منو
 کاربر Online
784 کاربر online
تاریخچه ی: نونترونیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 {picture=Nontronite.jpg} {picture=Nontronite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نونترونیت (Nontronite)::__ ||__::نونترونیت (Nontronite)::__
-::Fe2 3+((OH)2 Al 0.33 Si 3.67 O10) 0.33- . Na 0.33 (H2O)4:: +::Fe2 3+((OH)2 ((آلومینیوم|Al)) 0.33 ((سیلیکن|Si)) 3.67 O10) 0.33- . ((سدیم|Na)) 0.33 (H2O)4::
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
 ::/کامل- مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__ ::/کامل- مطابق باسطح /0001::|__::((رخ))::__
 ::مات - چرب::|__::((جلا))::__ ::مات - چرب::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 ::غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__ ::غیر((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: تجمع خاکی- ((بلور))ی کاذب::|__::اشکال ظاهری::__ :: تجمع خاکی- ((بلور))ی کاذب::|__::اشکال ظاهری::__
 |__::((ژیزمان))::__ |__::((ژیزمان))::__
-::محلول در HCL - با آب مقطر تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ +:: ((HCL)) محلول در
.
با آب مقطر تمیز می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 :: ((ترکیب شیمیایی)) ناپایدار ::|__::ترکیب شیمیایی::__  :: ((ترکیب شیمیایی)) ناپایدار ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد متمایل به سبز - قهوه ای متمایل به سبز - سبز ((زیتون))ی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد متمایل به سبز - قهوه ای متمایل به سبز - سبز ((زیتون))ی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::مونتموریونیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
::سرپانتین- اپال- کوارتز و غیره::|__::((پاراژنز))::__
+::((مونتموریونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سرپانتین)) - ((اپال)) - ((کوارتز)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
 ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__ ::ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
 :: ((فلس))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__ :: ((فلس))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__  ::((لهستان))::|__::محل پیدایش::__
-::.((کانی))های مشابه شامل ((مونتموریونیت)) که توسط ((خواص شیمیایی)) و اپتیک از آن قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
::. ز نام محل نونترون (Nontron) در فرانسه گرفته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((کانی))های مشابه شامل ((مونتموریونیت)) که
.
توسط ((خواص شیمیایی)) و اپتیک از آن قابل تشخیص است::|__::سایر مشخصات::__
::. ر ((فرانسه)) گرفته شده است (Nontron) از نام محل ((نوترون)) ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 1|2|2.3|-|| 1|2|2.3|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [08:57 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:51 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:48 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:45 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:36 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:15 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:39 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [06:27 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..