی شکل و متراکم ::|__::اشکال ظاهری::__ ::تجمع خاکی و غباری - بی شکل و متراکم ::|__::اشکال ظاهری::__
-::فراوان ; ((آلمان)) ، ((بلژیک)) ، ((چک و اسلواکی)) ،(( لهستان)) و(( روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
::در((اسیدکلریدریک)) حل شده و درآب متلاشی میگردد
ولی حجیم نمی شود با ((آب مقطر)) شسته و تمیز میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Al2O3=34.7% SiO2=40.8% H2O=24.5% انکلوزیون های ((آهن)) ، ((کرم)) ، ((منیزیم)) ، ((نیکل )) ، ((مس ))::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::فراوان ; ((آلمان)) ، ((بلژیک)) ، ((چک و اسلواکی)) ،(( لهستان)) و (( روسیه)) ::|__::((ژیزمان))::__
::در((اسیدکلریدریک)) حل شده و درآب متلاشی میگردد
.ولی حجیم نمی شود با ((آب مقطر)) شسته و تمیز میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=34.7% ((SiO2))=40.8% ((H2O))=24.5% انکلوزیون های ((آهن)) ، ((کرم)) ، ((منیزیم)) ، ((نیکل )) ، ((مس ))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - متمایل به زرد - متمایل به قرمز - متمایل به سبز - متمایل به آبی ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - متمایل به زرد - متمایل به قرمز - متمایل به سبز - متمایل به آبی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-:: ((مونتموریونیت)) - ((کائولینیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((مونت موریونیت)) - ((کائولینیت)) - ((مارکاسیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((هیدروترمال)) - ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
+::((مونتموریونیت)) - ((کائولینیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((مونت موریونیت)) - ((کائولینیت)) - ((مارکاسیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::لوله ای فقط در ((میکروسکوپ)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::لوله ای فقط در ((میکروسکوپ)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::در صنایع ((سرامیک))::|__::((کاربرد))::__ ::در صنایع ((سرامیک))::|__::((کاربرد))::__
 :: ((فرانسه)) ::|__::محل پیدایش::__  :: ((فرانسه)) ::|__::محل پیدایش::__
-::.هنگامیکه خشک است به زبان می چسبد
در ((اسیدکلریدریک)) حل شده و درآب متلاشی میگردد ولی حجیم نمی شود
باآب مقطر شسته و تمیز میشود کانیهای مشابه شامل ((مونتموریونیت)) ، ((کائولینیت)) است
که با اشعه ایکس و عکس العمل های شیمیایی ازآن قابل تفکیک می باشند ::|__::سایر مشخصات::__
+::هنگامیکه خشک است به زبان می چسبد در ((اسیدکلریدریک)) حل شده و درآب متلاشی میگردد ولی حجیم نمی شود باآب مقطر شسته و تمیز میشود کانیهای مشابه شامل ((مونتموریونیت)) ، ((کائولینیت)) است که با اشعه ایکس و عکس العمل های شیمیایی ازآن قابل تفکیک می باشند ::|__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است O.d'Halloye از نام ((زمین شناس)) ((بلژیک))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است O.d'Halloye از نام ((زمین شناس)) ((بلژیک))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|2|2|2.2|| 1|2|2|2.2||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 04 دی 1384 [07:22 ]   11   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 12 آذر 1384 [12:17 ]   10   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [12:02 ]   9   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [11:38 ]   8   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [11:26 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [11:22 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [10:59 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [07:36 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [07:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [07:09 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [07:01 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..