منو
 صفحه های تصادفی
گ.سیره اجتماعی
اگر شب نباشد!
آئرودینامیک
کشته ای که سخن گفت
امام زمان علیه السلام در قرآن - بقره : 2
هافبک دفاعی
حجرالاسود
لباس در فرهنگ اسلام
آشکارسازهای هسته ای
لیمونن
 کاربر Online
423 کاربر online
تاریخچه ی: نیما یوشیج

تفاوت با نگارش: 11

Lines: 1-144Lines: 1-156
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20365} +{img src=img/daneshnameh_up/c/c7/nima.jpg}
  
 
 
 
نام اصلی نیما یوشیج، علی اسفندیاری است. او در آبان 1276 شمسی در " یوش" در استان مازندران به دنیا آمد.
 
نام اصلی نیما یوشیج، علی اسفندیاری است. او در آبان 1276 شمسی در " یوش" در استان مازندران به دنیا آمد.
-نیما نخستین شاعر نوپرداز در ایران نبود، پیش از او کسانی دیگر چون ابوالقاسم لاهوتی، تقی رفعت و ... بیرون از قالب های رسمی اشعاری سروده و منتشر کرده بودند. +نیما نخستین شاعر نوپرداز در ایران نبود، پیش از او نیز افراد دیگر، چون ((ابوالقاسم لاهوتی))، تقی رفعت و ... بیرون از قالب های رسمی اشعاری سروده و منتشر کرده بودند.
-ولی نیما کسی بود که با دقت زیاد و صرف وقت بسیار (حدود 38 سال) توانست قالب های کهن را در هم بریزد و راهی نو پیش پای شعر فارسی باز کند. +ولی نیما کسی بود که با دقت زیاد و صرف وقت بسیار (حدود 38 سال) توانست قالبهای کهن را در هم بریزد و راهی نو پیش پای شعر فارسی باز کند.
 کودکی نیما (به قول خویش) در بین شبانان و آرامش کوهستان گذشت. کودکی نیما (به قول خویش) در بین شبانان و آرامش کوهستان گذشت.
-مقدمات درسی را در مکتب خانه ی ده آموخت و سپس به تهران آمد. به تهران آمد. در تهران او به مدرسه ی کاتولیک "سن لوئی" که دروسش به زبان فرانسه د رفت و آشنایی او به زبان فرانسه، سرآغاز دگرگونی در وی شد. +مقدمات درسی را در مکتب خانه ی ده آموخت و سپس به تهران آمد. در تهران او به مدرسه ی کاتولیک "سن لوئی" که دروسش به زبان فرانسه دریش ی شد رفت و آشنایی او به زبان فرانسه، سرآغاز دگرگونی در وی شد.
-نیما خود می نویسد:"تمام خیالات من برای شناسایی چیزهای خوبی بود که می خواستم فقط با آن شناسایی بر همسران خود تفوق یابم... در پانزده سالگی می رفتم مورخ شوم. +نیما خود می نویسد:"تمام خیالات من برای شناسایی چیزهای خوبی بود که می خواستم فقط با آن شناسایی بر همسران خود تفوق یابم... در پانزده سالگی می رفتم مورخ شوم، گاهی نقاش می شدم و ... خوشبختانه هر نوع قوه خلاقه در من وجود داشت، ولی مراقبت و تشویق یک معلم خوش رفتار، که "نظام وفا" شاعر به نام امروز باشد، مرا به خط شعر گفتن انداخت."
-گاهی نقاش می شدم و ... خوشبختانه هر نوع قوه خلاقه در من وجود داشت" ولی مراقبت و تشویق یک معلم خوش رفتار، که نظام وفا شاعر بنام امروز باشد، مرا به خط شعر گفتن انداخت."

نظام وفا غزلسرایی بود که نیما "افسانه" را به او تقدیم کرد.
+نظام وفا ((غزل)) سرایی بود که نیما "افسانه" را به او تقدیم کرد.
 نیما همزمان با تحصیل در مدرسه ی سن لویی به آموزش زبان عربی پرداخت. نیما همزمان با تحصیل در مدرسه ی سن لویی به آموزش زبان عربی پرداخت.
-در سال 1298 ش در سن 22 سالگی به استخدام دولت درآمد. +در سال 1298 شمسی در سن 22 سالگی به استخدام دولت درآمد، ولی کار اداری را دوست نداشت.
-ولی کار ادای را دوس نداشت. +در سال 1300 شمسی نخستین کتاب شعرش را یک مثنوی بود به نام "قه ی رنگ پریده خون سد"، با سرمایه ی شخصی در 30 صفحه منتشر کرد.
-ر سال 1300 نخستین کاب عرش را که مثنوی ستی به نام قصه ی رنگ پریده، ون رد بود، ا سرمایه ی شخصی، درسی صه منشر کرد تاریخ سرایش شعر 1299 ش ضاء گوینده، نیما نوری بود. +ای رای این ر 1299 مسی مای سرای ی آن "نیما نوری" بود.
-"نیما" نام قهرمانی طبری به معنای قوس و کمان بزرگ است. +"نیما" نام قهرمانی طبر به معنای قوس و کمان بزرگ است.
 

 

 
 
 
 
  
-{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/show_image.php?id=20738} +{img src=img/daneshnameh_up/a/a9/u1-thumb.JPG}
  
 
 
-
در پاییز 1301 شمسی نیما "شعرای شب" را می سراید.
+
در پاییز 1301 شمسی نیما شعر "ای شب" را می سراید.
-"ای شب"، انحرافی جدی و بنیادی از شعر سنتی نبود ولی شور و سوزی که در شعر بود نام شاعر را بر سر زبان ها انداخت، به ویژه آنکه در نشریه ی ادبی معتبر "نوبهار" نیز چاپ شده بود که نشریه ی ادبای شناخته شده بود. +"ای شب"، انحرافی جدی و بنیادی از شعر سنتی نبود ولی شور و سوزی که در شعر بود نام شاعر را بر سر زبان ها انداخت، به ویژه آنکه در نشریه ی ادبی معتبر "نوبهار" نیز چاپ شده بود که نشریه ی ادبای شناخته شده آن زمان بود.
-در دی ماه همین سال نیما شعر "افسانه" را می سراید و آن را در چند شماره ی پیاپی در مجله ی "قرن بیستم"، (به مدیریت میرزاده ی عشقی) به چاپ می رساند. +در دی ماه همین سال نیما شعر "افسانه" را می سراید و آن را در چند شماره ی پیاپی در مجله ی "قرن بیستم"، (به مدیریت ((میرزاده ی عشقی))) به چاپ می رساند.
 "قرن بیستم" تندروترین و بی پرواترین نشریه ی ادبی- سیاسی آن سال ها بود و اثر افسانه در جامعه چنان بود که نیما به عنوان شاعر "افسانه" شناخته می شود. "قرن بیستم" تندروترین و بی پرواترین نشریه ی ادبی- سیاسی آن سال ها بود و اثر افسانه در جامعه چنان بود که نیما به عنوان شاعر "افسانه" شناخته می شود.
-ولی افسانه با همه ی نوآوری ها و ارزش و اعتبارش چهره ی انقلابی نیما را مشخص نمی کند. انقلاب نیما با دو شعر "ققنوس" (بهمن 1316 ش) و "غراب" (مهر 1317 ش) آغاز می شود و این دو شعر را در مجله "موسیقی" که یک مجله دولتی بود منتشر کرد. +ولی افسانه با همه ی نوآوری ها و ارزش و اعتبارش، چهره ی انقلابی نیما را مشخص نمی کند. />
انقلاب نیما با دو شعر "ققنوس" (بهمن 1316 ش) و "غراب" (مهر 1317 ش) آغاز می شود و او این دو شعر را در مجله "موسیقی" که یک مجله دولتی بود منتشر کرد.
 نکته ی قابل توجه این است که در فاصله ی افسانه تا ققنوس (1300 تا 1316) نیما فقط اشعاری در قالب سنتی می سرود.  نکته ی قابل توجه این است که در فاصله ی افسانه تا ققنوس (1300 تا 1316) نیما فقط اشعاری در قالب سنتی می سرود.
 نیما یوشیج علاقه ای به انتشار اشعارش، به ویژه در مجلات نداشت. او جز همین چند شعر که در فاصله ای حدود بیست سال در" قرن بیستم" و مجله ی "موسیقی" چاپ کرد، تا پایان عمرش دو سه شعر دیگر منتشر کرد. نیما یوشیج علاقه ای به انتشار اشعارش، به ویژه در مجلات نداشت. او جز همین چند شعر که در فاصله ای حدود بیست سال در" قرن بیستم" و مجله ی "موسیقی" چاپ کرد، تا پایان عمرش دو سه شعر دیگر منتشر کرد.
   
-نیما یوشیج از سال های بیست به بعد، منزوی تر و یکه تر شد و پس از کودتای 1332 اعتمادش را از همه، جز یکی دو تن که در نامه ها از آنها یاد کرده است، از دست داد. اا بهترین اشعارش را نیز در هیمن سال ها سروده است. +نیما یوشیج از سال های بیست به بعد، ز منزوی تر شد و پس از کودتای 1332 اعتمادش را از همه، جز یکی دو تن که در نامه ها از آنها یاد کرده است، از دست داد لی بهترین اشعارش را نیز در همین سال ها سروده است.
-در مطالعه شعر نیما آنچه توجه را بیشتر جلب می کند، نگاه تازه او به طبیعت و جهان است توجه او به درختان، گیاهان، حیوانات و حتی حشرات یادآور نوعی دقت نظر است که در دیگران کمتر دیده می شود. +در مطالعه شعر نیما آنچه توجه را بیشتر جلب می کند، نگاه تازه او به طبیعت و جهان است.
-ا مهم رین وژگی ع نیا ک سرآغای ای حرکت دیگرا نیز شد اه و بلند رن مر"های شر است. +جه او به رختان گیهن، حیاا و ی حشرات یادآر نوعی دق ر است که در دیرن کمر یه می شو.
-نیما "وزن" را برای شعر ضروری می دانست ولی معتقد بود آنچه مهم است یکسان بودن طول مصراع ها نیست. +اما مهم ترین ویژگی شعر نیما که سرآغازی برای حرکت دیگران نیز شد، ~~orange:کوتاه و بلند کردن مصراع های شعر ~~است.

نیما "~~orange:وزن~~" را برای شعر ضروری می دانست ولی معتقد بود یکسان بودن طول مصراع ها در یک شعر مهم نیست.
 (در شعر کهن علاوه بر رعایت وزن طول مصراع ها نیز با هم برابر است) (در شعر کهن علاوه بر رعایت وزن طول مصراع ها نیز با هم برابر است)
 +

 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/u5-thumb.JPG}
 +
 +
 +
در واقع نیما از وزن و قافیه که مربوط به شعر کهن است، سود می برد ولی با بلند و کوتاه کردن مصراع ها، جان تازه ای به شعر می بخشد.
-در واقع نیما ز وزن و قافیه که مربوط به شر کهن است، سود می برد ولی با بلند و کوتاه کردن مصراع ها، جان ازه ی به شعر می خش. +نیما ر ش 13 دی ماه 1338 ر گش.
 __نمونه هایی از اشعار نیما:__ __نمونه هایی از اشعار نیما:__
 __~~red:ای آدمها!~~__ __~~red:ای آدمها!~~__
-~~green:ای آدمها مه بر ساحل نشسته، شاد و خندانید!
یک نفر در آی د ارد می سپارد جان
+~~green:ای آدمها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید!
یک نفر در آب دارد می سپارد جان
 یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند
-روی این دریا تند و تیره و سنگین که می دانید +روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید
 آن زمان که مست هستید آن زمان که مست هستید
 از خیال دست یا بیدن به دشمن از خیال دست یا بیدن به دشمن
 آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید
 که گرفتستید دست ناتوانی را که گرفتستید دست ناتوانی را
 تا توانایی بهتر را پدید آرید تا توانایی بهتر را پدید آرید
 آن زمان که تنگ می بندید آن زمان که تنگ می بندید
 بر کمرهاتان کمربند بر کمرهاتان کمربند
 در چه هنگامی بگویم من؟ در چه هنگامی بگویم من؟
-یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان~~ +یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان، قربان~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
-~~green:آی دمها! که بر ساحل سا دلشگا دارید +~~green:آی دمها! که بر ساحل بسا دلگشا دارید
 نان به سفره، جامه تان برتن نان به سفره، جامه تان برتن
-یک نفر در آب می خواند شما را موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با شم از وحشت دریده
+یک نفر در آب می خواند شما را />موج سنگین را به دست خسته می کوبد
باز می دارد دهان با چشم از وحشت دریده
 سایه هاتان را ز راه دور دیده سایه هاتان را ز راه دور دیده
 آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان، بی تابیش افزون آب را بلعیده در گود کبود و هر زمان، بی تابیش افزون
 می کند زین آبها بیرون می کند زین آبها بیرون
 گاه سر، گه پا گاه سر، گه پا
 آی آدمها! آی آدمها!
 او ز راه مرگ، این کهنه جهان را باز می پاید او ز راه مرگ، این کهنه جهان را باز می پاید
 میزند فریاد و امید کمک دارد میزند فریاد و امید کمک دارد
 آی آدمها که روی ساحل آدرام، در کار تماشایید!~~ آی آدمها که روی ساحل آدرام، در کار تماشایید!~~
 ~~red:***~~ ~~red:***~~
 ~~green:موج می کوبد به روی ساحل خاموش ~~green:موج می کوبد به روی ساحل خاموش
 پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش پخش می گردد چنان مستی به جای افتاده، بس مدهوش
 می رود نعره زنان؛ وین بانگ باز از دور می آید: می رود نعره زنان؛ وین بانگ باز از دور می آید:
 "آی آدمها!" "آی آدمها!"
 و صدای باد هر دم دلگزاتر و صدای باد هر دم دلگزاتر
 در صدای باد بانگ او رهاتر در صدای باد بانگ او رهاتر
 از میان آبهای دور و نزدیک از میان آبهای دور و نزدیک
 باز در گوش این نداها: باز در گوش این نداها:
 "آی آدمها!"...~~ "آی آدمها!"...~~
 __~~red:می تراود مهتاب~~__ __~~red:می تراود مهتاب~~__
-~~green:میتراودمهتاب‏‎
شبتاب‏‎میدرخشد‏‎
یک‌‏‎و‏‎کس‏‎م‌‏‎‌‏‎خواب‏‎کن‏‎یک‌‏‎یست‌‏‎
چند‏‎خفته‌‏‎غم‌این‌‏‎
می‌ک‏‎رم‌‏‎درچشم‏‎ب‏‎
‏‎استاده‌‏‎من‌‏‎‏‎نگران‌‏‎
من‌‏‎‏‎میخواهد‏‎ح‌‏‎
خبر‏‎بلک‌‏‎را‏‎با‌‏‎جا‌‏‎ه‌‏‎قوم‌‏‎این‌‏‎آورم‌‏‎‏‎‌‏‎مبارک‌‏‎ک‏‎
ری‌‏‎لیکن‌‏‎گ‏‎در‏‎
ی‌شکند‏‎سفرم‌‏‎این‌‏‎ه‌‏‎از‏‎
گی‌‏‎ساق‌‏‎ن‌‏‎آرای‌‏‎ن‏‎
کت‌‏‎جانش‌‏‎به‌‏‎که‌‏‎
‏‎دادمش‌‏‎جان‌‏‎وبه‌‏‎
ی‌شکند‏‎برم‌‏‎به‌‏‎دریغا‏‎ای‌‏‎ />می‌ای‌‏‎دستها‏‎
شایم‌‏‎ی‌‏‎ا‏‎
می‌پایم‌‏‎رعبث‌‏‎
آ
ی‏‎رکس‌‏‎به‌‏‎که‌‏‎ />بم‌ریخته‌شان‌‏‎دیوار‏‎و‏‎در‏‎
می‌شکند‏‎برسم‌‏‎ />مهتاب‏‎میراد‏‎
شبتا‏‎میدرخش‏‎
ر‏‎ا‏‎آبله‌از‏‎پای‌‏‎مانده‌‏‎
نها‏‎دم‌هکه‌مدی‌‏‎ر‏‎
دوش‌‏‎بر‏‎کوله‌بارش‌‏‎ />خود‏‎با‏‎می‌گوی‏‎در، ‏‎بر‏‎ا‏‎دست‌‏‎ />چ‏‎خفته‌‏‎این‌‏‎غم‌‏‎
می‌کن‏‎رم‏‎چش‌‏‎در‏‎خواب‏‎~~
+~~green:
می تراود مهتاب
می درخشد شب تاب
یست م کد خواب م ک یک
غم این خفته ی چند
در چشم ترم م ک
نگن ا من استاده ر
ب می خواهد من
کز باک ا ورم این قوم ا باخته ر
جگر لیکن ری
از ر این سفرم می شکن
اک آرای تن ق ل
که جانش کم
به ا دادم
ای ری به بر می شکند
دس ها می ای
تا ری شیم
ر پایم
که ه د ک ی
در و دیور ب م یخته شان
رم م شکد ~~
-یما در شب 13 دی ماه 1338 ش در گشت. +~~red:***~~

~~green:
ی تراود مهتاب
می
درخشد شب تاب
مان
ده پای آبله از راه دراز
بر د
م دهکده مردی تنها
کول
ه بارش بر دوش />دست او بر در، می گوی با خود:
غم این خفته چند
خواب در چ
شم ترم می شکند~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 03 شهریور 1385 [07:56 ]   20   حمیده کاشیان      جاری 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:21 ]   19   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:20 ]   18   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [07:55 ]   17   معصومه قاسمی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [07:54 ]   16   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [07:47 ]   15   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 مرداد 1385 [07:43 ]   14   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 27 مرداد 1385 [08:16 ]   13   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 27 مرداد 1385 [08:09 ]   12   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 27 مرداد 1385 [07:30 ]   11   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 27 مرداد 1385 [07:25 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 27 مرداد 1385 [07:12 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 پنج شنبه 26 مرداد 1385 [12:50 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [09:56 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [09:49 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 مرداد 1385 [09:46 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 13 مرداد 1385 [08:23 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 13 مرداد 1385 [08:21 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 13 مرداد 1385 [08:14 ]   2   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 جمعه 13 مرداد 1385 [08:13 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..