منو
 کاربر Online
756 کاربر online
تاریخچه ی: نور شیمی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-24Lines: 1-46
 
 
 ||__~~green:نور شیمی~~__ {__فتو شیمی__ (__Photo Chemistry__)} ، شامل بررسی نوع خاصی از ((واکنش شیمیایی)) است. نور شیمی با برهم‌کنش بین یک فوتون و یک مولکول ، نیز تغییرات شیمیایی و فیزیکی بعدی ، ناشی این برهم کنش ، سروکار دارد.|| ||__~~green:نور شیمی~~__ {__فتو شیمی__ (__Photo Chemistry__)} ، شامل بررسی نوع خاصی از ((واکنش شیمیایی)) است. نور شیمی با برهم‌کنش بین یک فوتون و یک مولکول ، نیز تغییرات شیمیایی و فیزیکی بعدی ، ناشی این برهم کنش ، سروکار دارد.||
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/0/0d/photochemistry.jpg}
 +
 +
 +
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 چون آغاز حیات به کمک ((نور خورشید)) بوده ، لذا این عقیده عمومیت پیدا کرد که درک فرایندهای آغاز شده توسط ((نور)) ، درک خود زندگی است و اگر چه هیچ کس اطمینان ندارد که زندگی را بدرستی درک کرده باشد ، اما آگاهی و دانش نسبت به بسیاری از __~~green:فرایندهای نور شیمی~~__ در حد کمال است. فرایندهای __نور شیمی__ برای ادامه حیات در روی زمین اهمیت زیادی دارند. اهمیت نور شیمی ، بیشتر در این امر نهفته است که بشر و ((طبیعت)) هر دو آن را بخوبی به خدمت می‌گیرد. چون آغاز حیات به کمک ((نور خورشید)) بوده ، لذا این عقیده عمومیت پیدا کرد که درک فرایندهای آغاز شده توسط ((نور)) ، درک خود زندگی است و اگر چه هیچ کس اطمینان ندارد که زندگی را بدرستی درک کرده باشد ، اما آگاهی و دانش نسبت به بسیاری از __~~green:فرایندهای نور شیمی~~__ در حد کمال است. فرایندهای __نور شیمی__ برای ادامه حیات در روی زمین اهمیت زیادی دارند. اهمیت نور شیمی ، بیشتر در این امر نهفته است که بشر و ((طبیعت)) هر دو آن را بخوبی به خدمت می‌گیرد.
 !سیر تحولی و رشد !سیر تحولی و رشد
 بشر آگاه از زمان‌های بسیار دور با اثر ((نور)) بر ((ماده)) آشنا بوده است. مثلا رومیان می‌دانستند که نور خورشید برای رشد گیاهان لازم است. همچنین آنها می‌دانستند که نور آفتاب بر وسایل رنگی اثر تخریبی دارد. در آن ایام ، از انرژی خورشیدی استفاده عملی نمی‌کردند، جز اینکه معروف است که سربازان "__اسکندر__" دستبندی از __الیاف رنگین__ داشتند که به عنوان __ساعت__ از آن استفاده می‌کردند، زیرا با گذشت زمان رنگ آن تغییر می‌کرد.

در اواخر قرن هیجدهم ، "__هیلز__" ، فرآیند ((فتوسنتز)) را توضیح داد. پس از آن ((دانشمندان فیزیک|فیزیکدانان)) و ((دانشمندان شیمی|شیمی‌دانان)) به این موضوع علاقمند شدند و از آن به بعد ، مطالب مربوط به نور شیمی گسترش یافت. در آغاز ، بررسی‌های نورشیمی در کشورهای حوزه‌ مدیترانه گسترده در زیر تابش عظیم خورشید توسعه یافت. "__سیمیسیان__" و "__سیلبر__" در سال 1900 در __بولونی__ ، گزارش‌های علمی در مورد استفاده از نور خورشید در تغییرات شیمیایی چاپ نمودند و توضیح دادند که این ((واکنش شیمیایی|واکنش‌ها)) بسیار جالب هستند.

چهل و پنج سال بعد ، "__شونبرگ__" و "__مصطفی__" در __مصر__ در مورد واکنش‌های __دسیر شدن__ ، __حذف__ و __حلقه‌سازی__ که همه توسط نور خورشید انجام شد، کشف جالبی نمودند. پس از آن واکنش‌های نور شیمی زیادی در فاز گازی انجام شد. در سال‌های بعد درباره کار "__سیلبر__" و "__مصطفی__" مطالب نظری زیادی به چاپ رسید. رابطه‌ی منطقی بین ماده و نور و مفهوم کوانتیده بودن انرژی از __نظریه پلانک__ نتیجه گرفته شد و "__آلبرت انیشتین__" قاعده مهمی را فرموله کرد:« برای اینکه ترکیبی در یک واکنش شرکت کند، باید نور جذب نماید.»

در سال‌های اخیر ، فرآیندهای نور شیمی توسعه فراوان یافتند.
 بشر آگاه از زمان‌های بسیار دور با اثر ((نور)) بر ((ماده)) آشنا بوده است. مثلا رومیان می‌دانستند که نور خورشید برای رشد گیاهان لازم است. همچنین آنها می‌دانستند که نور آفتاب بر وسایل رنگی اثر تخریبی دارد. در آن ایام ، از انرژی خورشیدی استفاده عملی نمی‌کردند، جز اینکه معروف است که سربازان "__اسکندر__" دستبندی از __الیاف رنگین__ داشتند که به عنوان __ساعت__ از آن استفاده می‌کردند، زیرا با گذشت زمان رنگ آن تغییر می‌کرد.

در اواخر قرن هیجدهم ، "__هیلز__" ، فرآیند ((فتوسنتز)) را توضیح داد. پس از آن ((دانشمندان فیزیک|فیزیکدانان)) و ((دانشمندان شیمی|شیمی‌دانان)) به این موضوع علاقمند شدند و از آن به بعد ، مطالب مربوط به نور شیمی گسترش یافت. در آغاز ، بررسی‌های نورشیمی در کشورهای حوزه‌ مدیترانه گسترده در زیر تابش عظیم خورشید توسعه یافت. "__سیمیسیان__" و "__سیلبر__" در سال 1900 در __بولونی__ ، گزارش‌های علمی در مورد استفاده از نور خورشید در تغییرات شیمیایی چاپ نمودند و توضیح دادند که این ((واکنش شیمیایی|واکنش‌ها)) بسیار جالب هستند.

چهل و پنج سال بعد ، "__شونبرگ__" و "__مصطفی__" در __مصر__ در مورد واکنش‌های __دسیر شدن__ ، __حذف__ و __حلقه‌سازی__ که همه توسط نور خورشید انجام شد، کشف جالبی نمودند. پس از آن واکنش‌های نور شیمی زیادی در فاز گازی انجام شد. در سال‌های بعد درباره کار "__سیلبر__" و "__مصطفی__" مطالب نظری زیادی به چاپ رسید. رابطه‌ی منطقی بین ماده و نور و مفهوم کوانتیده بودن انرژی از __نظریه پلانک__ نتیجه گرفته شد و "__آلبرت انیشتین__" قاعده مهمی را فرموله کرد:« برای اینکه ترکیبی در یک واکنش شرکت کند، باید نور جذب نماید.»

در سال‌های اخیر ، فرآیندهای نور شیمی توسعه فراوان یافتند.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/ef/lumin.jpg}
 +
 +
 +
 !فرآیندهای نور شیمی !فرآیندهای نور شیمی
 در فرآیند نور شیمی ، نور همراه یکی از اجزای واکنش کننده است. در نور شیمی ، اثرات فیزیکی و شیمیایی __برانگیختگی الکترونی__ حاصل از اثر ((تابش الکترومغناطیسی)) با ماده ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تابش الکترومغناطیسی طیف گسترده‌ای از __فیزیک امواج__ است که از طول موج کوتاه ((اشعه گاما)) تا طول موج‌های رادیویی و تلویزیونی را شامل می‌شود. ((اشعه ایکس)) و اشعه گاما ،‌ باعث یونیزه شدن مولکول‌ها می‌شوند.

در حالی که آنچه در نور شیمی بیشتر مد نظر است، برانگیختگی الکترونی است. لذا به طول موجهای زیر قرمز و فرابنفش ، توجه خاص معطوف می‌شود. همچنین واکنش‌ها ، تفکیک پذیری‌ ، ((ایزومری|ایزومری شدن)) و نشرنور توسط اتم‌ها و مولکولهای برانگیخته‌ ترکیبات شیمیایی ، هسته‌ اصلی فتوشیمی ( نور شیمی ) هستند.
 در فرآیند نور شیمی ، نور همراه یکی از اجزای واکنش کننده است. در نور شیمی ، اثرات فیزیکی و شیمیایی __برانگیختگی الکترونی__ حاصل از اثر ((تابش الکترومغناطیسی)) با ماده ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تابش الکترومغناطیسی طیف گسترده‌ای از __فیزیک امواج__ است که از طول موج کوتاه ((اشعه گاما)) تا طول موج‌های رادیویی و تلویزیونی را شامل می‌شود. ((اشعه ایکس)) و اشعه گاما ،‌ باعث یونیزه شدن مولکول‌ها می‌شوند.

در حالی که آنچه در نور شیمی بیشتر مد نظر است، برانگیختگی الکترونی است. لذا به طول موجهای زیر قرمز و فرابنفش ، توجه خاص معطوف می‌شود. همچنین واکنش‌ها ، تفکیک پذیری‌ ، ((ایزومری|ایزومری شدن)) و نشرنور توسط اتم‌ها و مولکولهای برانگیخته‌ ترکیبات شیمیایی ، هسته‌ اصلی فتوشیمی ( نور شیمی ) هستند.
 !هدف نور شیمی امروزی !هدف نور شیمی امروزی
 *پاسخ به تقاضا برای انواع واکنشهای جدید و کلی *پاسخ به تقاضا برای انواع واکنشهای جدید و کلی
 *جستجو برای ارائه نظریه‌های استادانه در مورد عوامل کنترل کننده انتقالات حالت برانگیخته. *جستجو برای ارائه نظریه‌های استادانه در مورد عوامل کنترل کننده انتقالات حالت برانگیخته.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/5/55/Animationt.gif}
 +
 +
 +
 !کاربرد نور شیمی در زندگی !کاربرد نور شیمی در زندگی
 *فتوسنتز از انرژی خورشید برای ((کربوهیدراتها|تولید کربوهیدرات)) از ((دی‌اکسید کربن)) و ((آب)) و همچنین افزایش یا برگشت ((اکسیژن)) به هوا استفاده می‌کند.

 *فتوسنتز از انرژی خورشید برای ((کربوهیدراتها|تولید کربوهیدرات)) از ((دی‌اکسید کربن)) و ((آب)) و همچنین افزایش یا برگشت ((اکسیژن)) به هوا استفاده می‌کند.

 *نور با تغییراتی که در گازها و ذرات معلق در اتمسفر ایجاد می‌کند، باعث اصلاح ترکیبات ساختاری و شیمیایی آنها شده و لذا از حیات بر روی زمین محافظت می‌کند. در واقع تولید مولکول‌های پیچیده‌ی حیات از مولکول‌های کوچک خود ، باعث ادامه حیات می‌شود.

 *نور با تغییراتی که در گازها و ذرات معلق در اتمسفر ایجاد می‌کند، باعث اصلاح ترکیبات ساختاری و شیمیایی آنها شده و لذا از حیات بر روی زمین محافظت می‌کند. در واقع تولید مولکول‌های پیچیده‌ی حیات از مولکول‌های کوچک خود ، باعث ادامه حیات می‌شود.

 *کاربرد نور در سنتز مواد جدید ، چه برای مصارف بیولوژیکی و چه صنعتی است.

 *کاربرد نور در سنتز مواد جدید ، چه برای مصارف بیولوژیکی و چه صنعتی است.

 *بینایی در موجودات زنده یک فرایندی نور شیمیایی است. *بینایی در موجودات زنده یک فرایندی نور شیمیایی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اشعه ایکس)) *((اشعه ایکس))
 *((اشعه گاما))  *((اشعه گاما))
 *((جداسازی مواد)) *((جداسازی مواد))
 *((رشد گیاهان)) *((رشد گیاهان))
 *((فتوسنتز)) *((فتوسنتز))
 *((نور)) *((نور))
 *((واکنش شیمیایی)) *((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 04 مرداد 1391 [07:15 ]   7   admin      جاری 
 سه شنبه 03 مرداد 1391 [11:16 ]   6   admin      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [10:00 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آبان 1384 [08:44 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 آبان 1383 [06:33 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 26 آبان 1383 [15:05 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [09:27 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..