منو
 کاربر Online
493 کاربر online
تاریخچه ی: نیجریت

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-74Lines: 1-74
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Nigerite.jpg}  {picture=Nigerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 نیجریت  نیجریت
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نیجریت (Nigerite)::__ ||__::نیجریت (Nigerite)::__
-::(Zn,Mg,Fe2+) (Sn,Zn)2 (Al,Fe3+)12 O22.(OH)2:: +::(((روی|Zn)),((منیزیم|Mg)),((آهن|Fe))2+) (Sn,Zn)2 (((آلومینیوم|Al)),Fe3+)12 O22.(OH)2::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__ ::((اکسید))::|__::((رده بندی))::__
 |__::((رخ))::__ |__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 :: غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ :: غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__ ::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
 ::متوسط::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::متوسط::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 ::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__ ::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((نیجریه)) ، ((پرتغال)) ، ((روسیه)) و ((چین)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((نیجریه)) ، ((پرتغال)) ، ((روسیه)) و ((چین)) ::|__::((ژیزمان))::__
 ::.نامحلول در ((اسید)) ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::.نامحلول در ((اسید)) ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 ::نسبتا متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__  ::نسبتا متغیر::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای تیره - قهوه ای روشن::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای تیره - قهوه ای روشن::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((کاسیتریت)) - ((گاهنیت)) - ((کریزوبریل)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((کاسیتریت)) - ((گاهنیت)) - ((کریزوبریل)) ::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((پگماتیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__ :: ((پگماتیتی)) ::|__::منشا تشکیل::__
 ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.به واسطه ((رنگ)) تیره آن به این اسم نام گذاری شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.به واسطه ((رنگ)) تیره آن به این اسم نام گذاری شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|8.5|4.51|ــ|| ــ|8.5|4.51|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:42 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:34 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:22 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:18 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:00 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..