منو
 کاربر Online
817 کاربر online
تاریخچه ی: هالوژنها

{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18841}ساختمان اتمی فلوئور||عناصر گروه VIIA یعنی ((فلوئور)) ، ((برم)) ، ((ید)) و ((استاتین)) ، __~~green:هاالوژن~~__ نامیده می‌شوند.||
!ریشه لغوی
نام هالوژنها از یونانی گرفته شده و به معنی نمک‌ساز است.
!اطلاعات کلی
این عناصر به استثنای آستاتین ، به‌صورت هالید نمکها بطور فراوان در طبیعت وجود دارند. آستاتین احتمالا در طبیعت ، به مقادیر فوق‌العاده کم به‌صورت ((ماده)) حد واسطی با طول عمر کوتاه یافت می‌شود که از فرایندهای تجزیه مواد ((رادیواکتیویته|رادیواکتیو)) طبیعی حاصل می‌گردد. اما بیشتر اطلاعات ناقص ما درباره شیمی آستاتین ، حاصل مطالعه مقادیر جزئی ایزوتوپ رادیواکتیو این عنصر است که از طریق ((واکنشهای هسته‌ای)) تهیه می‌شود.{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18842}ساختمان اتمی کلر!خواص گروهی
هر اتم هالوژن از گاز نجیبی که پس از آن ، در ((جدول تناوبی)) عناصر قرار گرفته است، یک ((الکترون)) کمتر دارد. هر اتم هالوژن ، تمایل زیادی دارد که با تشکیل یک ((آنیون و کاتیون|یون)) با یک بار منفی یا یک ((پیوند کووالانسی)) ، ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش الکترونی)) یک گاز نجیب را به خود بگیرد. هر یک از عناصر این گروه به استثنای فلوئور ، حالت اکسایش مثبت دارد. نماد __X__ ، مشخص کننده هر هالوژنی در ترکیب است.

در سری هالوژنهایی که بر حسب ((عدد اتمی)) در این جدول مرتب شده‌اند، اغلب خواص به‌طور منظم افزایش یا کاهش می‌یابند. اتم هالوژن در هر تناوب دوره بعد از گاز نجیب آن دوره دارای بالاترین پتانسیل یونش است و پتانسیل یونش در هر گروه با افزایش ((شعاع اتمی)) کاهش می‌یابد.
!پیوندهای بین اتمها و مولکولها
هالوژنها در شرایط معمولی به‌صورت مولکولهای دو اتمی‌اند و اتمهای این مولکولها بوسیله یک پیوند کووالانسی ساده به یکدیگر متصل می‌شوند. این مولکولها در حالت جامد و مایع بوسیله نیروهای لاندن به یکدیگر می‌پیوندند. بین مولکول هالوژنها ، I2 بزرگترین آنها بوده ، بیشترین تعداد الکترونها را دارد و قطبش پذیرترین آنهاست. به همین علت ، I2 در مقایسه با سایر هالوژنها ، دارای قویترین نیروهای جاذبه بین مولکولی ، بالاترین نقطه ذوب و جوش است. در دما و فشار معمولی I2 جامد ، Br2 مایع ، Cl2 و F2 گاز است.{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=18843}برم!فعالیت
هر یک از هالوژنها ، فعالترین غیر فلز در دوره خود در جدول و فلوئور ، فعالترین غیر فلزات است. ((الکترونگاتیویته|الکترونگاتیوی)) فلوئور ، بالاتر از هر عنصر دیگر است. این عنصر قویترین ((اکسیداسیون-احیا|اکسنده)) است که تاکنون شناخته شده است. الکترونگاتیوی هالوژنها به‌ترتیب F>Cl>Br>I کاهش می‌یابد و کاهش قدرت اکسندگی آنها نیز به همین ترتیب است. مقادیر الکترونخواهی و انرژی پیوند از F2 تا I2 بطور منظم تغییر نمی‌کنند.

با توجه به روال تغییرات الکترونگاتیوی و.پتانسیلهای الکترود ، انتظار می‌رود که بزرگترین مقادیر یاده شده ، مربوط به فلوئور باشد. علت پایین بودن نسبی الکترونخواهی فلوئور و پایین بودن نسبی ((انرژی پیوند)) F-F هنوز کاملا معلوم نشده است. تصور می‌رود که این اثرها ، ناشی از دافعه ابر الکترونی کوچک و بسیار متراکم اتم فلوئور باشد. به خاطر داشته باشید که پتانسیلهای الکترود ، مربوط به فرآیندهایی است که در محلولهای آبی انجام می‌شوند.

براین اساس ، توانایی اکسندگی زیاد فلوئور در مقایسه با سایر هالوژنها (علیرغم الکترونخواهی نسبتا کم فلوئور) را می‌توان با توجه به اینکه تبدیل هالوژنهای آزاد به یونهای هالید در محلولهای آبی ، طی چند مرحله صورت می‌گیرد، بیان نمود.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((استاتین))
*((برم))
*((ترکیبات هالوژندار))
*((تهیه هالوژنها))
*((جدول تناوبی))
*((فلوئور))
*((کلر))
*((ید))
!منبع
*__شیمی عمومی__ ، جلد اول ؛ تالیف: __چارلز مرتیمر__ ؛ مرکز نشر دانشگاهی.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:18 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:09 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:06 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:06 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 تیر 1385 [10:03 ]   1   فیروزه نجفی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..