منو
 کاربر Online
873 کاربر online
تاریخچه ی: نیروگاه اتمی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-52Lines: 1-60
-V{maketoc} 
 
 
-||
نیروگاه اتمی در واقع یک ((بمب اتمی)) است که به کمک میله‌های مهارکننده و خروج دمای درونی به وسیله مواد ‏خنک کننده مثل ((آب)) و ((گاز)) ، تحت کنترل درآمده است. اگر روزی این میله ها و یا پمپهای انتقال دهنده مواد ‏خنک کننده وظیفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددی به وجود می‌آید و حتی ممکن است نیروگاه نیز ‏منفجر شود، مانند فاجعه نیروگاه چرنوبیل شوروی سابق.||
+
||@#15:نیروگاه اتمی در واقع یک ((بمب اتمی)) است که به کمک میله‌های مهارکننده و خروج دمای درونی بوسیله مواد ‏خنک کننده مثل ((آب)) و گاز ، تحت کنترل در آمده است. اگر روزی این میلهها و یا پمپهای انتقال دهنده مواد ‏خنک کننده وظیفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددی بوجود می‌آید و حتی ممکن است نیروگاه نیز ‏منفجر شود، مانند فاجعه نیروگاه چرنوبیل شوروی سابق.#@|| !دید کلی !دید کلی
-طی سالهای گذشته اغلب کشورها به استفاده از این نوع ((انرژی هسته ای)) تمایل داشتند و حتی دولت ایران 15 ‏نیروگاه اتمی به کشورهای آمریکا ، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولی خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه ‏مهم تری میل آیلند (Three Mile Island) در 28 مارس 1979 و ((فاجعه چرنوبیل)) (Tchernobyl) در روسیه ‏در 26 آوریل 1986، نظر افکار عمومی نسبت به کاربرد اتم برای تولید انرژی تغییر کرد و ترس و وحشت از ‏((جنگ اتمی)) و به خصوص امکان تهیه ((بمب اتمی)) در جهان سوم، کشورهای غربی را موقتا مجبور به تجدید نظر در ‏برنامه‌های اتمی خود کرد. +طی سالهای گذشته اغلب کشورها به استفاده از این نوع ((انرژی هستهای)) تمایل داشتند و حتی دولت ایران 15 ‏نیروگاه اتمی به کشورهای آمریکا ، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولی خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه ‏مهمتری میل آیلند (Three Mile Island) در 28 مارس 1979 و ((فاجعه چرنوبیل)) (__Tchernobyl__) در روسیه ‏در 26 آوریل 1986، نظر افکار عمومی نسبت به کاربرد اتم برای تولید انرژی تغییر کرد و ترس و وحشت از ‏((جنگ اتمی)) و به خصوص امکان تهیه بمب اتمی در جهان سوم، کشورهای غربی را موقتا مجبور به تجدید نظر در ‏برنامه‌های اتمی خود کرد.
 

 

 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/7/7d/1980nuclear.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/9/9e/FG26_09_01UNC.jpg}
  
 
 
-
+>

>‏
 !ساختار نیروگاه اتمی !ساختار نیروگاه اتمی
-نیروگاه اتمی از مواد مختلفی شکل گرفته است که همه آنها نقش اساسی و مهم در تعادل و ادامه حیات آن را دارند. ‏این مواد عبارت اند از:

*__
ماده سوخت:__ ((سوخت هسته ای|ماده سوخت)) متشکل از اورانیوم طبیعی ، اورانیوم غنی شده ، ((اورانیوم)) و ((پلوتونیم)) است. که سوختن اورانیوم بر ‏اساس واکنش ((شکافت هسته‌ای)) صورت می‌گیرد.‏ />
*__نرم کننده‌ها:__ ‎‏نرم کننده‌ها موادی هستند که برخورد نوترون های حاصل از شکست با آنها الزامی است و ‏برای کم کردن انرژی این نوترون ها به کار می روند. زیرا احتمال واکنش شکست پی در پی به ازای ‏نوترون های کم انرژی بیشتر می شود. ((آب سنگین)) (D2O) یا ((زغال سنگ)) (گرافیت) به عنوان نرم کننده نوترون ‏بکار برده می‌شوند.‏ />
*__میله‌های مهارکننده:__‎‏ این میله ها از ((مواد جاذب نوترون)) درست شده‌اند و وجود آنها در داخل راکتور اتمی ‏الزامی است و مانع افزایش ناگهانی تعداد نوترونها در قلب راکتور می‌شوند. اگر این میله‌ها کار اصلی خود را ‏انجام ندهند، در زمانی کمتر از چند هزارم ثانیه ((راکتور هسته‌ای|قدرت راکتور)) چند برابر شده و حالت انفجاری یا دیورژانس ‏راکتور پیش می‌آید. این میله ها می توانند از جنس عنصر ((کادمیم)) و یا ((بور)) باشند.‏ />
*__مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی:__‎‏ این مواد انرژی حاصل از ((شکافت هستها اورانیوم|شکست اورانیوم)) را به خارج ‏از راکتور انتقال داده و ((توربین مولد برق|توربینهای مولد برق)) را به حرکت در می آورند و پس از خنک شدن مجدداً به داخل ‏راکتور برمی گردند. البته مواد در مدار بسته و محدودی عمل می کنند و با خارج از محیط رآکتور تماسی ندارند. ‏این مواد می توانند گاز CO2 ، آب ، ((آب سنگین)) ، ((هلیوم|هلیوم گازی)) و یا ((سدیم)) مذاب باشند.‏
+نیروگاه اتمی از مواد مختلفی شکل گرفته است که همه آنها نقش اساسی و مهم در تعادل و ادامه حیات آن را دارند. ‏این مواد عبارتند از:
!!ماده سوخت />((سوخت هستهای|ماده سوخت)) متشکل از اورانیوم طبیعی ، اورانیوم غنی شده ، ((اورانیوم)) و ((پلوتونیم)) است. که سوختن اورانیوم بر ‏اساس واکنش ((شکافت هسته‌ای)) صورت می‌گیرد.‏>>
!!نرم کننده‌ها />‎‏نرم کننده‌ها موادی هستند که برخورد نوترون های حاصل از شکست با آنها الزامی است و ‏برای کم کردن انرژی این نوترون ها به کار می روند. زیرا احتمال واکنش شکست پی در پی به ازای ‏نوترون های کم انرژی بیشتر می شود. ((آب سنگین)) (~~green:__D2O__~~) یا ((زغال سنگ)) (گرافیت) به عنوان نرم کننده نوترون ‏بکار برده می‌شوند.‏>>
!!میله‌های مهارکننده />این میلهها از ((مواد جاذب نوترون)) درست شده‌اند و وجود آنها در داخل راکتور اتمی ‏الزامی است و مانع افزایش ناگهانی تعداد نوترونها در قلب راکتور می‌شوند. اگر این میله‌ها کار اصلی خود را ‏انجام ندهند، در زمانی کمتر از چند هزارم ثانیه ((راکتور هسته‌ای|قدرت راکتور)) چند برابر شده و حالت انفجاری یا دیورژانس ‏راکتور پیش می‌آید. این میله ها می توانند از جنس عنصر ((کادمیم)) و یا ((بور)) باشند.‏>>
!!مواد خنک کننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی />این مواد انرژی حاصل از ((شکافت هسته‌ اورانیوم|شکست اورانیوم)) را به خارج ‏از راکتور انتقال داده و ((توربین مولد برق|توربینهای مولد برق)) را به حرکت در می آورند و پس از خنک شدن مجدداً به داخل ‏راکتور برمی گردند. البته مواد در مدار بسته و محدودی عمل می کنند و با خارج از محیط رآکتور تماسی ندارند. ‏این مواد می توانند گاز ~~green:CO2~~ ، آب ، ((آب سنگین)) ، ((هلیوم|هلیوم گازی)) و یا ((سدیم)) مذاب باشند.‏
 

 

 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/6/63/salemnuclear.jpg} +{picture=salemnuclear.jpg}
  
 
 
 
 
 +

 !طرز کار نیروگاه اتمی !طرز کار نیروگاه اتمی
-عمل سوختن اورانیوم در داخل نیروگاه اتمی متفاوت از سوختن زغال یا هر نوع ((سوخت فسیلی)) دیگر است. در ‏این پدیده با ورود یک ((نوترون)) کم انرژی به داخل هسته ((ایزوتوپهای اورانیوم|ایزوتوپ اورانیوم)) 235 عمل شکست انجام می گیرد و ‏انرژی فراوانی تولید می کند. بعد از ورود نوترون به درون ((هسته اتم)) ، ناپایداری در هسته به وجود آمده و بعد از ‏لحظه بسیار کوتاهی هسته اتم شکسته شده و تبدیل به دو تکه شکست و تعدادی نوترون می‌شود.

بطور متوسط تعداد نوترونها به ازای هر 100 اتم شکسته شده 247 عدد است و این نوترونها اتمهای ‏دیگر را می‌شکنند و اگر کنترلی در مهار کردن تعداد آنها نباشد واکنش شکست در داخل توده ((اورانیوم)) به ‏صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود که در زمانی بسیار کوتاه منجر به انفجار شدیدی خواهد شد. در واقع ورود ‏نوترون به درون هسته اتم اورانیوم و شکسته شدن آن توام با انتشار انرژی معادل با ‏‎ Mev‎‏200 میلیون الکترون ‏ولت است.

این مقدار انرژی در سطح اتمی بسیار ناچیز ولی در مورد یک گرم از اورانیوم در حدود صدها هزار مگاوات ‏است. که اگر به صورت زنجیره ای انجام شود، در کمتر از هزارم ثانیه مشابه ((بمب اتمی)) عمل خواهد کرد. اما ‏اگر تعداد شکست ها را در توده اورانیوم و طی زمان محدود کرده به نحوی که به ازای هر شکست ، اتم بعدی ‏شکست حاصل کند شرایط یک نیروگاه اتمی بوجود می‌آید. ‏
+عمل سوختن اورانیوم در داخل نیروگاه اتمی متفاوت از سوختن زغال یا هر نوع ((سوخت فسیلی)) دیگر است. در ‏این پدیده با ورود یک ((نوترون)) کم انرژی به داخل هسته ((ایزوتوپهای اورانیوم|ایزوتوپ 235U)) عمل شکست انجام می گیرد و ‏انرژی فراوانی تولید می کند. بعد از ورود نوترون به درون ((هسته اتم)) ، ناپایداری در هسته به وجود آمده و بعد از ‏لحظه بسیار کوتاهی هسته اتم شکسته شده و تبدیل به دو تکه شکست و تعدادی نوترون می‌شود.

بطور متوسط تعداد نوترونها به ازای هر 100 اتم شکسته شده 247 عدد است و این نوترونها اتمهای ‏دیگر را می‌شکنند و اگر کنترلی در مهار کردن تعداد آنها نباشد واکنش شکست در داخل توده ((اورانیوم)) به ‏صورت زنجیره‌ای انجام می‌شود که در زمانی بسیار کوتاه منجر به انفجار شدیدی خواهد شد. در واقع ورود ‏نوترون به درون هسته اتم اورانیوم و شکسته شدن آن توام با انتشار انرژی معادل با ‏‎ Mev‎‏200 میلیون الکترون ‏ولت است.

این مقدار انرژی در سطح اتمی بسیار ناچیز ولی در مورد یک گرم از اورانیوم در حدود صدها هزار مگاوات ‏است. که اگر به صورت زنجیرهای انجام شود، در کمتر از هزارم ثانیه مشابه ((بمب اتمی)) عمل خواهد کرد. اما ‏اگر تعداد شکستها را در توده اورانیوم و طی زمان محدود کرده به نحوی که به ازای هر شکست ، اتم بعدی ‏شکست حاصل کند شرایط یک نیروگاه اتمی بوجود می‌آید. ‏
 !نمونه عملی !نمونه عملی
-نیروگاهی که دارای 10 تن ((مواد معدنی اورانیوم و توریم|اورانیوم طبیعی)) است قدرتی معادل با 100 مگاوات خواهد داشت و به طور متوسط ‏‏105 گرم اورانیوم 235 در روز در این نیروگاه شکسته می شود و همان طور که قبلاً گفته شد در اثر جذب ‏نوترون به وسیله ایزوتوپ اورانیوم 238 ورانوم 239 به وجود می آمد که بعد از دو بار انتشار ((ذره بتا|ذرات بتا)) (‏الکترون) به پلتونیوم 239 تبدیل می شود که خود مانند اورانیوم 235 شکست پذیر است. در این عمل 70 گرم ‏پلتونیوم حاصل می‌شود. <br>,br> />ولی اگر نیروگاه ((سورژنراتور)) باشد و تعداد نوترونهای موجود در نیروگاه زیاد باشند مقدار جذب به مراتب ‏بیشتر از این خواهد بود و مقدار پلتونیوم های به وجود آمده از مقدار آنهایی که شکسته می شوند بیشتر خواهند ‏بود. در چنین حالتی بعد از پیاده کردن میله های سوخت می توان پلتونیوم به وجود آمده را از ((اورانیوم)) و ‏فرآورده های شکست را به کمک ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) بسیار ساده جدا و به منظور تهیه بمب اتمی ذخیره کرد. +نیروگاهی که دارای 10 تن ((مواد معدنی اورانیوم و توریم|اورانیوم طبیعی)) است قدرتی معادل با 100 مگاوات خواهد داشت و بطور متوسط ‏‏105 گرم ~~green:__235U__ ~~ در روز در این نیروگاه شکسته می شود و همانطور که قبلا گفته شد در اثر جذب ‏نوترون بوسیله ایزوتوپ ~~green:__239U__ ، ~~ ~~green:__238U__ ~~ بوجود میآمد که بعد از دو بار انتشار ((ذره بتا|ذرات بتا)) (‏الکترون) به ~~green:__239Pu__ ~~ تبدیل میشود که خود مانند ~~green:__235U__ ~~ شکست پذیر است. در این عمل 70 گرم ‏پلتونیوم حاصل می‌شود.

ولی اگر نیروگاه ((سورژنراتور)) باشد و تعداد نوترونهای موجود در نیروگاه زیاد باشند مقدار جذب به مراتب ‏بیشتر از این خواهد بود و مقدار پلتونیومهای بوجود آمده از مقدار آنهایی که شکسته میشوند بیشتر خواهند ‏بود. در چنین حالتی بعد از پیاده کردن میلههای سوخت میتوان پلتونیوم بوجود آمده را از ((اورانیوم)) و ‏فرآوردههای شکست را به کمک ((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) بسیار ساده جدا و به منظور تهیه بمب اتمی ذخیره کرد.
 !‏مباحث مرتبط با عنوان !‏مباحث مرتبط با عنوان
 *((اورانیوم)) *((اورانیوم))
 *((اورانیوم غنی شده))  *((اورانیوم غنی شده))
 *((انرژی هسته‌ای))  *((انرژی هسته‌ای))
 *((بمب اتمی)) *((بمب اتمی))
 *((بمب هسته‌ای)) *((بمب هسته‌ای))
 *((پلوتونیم)) *((پلوتونیم))
 *((توربین مولد برق)) *((توربین مولد برق))
 *((جنگ اتمی))  *((جنگ اتمی))
 *((جنگ رادیولوژی)) *((جنگ رادیولوژی))
 *((راکتور هسته‌ای)) *((راکتور هسته‌ای))
 *((سوخت هسته‌ای)) *((سوخت هسته‌ای))
 +*((ضرورت دستیابی به فناوری هسته‌ای))
 *((غنی سازی اورانیوم))‏ *((غنی سازی اورانیوم))‏
 *((مواد جاذب نوترون)) *((مواد جاذب نوترون))
 *((مواد معدنی اورانیوم و توریم)) *((مواد معدنی اورانیوم و توریم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 03 دی 1384 [12:43 ]   5   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [15:55 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 31 شهریور 1384 [05:39 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 آذر 1383 [14:23 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   10.1.1.9      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..