منو
 کاربر Online
822 کاربر online
تاریخچه ی: نیرو

V{maketoc}

! تعریف نیرو :

نیرو ((کمیت برداری|کمیتی برداری)) است که می‌تواند سرعت اجسام را تغییر دهد و سبب حرکت آن شود. به عبارتی نیروی عامل حرکت به شمار می‌رود. اگر هیچ نیرویی بر جسم وارد نشود، یا اگر نیروهای وارد بر جسم اثر همدیگر را خنثی کنند، هیچ تغییری در سرعت مشاهده نمی‌شود و جسم در حال تعادل باقی می‌ماند.

((گالیله)) می‌گفت: «وقتی چیزی به حرکت در آمد، به حرکت خود ادامه می‌دهد مگر اینکه عامل دیگری بر آن اثر کند. هدف ما بررسی نحوه تغییر ((سرعت)) است و چیزی را که برای تغییر سرعت اتلاق کنیم نیرو نامیده می‌شود.

! دید کلی :

در طبیعت نیرو به صور مختلف ظاهر می‌شود. پدیده‌هایی همچون ، حرکت جسمی روی ((سطح شیبدار)) ، ((حرکت نوسانی|حرکت نوسانی جرم)) ، ((فنر)) ، حرکت ((سقوط آزاد)) اجسام در اثر گرانش ، توقف اتومبیل در اثر ((نیروی اصطکاک)) ، سر خوردن اجسام بر روی سراشیبی در اثر ((نیروی گرانشی)) ، حرکت ((ذرات باردار|ذرات بارداری)) در ((میدان الکتریکی)) در اثر ((نیروی الکتریکی)) ، تمرکز ((نوکلئون|نوکلئون‌های)) هسته اتم و غیره جلوه‌هایی از نیرو در پدیده‌های فیزیکی می‌باشند.

! نحوه پیدایش مفهوم نیرو :

*هنگامی که گالیله ، دانشمند ایتالیایی ، در قرن شانزدهم جواب قابل قبول سوال «چه چیزی باعث حرکت اجسام می شود؟» را بررسی می کرد، عامل حرکت (نیرو) مفهوم پیدا کرد.

*((ارسطو)) ، فیلسوف یونانی ، قرن‌ها پیش جواب سوال اخیر را چنین جواب داده بود که : مادامی که نیروهایی بر اجسام اثر می‌کنند، این اجسام به حرکت خود ادامه می‌دهند.

*نیوتن با کشف عامل سقوط آزاد اجسام و نیروی گرانشی ناشی از جاذبه زمین به عامل حرکت سقوط آزاد مفهوم نیروی گرانشی داد.

*((کولن)) ، بر همکنش ((بار الکتریکی|بارهای الکتریکی)) بر همدیگر را تحت عنوان ((نیروی الکتریکی)) بررسی نمود.

*وقتی سنگی در هوا پرتاب می‌شود، بر طبق بیان ارسطو هوای جابه‌جا شده توسط سنگ به پشت آن آمده و آنرا به جلو می راند. در مورد حرکت موشک در فضا نیز همان پدیده اتفاق می‌افتد.

*گالیله اولین شخصی بود که با پی بردن به عامل حرکت (نیرو) مسیر حرکت گلوله توپ را در هوا محاسبه نمود.

! آزمایش ساده :

*وقتی که پا را از روی پدال گاز ((اتومبیل)) برداریم، اتومبیل بطور ناگهانی متوقف نمی‌شود، بلکه تا مسافتی پیش می‌رود و به تدریج ((سرعت)) خود را از دست می‌دهد. اگر بخواهید اتومبیل متوقف شود باید کاری روی آن انجام دهید و به کمک ترمزها نیرویی به اتومبیل وارد کنید تا متوقف شود.

*((سفیه فضایی)) این موضوع را به وضوح نمایش می‌دهد، زیرا ((کاوشگر ویجر)) سال هاست که در فضای ((منظومه شمسی)) در حرکت است و به ترتیب سطوح ((مریخ)) ، ((مشتری)) ، ((زحل)) و ((نپتون)) را مطالعه می‌کند، هیچ چیزی این کاوشگر را هل نمی دهد. وقتی که بخواهیم ویجر سرعت بگیرد یا از سرعت بیافتد یا اینکه دور بزند، سیگنالهایی برای روشن شدن موشکهای کنترل به سوی آن می‌فرستیم در این بررسی ، نیروی جانب مرکز نقش عمده را بازی می‌کند.

! قوانین نیرو :

*وقتی بر جسمی هیچ نیرویی وارد نشود، می‌گوییم که آن جسم در حال تعادل است. در چنین شرایطی سرعت جسم تغییر نمی‌کند.
اگر جسم در حال حرکت باشد، با سرعت ثابت و در مسیر مستقیم به حرکت خود ادامه می‌دهد. اگر در حال حرکت نباشد در همان جا که هست باقی می‌ماند.

*اگر بر جسمی چندین نیرو اثر کند و نیروها همدیگر را خنثی نمایند بازهم جسم در حال تعادل است. در مسابقه طناب کشی، اگر نیروهایی که از دو طرف وارد می‌شود، برابر باشند، طناب در حال سکون باقی می‌ماند. چون دوتیم شرکت کننده در مسابقه در دو جهت مخالف طناب را می‌کشند، نیروها همدیگر را خنثی می‌کنند. در اینجا جهتی که نیرو اثر می‌کند مهم است و حاکی از آن است که نیرو یک کمیت برداری است.

*طبق ((قانون دوم نیوتن)) اگر بر جسمی نیرویی وارد شود، جسم شتاب می‌گیرد که نسبت به نیرو بر ((شتاب)) این جسم همواره مقداری ثابت می‌باشد و این مقدار ثابت همان جرم جسم می‌باشد. یعنی m=f/a که در آن F نیرو a ، شتاب m جرم جسم ، می باشند.

*((قانون سوم نیوتن)) نیروی کنش و واکنش را بیان می‌کند که دو نیروی برابر بوده و در خلاف جهت هم هستند که دو جسم برهم اثر می کند که از نوع نیروی داخلی می باشند و کاری را روی جسم صورت نمی دهند، در بیانی دیگر این نیروی داخلی تحت عنوان نیروی عمل و عکس العمل نیز بین اجسام مطرح است.

*نیرو از طریق قضیه اندازه حرکت خطی به تغییرات اندازه حرکت خطی مربوط می‌شود به عبارتی دیگر نیرو یعنی آهنگ تغییر اندازه حرکت خطی . F=dp/dt

! نحوه اندازه گیری نیرو :

*((ترازو)) وسیله‌ای برای اندازه گیری ((نیروی گرانشی|نیروی وزن)) است. نیروسنج‌های مختلفی برای اندازه گیری نیرو ساخته شده اند که یک نوع آن نیروسنج وزنی است. کشش وارد بر قلاب آن بر حسب یکی نیرو در دستگاه SI ، یعنی نیوتن اندازه گیری می شود.

*نیوتن واحد اندازه گیری نیرو در دستگاه SI است که با علامت اختصاری N نشان داده می شود و یک نیوتن برابر نیرویی است که بر وزنه یک کیلوگرمی که تحت شتاب یک متر بر مجذور ثانیه (1m/s2) وارد می شود.

! چهار نیروی بنیادی فیزیک :

*((نیروی الکترومغناطیسی)) :
*((نیروی گرانشی)) :
*((نیروی هسته ای ضعیف)) :
*((نیروی هسته ای قوی)) :

! مباحث مرتبط با عنوان:

*((نیروی الکترومغناطیسی))
*((نیروی گرانشی))
*((نیروی هسته‌ای))
*((جرم))
*((نیروی اصطکاک))
*((شتاب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [14:57 ]   3   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 03 اسفند 1383 [07:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 27 مهر 1383 [07:01 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..