منو
 کاربر Online
972 کاربر online
تاریخچه ی: نیاز به مباحث الفاظ

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:1

نگاه اجمالی

انسان از قدیم الایام برای ایجاد ارتباط با همنوعان خویش و نیز برای انتقال آرای و نظرهای خود از الفاظ استفاده نموده است، که این الفاظ بیشتر به گونه تصویری یا نوشتاری و یا به صورت شفاهی و زبانی بوده است... .

اکنون که عصر ارتباطات و فناوری است، این منطق است که می‌تواند الفاظ را به خوبی بررسی نماید و احکام آنها را در قالب معینی به ما ارائه دهد تا با تنظیم افکار صحیح خود راه غلط و اشتباه را ببندیم. لازم است قبل از اینکه وارد بحث الفاظ شویم، به طور مختصر دو اصطلاح وجود حقیقی و وجود اعتباری را توضیح دهیم.

وجود حقیقی

منظور از حقیقی بودن وجود اینست که این وجود تابع اراده انسان نیست و انسان در جعل آنها هیچگونه نقشی ندارد، به عبارت دیگر انسان نمی‌تواند در وجود آنها دخل و تصرف نماید(وجود اشیاء).

وجود اعتباری

مقصود از اعتباری بودن وجود اینست که این وجود تابع اراده انسان می‌باشد و جعل و قرارداد آنها وابسته به اراده انسانی می‌باشد و به اصطلاح این وجود تابع دخل و تصرف و خواسته انسانی است.

انواع وجود حقیقی

 • وجود خارجی :
  همان وجود حقیقی شی در خارج است بمانند وجود خودمان و وجود آن اشیائی که در پیرامون ماست: «سنگ ، خورشید ، انسان ، حیوان و ...».

 • وجود ذهنی :
  آدمی قوه‌ای دارد که صورتهای اشیاء درآن نقش می‌بندد که به نام قوه ذهنی نام دارد که همان علم به اشیاء خارجی و مفاهیم است. بطورکلی:«نقش بستن صورت شی در ذهن را وجود ذهنی می‌نامند».

انواع وجود اعتباری و قراردادی

 • وجود لفظی :
  آنچه که به زبان خود بیان می‌کنیم، مانند اینکه بگوئیم هشت ، پنج و... وجود لفظی نام دارد. توضیح این مطلب اینکه شیوه ابتدائی برای عرض مطالب و مفاهیم حاضر ساختن اشیا است تا شخص مقابل با یکی از حواس خود آن را درک نماید که این کار پرمشقّت و طاقت‌فرسائی است لذا خداوند انسان را قادر به ادای حروف و ترکیب آنها نمود تا به جای آن معانی الفاظ را بیاورد. این رابطه بین لفظ و معنی چنان پیوند عمیقی با هم خورده‌اند که در منطق به عنوان «وجود لفظ ، وجود معناست» مشهور است.

 • وجود کتبی :
  یعنی آنچه را که می‌گوئیم بنویسیم مثلا به سه حرف (پ و ن و ج). از وجود کتبی برای رساندن معنا و مفاهیم به کسانی که در مجلس حضور ندارند و یا درآینده بوجود خواهند آمد استفاده می‌شود. با توجه به اینکه بین وجود کتبی و وجود لفظی رابطه‌ای وجود دارد می‌توان چنین گفت که؛ «وجود خط وجودی برای لفظ است به تبع آن ، وجودی برای معنا است».

سخن آخر

بطور کلی برای هر چیز چهار مرتبه وجود است: دو وجود حقیقی و دو وجود اعتباری و دو وجود قراردادی که هر کدام از انواع حقیقی و اعتباری پیوند خاصی با همدیگر دارند. به عبارت دیگر وجود کتبی دلالت بر وجود لفظی می‌کند و وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی و وجود ذهنی دلالت بر وجود عینی یا خارجی می‌کند.
{picture=td>مباحث مرتبط با عنوان


نگاه اجمالی

انسان از قدیم الایام برای ایجاد ارتباط با همنوعان خویش و نیز برای انتقال آرای ونظرهای خود از الفاظ استفاده نموده است,که این الفاظ بیشتر به گونة تصویری یا نوشتاری و یا به صورت شفاهی و زبانی بوده است... .

اکنون که عصر ارتباطات و فن آوری است,این منطق است که می تواند الفاظ را به خوبی بررسی نماید و احکام آنها را درقالب معینی به ما ارائه دهد تا با تنظیم افکارصحیح خود راه غلط واشتباه را ببندیم.لازم است قبل ازاینکه وارد بحث الفاظ شویم به طورمختصردواصطلاح وجودِ حقیقی و وجودِاعتباری را توضیح دهیم.

وجودِ حقیقی

منظور از حقیقی بودن وجود اینست که این وجود تابع ارادةانسان نیست و انسان در جعل آنها هیچگونه نقشی ندارد,به عبارت دیگر انسان نمی تواند در وجود آنها دخل و تصرف نماید(وجود اشیاء)

وجود اعتباری

مقصود از اعتباری بودن وجود اینست که این وجود تابع ارادة انسان می باشد و جعل و قرارداد آنها وابسته به ارادة انسانی می باشد و به اصطلاح این وجود تابع دخل و تصرف وخواستة انسانی است.

انواع وجود حقیقی

 • وجود خارجی:همان وجود حقیقی شی در خارج است بمانندوجود خودمان و وجود آن اشیائی که در پیرامون ماست: «سنگ,خورشید, انسان, حیوان و ...».
 • وجود ذهنی:آدمی قوه ای داردکه صورتهای اشیاء درآن نقش می بنددکه به نام قوةذهنی نام داردکه همان علم به اشیاءِ خارجی ومفاهیم است. بطورکلی:«نقش بستن صورت شی در ذهن را وجود ذهنی می نامند».

انواع وجود اعتباری و قراردادی

 • وجود لفظی:آنچه که به زبان خود بیان می کنیم,مانند اینکه بگوئیم هشت,پنج و... وجود لفظی نام دارد.توضیح این مطلب اینکه شیوة ابتدائی برای غرض مطالب و مفاهیم حاضرساختن اشیاء است تا شخص مقابل با یکی از حواس خود آن را درک نماید که این کار پرمشقّت و طاقت فرسائی است لذا خداوند انسان را قادر به ادای حروف و ترکیب آنها نمود تا به جای آن معانی,الفاظ را بیاورد.این رابطه بین لفظ و معنی چنان پیوند عمیقی با هم خورده اند که در منطق به عنوان«وجود لفظ,وجود معناست»مشهور است.
 • وجودکتبی:یعنی آنچه را که می گوئیم بنویسیم مثلاً به سه حرف (پ و ن و ج).از وجود کتبی برای رساندن معنا ومفاهیم به کسانی که در مجاس حضورندارند و یا درآینده بوجود خواهند آمد استفاده میشود.با توجه به اینکه بین وجودکتبی و وجودلفظی رابطه ای وجود دارد میتوان چنین گفت که؛«وجود خط وجودی برای لفظ است به تبع آن,وجودی برای معنا است».

سخن آخر

بطورکلی برای هر چیزچهارمرتبه وجود است:دو وجود حقیقی و دو وجوداعتباری و دو وجود قراردادی که هرکدام از انواع حقیقی و اعتباری پیوند خاصی با همدیگر دارند.به عبارت دیگر وجودکتبی دلالت بر وجود لفظی می کند و وجود لفظی دلالت بر وجود ذهنی و وجود ذهنی دلالت بر وجود عینی یا خارجی می کند.

مباحث مرتبط با عنوان
تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:25 ]   4   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [13:57 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 12 آذر 1383 [13:45 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 07 آذر 1383 [08:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..