منو
 صفحه های تصادفی
منزلت خانوادگی امام حسین علیه السلام
تیره سنجد
مغناطش
رودوکروزیت
مرکز دایره محاطی
نسبت عقل و دین از دیدگاه اسلام
دوره ششم
صفهای چند گانه MQ
کمال گرایی
استفن کوک
 کاربر Online
339 کاربر online
تاریخچه ی: نپتونیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-68Lines: 1-68
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Adular.jpg} +{picture=Neptunitesang.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-)نپتونیت- بلور ایدیومورف (20 میلیمتر +(نپتونیت- بلور ایدیومورف (20 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نپتونیت (Neptunite)::__ ||__::نپتونیت (Neptunite)::__
-::KNa2Li(Fe2+ , Mn)Ti2[O|Si4O11]2::
::مونوکلینیک::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::KNa2Li(Fe2+ , Mn)Ti2{O-Si4O11}2::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__ ::/کامل - مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
-::شیشه ای::|__::((جلا))::__
::صدفی::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
+::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::غیرشفاف - نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__ ::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; گروئنلند ، ایرلند ، امریکا ، کانادا و URSS::|__::((ژیزمان))::__
::HFمحلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::SiO2=55.98% TiO2=18.61% MnO=5.06% FeO=4.18% Li2O=3.48% Na2O=7.21% K2O=5.48%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی::|__::اشکال ظاهری::__
::URSSکمیاب ; ((گروئنلند)) ، ((ایرلند)) ، ((امریکا)) ، ((کانادا)) و ::|__::((ژیزمان))::__
::((هافنیم|HF))محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سیلیکن|Si))O2=55.98% ((تیتانیم|Ti))O2=18.61% ((منگنز|Mn))O=5.06% ((آهن|Fe))O=4.18% ((لیتیم|Li))2O=3.48% ((سدیم|Na))2O=7.21% ((پتاسیم|K))2O=5.48%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سیاه - قهوه ای - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سیاه - قهوه ای - سیاه::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-::سختی - پاراژنز - قابلیت انحلال در اسیدها:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::ایلوائیت - تورمالین::|__::تشابه کانی شناسی::__
::ناترولیت،ادیالیت ،بنیتوئیت::|__::((پاراژنز))::__
::ماگمایی - دگرگونی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::منشوری- ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::سختی - ((پاراژنز)) - قابلیت انحلال در ((اسید))ها:: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((ایلوائیت)) - ((تورمالین))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ناترولیت))،((ادیالیت)) ،((بنیتوئیت))::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگما))یی - دگرگونی - هیدروترمال::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی- ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__
 ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__ ::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
-::.نپتون خدای دریا اخذ شده است Nepture از کلمه::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::.نپتون خدای ((دریا)) اخذ شده است Nepture از کلمه::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|5.5|3.23|ــ|| ــ|5.5|3.23|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
- +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [04:52 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [04:29 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:53 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:18 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:00 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [07:39 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [07:24 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..