منو
 کاربر Online
528 کاربر online
تاریخچه ی: نگه داری گراف

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-22Lines: 1-25
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
-||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد یی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__|| +||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد کمپیو رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/computercontentlist.html|فهرست مطالب کامپیوتر] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
 ^@#16: ^@#16:
 !مقدمه !مقدمه
 همانطور که گفته شد گراف {TEX()} {G} {TEX} با مجموعه رئوس آن {TEX()} {(V)} {TEX} و مجموعه یالهای آن {TEX()} {(E)} {TEX} نشان داده می‌شود. لذا برای نگه داری یک گراف خاص تنها داشتن این دو کفایت می کند. همانطور که گفته شد گراف {TEX()} {G} {TEX} با مجموعه رئوس آن {TEX()} {(V)} {TEX} و مجموعه یالهای آن {TEX()} {(E)} {TEX} نشان داده می‌شود. لذا برای نگه داری یک گراف خاص تنها داشتن این دو کفایت می کند.
 به عنوان نمونه اگر به عنوان نمونه اگر
 @@{TEX()} {V(G)=\{v_1,u,v_2 \}} {TEX}@@  @@{TEX()} {V(G)=\{v_1,u,v_2 \}} {TEX}@@
 @@{TEX()} {E(G)=\{ \{v_1,u \} , \{v_1,v_2 \} \}} {TEX}@@ @@{TEX()} {E(G)=\{ \{v_1,u \} , \{v_1,v_2 \} \}} {TEX}@@
 آنگاه تنها یک گراف متناظر با آنها وجود خواهد داشت که به صورت زیر می توان آن را نشان داد: آنگاه تنها یک گراف متناظر با آنها وجود خواهد داشت که به صورت زیر می توان آن را نشان داد:
 ::{picture=img/daneshnameh_up/d/d1/mco0056a.jpg}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/d/d1/mco0056a.jpg}::
 البته می دانیم که نحوه کشیدن یک گراف یکتا نمی باشد یعنی هر گراف را به طرق متفاوتی می توان رسم نمود و تنها چیزی که یکتاست، وجود یا نبود یالها بین رئوس مشخص می باشد. البته می دانیم که نحوه کشیدن یک گراف یکتا نمی باشد یعنی هر گراف را به طرق متفاوتی می توان رسم نمود و تنها چیزی که یکتاست، وجود یا نبود یالها بین رئوس مشخص می باشد.
-منظور از نحوه نگه داری گراف نیز نگه داری و ذخیره عناصر مشخصی از گراف می باشد که به کمک آنها بتوان فقط و فقط یک گراف متناظر با آن را بازیابی کرد. +منظور از نحوه نگه داری ((گراف)) نیز نگه داری و ذخیره عناصر مشخصی از گراف می باشد که به کمک آنها بتوان فقط و فقط یک گراف متناظر با آن را بازیابی کرد.
 به جز روش گفته شده سه روش مشهود و پر کاربرد دیگر بخصوص در برنامه های کامپیوتری موجود باشند که به اختصار به آنها می پردازیم: به جز روش گفته شده سه روش مشهود و پر کاربرد دیگر بخصوص در برنامه های کامپیوتری موجود باشند که به اختصار به آنها می پردازیم:
-•ماتریس مجاورت
•ماتریس وقوع
•لیست مجاورت
+((ماتریس مجاورت))
((ماتریس وقوع))
((لیست مجاورت))
 --- ---
 ! پیوند های خارجی ! پیوند های خارجی
 [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0089.pdf] [http://Olympiad.roshd.ir/computer/content/pdf/0089.pdf]
- +---
!همچنین ببینید
*((حذف و انقباض ))
*((اجتماع دو گراف ))
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 14 آبان 1385 [11:34 ]   4   زینب معزی      جاری 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:42 ]   3   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [10:42 ]   2   زینب معزی      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:30 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..