منو
 صفحه های تصادفی
نابرابریهای طبقاتی و عوامل طبیعی
شهادت مسلم بن عقیل به دستور ابن زیاد
علویان در حکومت منصور
ازت
آثار زلزله
حلقه repeat
شک کننده درمقام حضرت
حج امام سجاد علیه السلام با پای پیاده
درجات اخلاص
سیلاب به زبانی ساده
 کاربر Online
576 کاربر online
تاریخچه ی: هالوتریکیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-73Lines: 1-74
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Nacritesang.jpg} + {picture=Halotrichite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اکریت - تجمع خاکی ریک
(کف گنیت (عرض تصویر 55 میلیمتر
+(الوتریکیت - تجمع کروی کل بلورهای
ی ونی(عرض تصویر 70 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هالوتریکیت (Halotrichite)::__ ||__::هالوتریکیت (Halotrichite)::__
-::Fe+2 Al2 [SO4]4 . 22H2O :: +::((آهن|Fe))+2 ((آلومینیوم|Al))2(SO4)4 . 22H2O ::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل - مطابق باسطح /0001/ ::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - ابریشمی ::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق باسطح /0001 ::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((ابریشم))ی ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-نیمه شفاف|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::قشری - رشته ای - بلورهای کوچک::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; آلمان شرقی و غربی ، یوگسلاوی ، چک و اسلواکی ، شیلی و امریکا::|__::((ژیزمان))::__
::.درآب محلول است و در هوای آزاد متلاشی می گردد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::FeO=8.07% Al2O3=11.45% SO3=35.97% H2O=44.51%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::قشری - رشته ای - ((بلور))های کوچک::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی و غربی ، ((یوگسلاوی)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((شیلی)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.درآب محلول است و در هوای آزاد متلاشی می گردد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((FeO))=8.07% ((Al2O3))=11.45% ((SO3))=35.97% ((H2O))=44.51%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::بیرنگ - سفید متمایل به زرد - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__ ::بیرنگ - سفید متمایل به زرد - متمایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::روشن تر از رنگ کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::((کائولینیت)) - ((دیکتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: آلونژن- پیکرنژیت- کوپیاپیت::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::هن کا::|__::شکل ((بلور))ها::__
+|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((آلونژن)) - ((پیکرنژیت)) - ((کوپیاپیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
::سزنی- ری::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-:: آب مقر تیز می شود
کا
یهای مشاه آن کائولینیت و ((دیکیت)) است
ک
ه ازنظر ک الملهای شیمیایی و ((اشعه ایس)) تفاوت ارند::|__::سایر مشخصات::__
::.به معای ((دف)) گفته د استnacre ز ک ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.آب مو ات و د هوای ا متلاشی می گردد ::|__::سایر مشخصات::__
::.به مهوم مو می اشد Thrix ه می نمک و hals ر زبان یای ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|1|2.6|ــ|| +ــ|1.5|1.9|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:18 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:40 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:21 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [10:47 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [10:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [10:19 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..