منو
 صفحه های تصادفی
حکومت همه گروه ها پیش از ظهور امام مهدی علیه السلام
آمیانت
تشخیص و درمان افسردگی
رشته عمران کارتوگرافی
آخرین وصیت امام صادق علیه السلام
جنگلهای ایران
عبدالله بن زبیر
انرژی دومین الکترونخواهی
جايگاه‎ علمي‎‎ و پژوهشي ايران‎‎ در جهان
تولید انرژی الکتریکی سه فاز
 کاربر Online
630 کاربر online
Lines: 1-49Lines: 1-36
 !حقیقت و ماهیت انسان !حقیقت و ماهیت انسان
-
می‏دانیم که درباره حقیقت و ماهیت انسان ، اختلاف نظرهایی وجود دارد .

به طور کلی دو نظریه اساسی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‏اند : نظریه " روحیون " و نظریه " مادیون " .
/>
^~~green:براساس نظریه روحیون ، انسان حقیقتی‏ است مرکب از جسم و روان ، و روان انسان ، جاویدان است و با مردن‏ او فانی نمی‏شود . همچنانکه می‏دانیم منطق دین و مخصوصا نصوص اسلامی بر همین‏ مطلب دلالت می‏کند .~~^

^~~green:نظریه " مادیون " این است که انسان جز همین ماشین بدن چیز دیگری نیست و با مردن به کلی نیست و نابود می‏شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان . ~~^
+می‏دانیم که درباره حقیقت و ماهیت انسان ، اختلاف نظرهایی وجود دارد. بطور کلی دو نظریه اساسی در مقابل یکدیگر قرار گرفته‏اند : نظریه " روحیون " و نظریه " مادیون " .
!!نظریه روحیون
براساس نظریه روحیون ، انسان حقیقتی‏ است مرکب از جسم و روان ، و روان انسان ، جاویدان است و با مردن‏ او فانی نمی‏شود . همچنانکه می‏دانیم منطق دین و مخصوصا نصوص اسلامی بر همین‏ مطلب دلالت می‏کند.
!!نظریه مادیون
نظریه " مادیون " این است که انسان جز همین ماشین بدن چیز دیگری نیست و با مردن به کلی نیست و نابود می‏شود و متلاشی شدن بدن یعنی متلاشی شدن شخصیت انسان.
 !معنویات انسان  !معنویات انسان
-در عین اینکه درباره حقیقت و ماهیت انسان چنین اختلاف نظر بزرگی وجود دارد ، درباره یک مسئله دیگر اگر چه با این مسئله وابستگی دارد هیچگونه‏ اختلاف نظری نیست و آن این است که یک سلسله امور وجود دارند که در عین‏ اینکه از جنس ماده و مادیات نیستند و می‏شود نام آنها را معنویات‏ گذاشت به انسان ، ارزش و شخصیت می‏دهند . + height=200 hspace=5 src="img/daneshnameh_up/5/5a/212.jpg" width=150 align=left vspace=5 border=1>
-انسان بودن انسان ه این امور است ، یعنی اگر این معانی را از انسان بگیرند ، با حیوان هیچ فرقی‏ نمی‏کند . +در عین اینکه درباره حقیقت و ماهیت انسان چنین اختلاف نظر بزرگی وجود دارد، دربار یک مسئله دیگر اگر ه با این مسئله وابستگی دارد یگونه‏ ختلاف نظری نیست و آن این است که یک سلسله امور وجود دارند که در عین اینکه از جنس ماده و مادیات نیستند و می‏شود نام آنها را معنویات‏ گذاشت به انسان ، ارزش و شخصیت می‏دهند. انسان بودن انسان به این امور است، یعنی اگر این معانی را از انسان بگیرند، با حیوان هیچ فرقی‏ نمی‏کند.
- __~~brown:به عبارت دیگر انسانیت انسان به ساختمان جسمانی او نیست که‏ هر کسی که یک سرو دو گوش داشت و پهن ناخن و مستوی القامه بود و حرف‏ زد ، انسان است ، حال هر که و هر چه می‏خواهد باشد ، نه ، اینطور نیست . ~~__ +__~~brown:به عبارت دیگر انسانیت انسان به ساختمان جسمانی او نیست که‏ هر کسی که یک سرو دو گوش داشت و پهن ناخن و مستوی القامه بود و حرف‏ زد، انسان است، حال هر که و هر چه می‏خواهد باشد ، نه ، اینطور نیست. ~~__
 ((سعدی)) همین مطلب را به این زبان گفته است: ((سعدی)) همین مطلب را به این زبان گفته است:
   
-

::
__~~green:تن آدمی شریف است به جان آدمیت __ ::
+__~~green:تن آدمی شریف است به جان آدمیت __
 ::__نه همین لباس زیباست نشان آدمیت__:: ::__نه همین لباس زیباست نشان آدمیت__::
-::__اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی__:: +__اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی__
 ::__چه میان نقش دیوار ومیان آدمیت ~~__:: ::__چه میان نقش دیوار ومیان آدمیت ~~__::
-اگر آدم بودن به داشتن همین اندام است ، همه از مادر ، آدم به دنیا می‏آیند . نه ، آدم بودن به یک سلسله صفات و اخلاق و معانی‏ای‏ است که انسان به موجب آنها انسان است و ارزش و شخصیت پیدا می‏کند . +اگر آدم بودن به داشتن همین اندام است، همه از مادر ، آدم به دنیا می‏آیند . نه ، آدم بودن به یک سلسله صفات و اخلاق و معانی‏ای‏ است که انسان به موجب آنها انسان است و ارزش و شخصیت پیدا می‏کند.
-__~~green:امروزه همین اموری که به انسان ارزش و شخصیت می‏دهند و اگر نباشند انسان‏ با حیوان تفاوتی ندارد ، به نام " ارزشهای انسانی " اصطلاح شده است .~~__ +__~~green:امروزه همین اموری که به انسان ارزش و شخصیت می‏دهند و اگر نباشند انسان‏ با حیوان تفاوتی ندارد، به نام " ((ارزشهای انسانی)) " اصطلاح شده است.~~__
- انحرافاتی که برای فرد یا جامعه پیدا می‏شود دو نوع است : +انحرافاتی که برای فرد یا جامعه پیدا می‏شود دو نوع است:
   
-یکی‏ انحرافاتی است که " ضد ارزش " ها در مقابل ارزشها ایستادگی می‏کنند ، مثل آنجا که ظلم در مقابل عدل ، اختناق و خفقان در مقابل آزادی ،خدانشناسی و بی‏بندوباری در مقابل عبادت و خداپرستی ، و سفاهت و حماقت‏ در مقابل عقل و فهم و حکمت می‏ایستد .

ولی شاید بیشترین انحرافات بشر به‏ این شکل نباشد که ضد ارزشها در مقابل ارزشها می‏ایستند ، آنجا که ضد ارزشها در مقابل ارزشها می‏ایستند ، زود شکست می‏خورند .

بیشتر انحرافات‏ بشر به این صورت است که همانطور که دریا جزر و مد دارد ، گاهی یک‏ ارزش از ارزشهای بشری رشد سرطان مانندی می‏کند ، بطوریکه ارزشهای دیگر را در خود محو می‏کند مثلا چنانکه عرض کردیم زهد و تقوی یک ارزش است ، یکی‏ از معیارهای انسانیت است ولی گاهی می‏بینید یک فرد ( یا یک جامعه) آنچنان به زهد گرایش پیدا می‏کند و در زهد محو می‏شود که همه چیز برای او می‏شود " زهد " ، مثل انسانی می‏شود که فقط یک عضوش ( مثلا بینی‏اش) رشد کند و عضوهای دیگر از رشد باز مانند .

منبع :انسان کامل
شهید مطهری
صفحه68

((ارتباط ماده و معنا))
((آثار ایمان مذهبی ))
((رابطه انسان و خدا))
((زندگی مادی یا فرهنگی))
+یکی‏ انحرافاتی است که " ضد ارزشها" در مقابل ارزشها ایستادگی می‏کنند، مثل آنجا که ظلم در مقابل عدل ، اختناق و خفقان در مقابل ((آزادی)) ، ((خدانشناسی)) و بی‏بندوباری در مقابل عبادت و خداپرستی ، و سفاهت و حماقت‏ در مقابل عقل و فهم و حکمت می‏ایستد. ولی شاید بیشترین انحرافات بشر به‏ این شکل نباشد که ضد ارزشها در مقابل ارزشها می‏ایستند، آنجا که ضد ارزشها در مقابل ارزشها می‏ایستند ، زود شکست می‏خورند.
 +بیشتر انحرافات‏ بشر به این صورت است که همانطور که دریا جزر و مد دارد، گاهی یک‏ ارزش از ارزشهای بشری رشد سرطان مانندی می‏کند ، بطوری که ارزشهای دیگر را در خود محو می‏کند، مثلا چنانکه عرض کردیم زهد و تقوی یک ارزش است، یکی‏ از معیارهای انسانیت است ولی گاهی می‏بینید یک فرد ( یا یک جامعه) آنچنان به زهد گرایش پیدا می‏کند و در زهد محو می‏شود که همه چیز برای او می‏شود " زهد " ، مثل انسانی می‏شود که فقط یک عضوش ( مثلا بینی‏اش) رشد کند و عضوهای دیگر از رشد باز مانند.
 +!! منبع
 +انسان کامل ، شهید مطهری ، ص68
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آثار ایمان مذهبی))
 +*((رابطه انسان و خدا))
 +*((زندگی مادی یا فرهنگی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 17 دی 1384 [14:50 ]   8   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:59 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:55 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:55 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 23 تیر 1384 [15:54 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 بهمن 1383 [05:59 ]   3   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:27 ]   2   رضا معرب      v  c  d  s 
 جمعه 27 آذر 1383 [14:26 ]   1   رضا معرب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..