منو
 کاربر Online
355 کاربر online
Lines: 1-13Lines: 1-12
-(( تصغ ))می گوید: ا ایالؤنین علی السلا نیم که ی فاید از رسول خدا ی ال لیه له نیم ه ی فرمود: ررین کام، ار" اله ا الله " ا و برتین ملو اوی کی ک " اه ا " گفته ات.

ئوال : ی سل ا، اول ی که " ا اا ا " گ کیت
+(( مد ی صلی لله یه له|ل خدا)) فرمود:«"لا له ا ال" برترین کلا است و برترین مخلوق خداند، ولین کسی ست که "ا الا اله الله " گف است.»
اصحاب پرس
یدن ای رسول خدا چ کسی الی " ل اله اا لله " فته است؟»
یامبر فرمود:« من. ر ن زان، من نو بو ر یگاه خدان متعال، که او را ه یگنگی و توید می‌تود و تسبیح ی کرد و تکیر می‌گفم و ر کار من وی از ور خودم که شاد بد.» />گفتند:« آن نور که شاهت بود و از تو بود که بود؟»
فمود:« ((حضرت امیرالممنین لی لیه لسام|علی ن بی طالب))، برادر و بریده و یر و جاشی و وصیّ و اام ات صاحب ((حوض وثر|حوض)) و به کشنده‌ی ((مل لواء حمد روز قیامت ا نیروی الهی|پرچم من)).»
-پیامبر فرمود: من هستم و من نوری بودم در پیشگاه خداوند متعال او را به یگانگی و توحید می ستودم و او را تسبیح می کردم و تکبیر می گفتم و او را تقدس و تمجید می نمودم و در کنار من نوری بود که شاهد بود و آن نور از من بود.

گف
ن: ای رول خدا، آن نور که شاهد بود و از تو بود که بود؟

ف
رمو: عل ن ب الب، رادرم و برگزیه ام و وزیرم و جانشینم و وصیّم و امام امتم و صاحب ((حوض کوثر|حوض))م و ((مل لواء حد روز قیامت با نیروی الهی|بدوش کشنده لواء «پرچم» من)).
+!منبع:
*ارلانوار، 36، 263، دی 83 ------ کمل ادین
-
بحارالانوار، ج 36، ص 263، حدیث 83 --------- کمال الدین

مراجعه شود به:

((رابطه علی علیه السلام با پیامبر))
+!مراجعه شود به:
*((رابطه علی علیه السلام با پیامبر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 31 خرداد 1384 [08:16 ]   4   شکوفه رنجبری      جاری 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [12:43 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 اسفند 1383 [04:46 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 04 مهر 1383 [05:26 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrow



از پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..