منو
 کاربر Online
1068 کاربر online
تاریخچه ی: نوشتن فرمول

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-28
 +V{maketoc}
 +در دانشنامه، برای نوشتن فرمول از قالب ((TEX)) استفاده می شود. استفاده از این روش مستلزم دانستن کدهای مربوط به هر علامت می باشد. این کدها در صفحه ((دانشنامه:فرمول نویسی)) آورده شده. ولی از آنجائیکه به یاد سپاری و کاربرد این کدها، نسبتاً مشکل می باشد، نرم افزاری در کتابخانه فایل، اختصاصی دانشنامه با عنوان تایپ مستقیم فرمولهای ریاضی قرار داده شده، که با استفاده از آن می توان، موقع تایپ مطلب در نرم افزار __Word__، فرمول ها را به سادگی نوشت و در آخر با تبدیل فرمت، فرمولها را بصورت __TEX__ ذخیره و در صفحات دانشنامه قرار داد. در ادامه، روش دانلود نصب و کار با نرم افزار توضیح داده می شود.
-__ویرایش این صفحه ادامه دارد__ +!دانلود نرم افزار:
;~~red:
__توجه__~~:: به جای انجام مراحل 4 ـ 1 می توانید، [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=136|اینجا] را کلیک کنید.
1. بر روی پو
شه کتابخانه فایل کلیک کنید تا فهرستی عمودی در زیر آن ظاهر شود.
2. از فهرست کتابخانه فایل، گزینه ''کتابخانه ها را فهرست کن'' را انتخاب نمائید.
3. از فهرست، ''اختصاصی دانشنامه'' را برگزینید.
4. در
صفحه ''اختصاصی دانشنامه'' وی زینه __نرم افزار تایپ فرمول در دانشنامه__ کلیک کنید. تا پنجره ای با عنوان __file download__ را باز گردد.
5. در پنجره گزینه __save__ را انتخاب نمایند، تا پنجره __Save as__ باز شود.
6. نام ومحل ذخیره فایل در صفحه را انتخاب نمائید وگزینه __Save__ را انتخاب کنید تا صفحه __download__ باز شده و دانلود فایل شروع شود.
-در داننامه، برای نوشتن فرمول از قالب TEX استفاده م شود. استفاده از این روش مستلزم دانستن کدهای مربو به هر علامت می باشد. این کدها در صفحه دانشنامه فرمول آوره شده. ولی از آنجائیکه به ید سپاری و کاربرد، این کدها، نسبتاً مشکل می باشد، نرم افزاری در کتابخانه فایل، اختصاصی دانشنامه ب عنوان تایپ مستقیم فرمولهای ریاضی قرار داده شده، که با استفاده از آن می توان، موقع تایپ مطلب در نرم افزار Word فرمول ها را بسادگی نوشت و در آخر با تبدیل فرصت، فرمولها را بصورت TEX ذخیره و در صفحات دانشنامه قرار داد. در ادامه، روش دانلود نصب و کار با نرم افزار توضیح دده م شود.
دانلود نرم افزار:
به جای انجام مراحل 4 ـ 1 می توانید، اینجا را کلیک کنید
1. بر روی
پوشه و کتابخانه و فایل کلیک کنید تا فهرستی عمودی در زیر آن ظاهر شود. />2. از فهرست کتابخانه فیل، گزینه کتابخانه ه را فهرست کن ا انتخاب نمائد. />3. از فهرست، اختصاصی دانشنامه را برگزینید.
4. در صفحه اختصاصی دانشنا
مه رو گزینه نرم افزار تایپ فرمول در دانشنامه کلیک کنید. تا پنجره ای با عنوان file dounlood را باز گردد. />5. در نجره گزینه save انتخاب نماین، تا پنجره Save as باز شود.
6. نام و
محل ذخیره فایل در صفحه را انتخاب نمائید وگزینه Save را انتخاب کنید تا صفحه dounlood باز شده و انلود فایل شروع شود.
7. ذخیره نرم افزار:
8.
پس از پایان دانلود، پنجره ای باز می شود. برای ادامه کار مراحل زیر را انجام دهید.
+!نب نرمافزار />;~~red:__توه:__~~: در صوری که بواهید، از این بنامه در نرم افزار __Word__ استفاده کنید، باید پیش از نب ن، نرمافزار __Word__ بر ری تاه شما نصب شده اشد.
پس از پایان دانلود، پنجره ای باز می شود. برای ادامه کار مراحل زیر را انجام دهید.
-1. در پنجره باز شده گزینه open را انتخاب کنید تا پنجره نرم افزار باز شود
2. در این پنجره، زیر عبارت Destinition folder، آدرس محلی که می خواهید فایل پس از باز شدن در آن قرار بگیرد را وارد کرده یا با استفاده از گزینه Browse محل مورد نظر را انتخاب نمائید.
3. گزینه Install را انتخاب نمائید.
4. پوشه ای با عنوان Math Tayp در محل مورد نظر ایجاد شود.
5. وارد پوشه Math Tayp شده، فایل Math Tayp 525 Setup را اجرا کنید. یک پنجره باز می شود.
6. در پنجره باز شده، گزینه اولی را انتخاب کنید، تا کلیدNext فعال شود.
7. گزینه Next را کلیک کنید پنجره ای باز می شود که در آن گزینه Unlock Math Tayp فعال است شماره سریال را از فایل Math Tayp. Serial که در پوشه Math Tayp قرار دارد، کپی کرده و در قسمت Registration# قرار دهید و کلید OK، را انتخاب کنید.
8. پنجره ای باز می شود در قسمت پائین صفحه و در زیر عبارت Destination folder، آدرس محلی را که می خواهید نرم افزار نصب شود، وارد کرده یا با کلیک گزنیه Browse، محل نصب را انتخاب کنید. نصب برنامه آغاز می شود.
در پایان عملیات نصب، پنجره ای باز می شود، که با انتخاب در گزینه آن می توانید پس از کلیک ok نرم افزار را اجرا کرده، و فایل راهنمای آن را باز کنید.
باید توجه داشته باشید، که ر صورتی که بخواهید، از این برنامه در نرم افزار Word استفاده کند، باید پیش از نصب آن، برنامه
نصب نرم
افزار Wordبر روی دستگاه شما نصب شده باشد.
+1. در پنجره باز شده گزینه __open__ را انتخاب کنید تا پنجره نرم افزار باز شود
2. در این پنجره، زیر عبارت __Destination folder__، آدرس محلی که می خواهید فایل پس از باز شدن در آن قرار بگیرد را وارد کرده یا با استفاده از گزینه __Browse__ محل مورد نظر را انتخاب نمائید.
3. گزینه __Install__ را انتخاب نمائید.
4. پوشه ای با عنوان __Math Type__ در محل مورد نظر ایجاد شود.
5. وارد پوشه __Math Tayp__ شده، فایل __Math Type 525 Setup__ را اجرا کنید. یک پنجره باز می شود.
6. در پنجره باز شده، گزینه اولی را انتخاب کنید، تا کلید__Next__ فعال شود.
7. گزینه __Next__ را کلیک کنید پنجره ای باز می شود که در آن گزینه __Unlock Math Type__ فعال است شماره سریال را از فایل __Math Type Serial__ که در پوشه __Math Type__ قرار دارد، کپی کرده و در قسمت __#Registration__ قرار دهید و کلید __OK__، را انتخاب کنید.
8. پنجره ای باز می شود در قسمت پائین صفحه و در زیر عبارت __Destination folder__، آدرس محلی را که می خواهید نرم افزار نصب شود، وارد کرده یا با کلیک گزنیه __Browse__، محل نصب را انتخاب کنید؛ نصب برنامه آغاز می شود.
در پایان عملیات نصب، پنجره ای باز می شود، که با انتخاب در گزینه آن می توانید پس از کلیک __ok__ نرم افزار را اجرا کرده، و فایل راهنمای آن را باز کنید.
/>!کر با نرمافزار
-__متن بزودی کامل می شود__ 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [13:25 ]   6   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [11:04 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [08:19 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [08:08 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [07:12 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 خرداد 1384 [05:53 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..