منو
 صفحه های تصادفی
نامه عبدالملک و جواب دندان شکن امام سجاد علیه السلام
اباقا خان ایلخان مغول
سترون سازی
گردش شیره پرورده در گیاهان
تعاریف جامعه‏شناختى دین
کرم کبد
آرسنوپیریت
رستگاری با ولایت حضرت علی علیه السلام
مقدمه ای بر توسعه اقتصادی
اکوسیستم
 کاربر Online
407 کاربر online
تاریخچه ی: نهج البلاغه

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-24Lines: 1-54
-نهج البلاغه از مشهورترین و معتبرترین منابع حدیث شیعه است که به کوشش ((سید رضى)) (359 ـ 406 ه* ق) گردآورى و تدوین گردیده است. ویژگیهاى این اثر را چنین مى توان برشمرد:
1 ـ نهج البلاغه حاوى سخنان زیباى امیر مؤمنان على علیه السلام است که به حق فراتر از سخن انسان و فروتر از سخن خدا معرفى مى شود.
2 تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند توحیدى ارزشهاى والاى الهى، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسى و اجتماعى، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است.
3 مؤلّف پس از مقدمه اى کوتاه سخنان امیرمؤمنان علیه السلام را در سه بخشِ خطبه ها (سخنرانیها)، کتب (نامه ها و رساله ها) وقصار الحکم (حکمت هاى کوتاه) تنظیم نموده و در لابلاى سخنان آن حضرت ـ هر جا که لازم بوده ـ توضیحات کوتاه و مفیدى آورده است. در نهج البلاغه 241 خطبه، 79 نامه و 480 فراز کوتاه از حکمت هاى امام على علیه السلام گرد آمده است.
4 نهج البلاغه در لغت به معناى راه رسا و بلیغ سخن گفتن است. سیّد رضى کوشیده است از میان احادیث منقول از امام على علیه السلام، بلیغترین و زیباترین آنها را گزینش و در این مجموعه گرد آورد. همین ویژگى راز ماندگارى و جاودانگى این کتاب در حوادث سهمگین و تلخ گذشته تاریخ و موجب شهرت آن در میان گروههاى مختلف مسلمانان و شخصیّت هاى برجسته غیرمسلمان گشته است.
5 برخى از پژوهشگران بیش از 370 اثر را در شرح و تفسیر و ترجمه و... نهج البلاغه بر شمرده اند وتاکنون نزدیک به 15 ترجمه از نهج البلاغه به چاپ رسیده است.
+::{picture=Nahjolbalagha.jpg}::

-=::
نهج البلاغه از مشهورترین و معتبرترین منابع حدیث ((شیعه)) است که به کوشش ((سید رضی)) (359 ـ 406 ه* ق) تدوین گردیده است::=-
/>^::نهج البلاغه حاوى سخنان زیباى امیر مؤمنان على علیه السلام است که به حق فراتر از سخن انسان و فروتر از سخن خدا معرفى مى شود::^
/>!::****((عد نامه مالک اشتر))****::

!موضوعات نهج البلاغه
تنوع موضوعات نهج البلاغه اعجاب برانگیز است، معارف بلند ((توحید))ى ارزشهاى والاى الهى، پند و اندرز و موعظه، بیان و تحلیل حوادث سیاسى و اجتماعى، دستور کار حکمرانان و توبیخ آنها از جمله مطالب نهج البلاغه است.
/>!بخشای مختلف
مؤلّف پس از مقدمه اى کوتاه سخنان امیرمؤمنان علیه السلام را در سه بخشِ خطبه ها (سخنرانیها)، کتب (نامه ها و رساله ها) وقصار الحکم (حکمت هاى کوتاه) تنظیم نموده و در لابلاى سخنان آن حضرت ـ هر جا که لازم بوده ـ توضیحات کوتاه و مفیدى آورده است. در نهج البلاغه 241 خطبه، 79 نامه و 480 فراز کوتاه از حکمت هاى ((امام على)) علیه السلام گرد آمده است.
/>!دف سید رضی
نهج البلاغه در لغت به معناى راه رسا و بلیغ سخن گفتن است. سیّد رضى کوشیده است از میان احادیث منقول از امام على علیه السلام، بلیغترین و زیباترین آنها را گزینش و در این مجموعه گرد آورد. همین ویژگى راز ماندگارى و جاودانگى این کتاب در حوادث سهمگین و تلخ گذشته تاریخ و موجب شهرت آن در میان گروههاى مختلف مسلمانان و شخصیّت هاى برجسته غیرمسلمان گشته است.
/>!ژوهشها و ترجمه ها
برخى از پژوهشگران بیش از 370 اثر را در شرح و تفسیر و ترجمه و... نهج البلاغه بر شمرده اند وتاکنون نزدیک به 15 ترجمه از نهج البلاغه به چاپ رسیده است.
 این مسأله اهمیت و ارزش این کتاب را در میان مسلمین تا حدودى روشن مى نماید. این مسأله اهمیت و ارزش این کتاب را در میان مسلمین تا حدودى روشن مى نماید.
-6 ـ ترجمه هاى بسیارى از نهج البلاغه به فارسى در دست است. از معروفترین آنها مى توان به ترجمه سیّد على نقى ((فیض الاسلام)) و دکتر ((سیّد جعفر شهیدى)) اشاره کرد.
7 ـ برخى از دانشمندان کوشیده اند تا سخنان دیگر امام على علیه السلام را که سیّد رضى در نهج البلاغه نیاورده است گردآورى کنند. مهمترین این آثار نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه است. این مجموعه به کوشش شیخ محمّد باقر محمودى گرد آمده است که در 8 جلد منتشر شده است.
8 ـ فرهنگهاى لفظى و موضوعى تهیه شده نهج البلاغه جستجو و مراجعه به آن را آسان کرده است. همچنین تاکنون چند نرم افزار از نهج البلاغه و برخى از شروح آن تهیه شده است.
9 ـ مشهورترین تحقیقهاى نهج البلاغه تحقیق ((محمّد عبده)) و ((صبحى صالح)) مى باشد. تحقیق مرحوم ((فیض الاسلام)) نیز در میان فارسى زبانان رواج دا
رد.
+ترجمه هاى بسیارى از نهج البلاغه به فارسى در دست است. از معروفترین آنها مى توان به ترجمه سیّد على نقى ((فیض الاسلام)) و دکتر ((سیّد جعفر شهیدى)) اشاره کرد.
 +!فرهنگها و نرم افزارها
 +برخى از دانشمندان کوشیده اند تا سخنان دیگر ((امام على)) علیه السلام را که سیّد رضى در نهج البلاغه نیاورده است گردآورى کنند. مهمترین این آثار ((نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه)) است. این مجموعه به کوشش ((شیخ محمّد باقر محمودى)) گرد آمده است که در 8 جلد منتشر شده است.
 +فرهنگهاى لفظى و موضوعى تهیه شده نهج البلاغه جستجو و مراجعه به آن را آسان کرده است. همچنین تاکنون چند نرم افزار از نهج البلاغه و برخى از شروح آن تهیه شده است.
 +مشهورترین تحقیقهاى نهج البلاغه تحقیق ((محمد عبده)) و ((صبحى صالح)) مى باشد. تحقیق مرحوم ((فیض الاسلام)) نیز در میان ((فارسى)) زبانان رواج دارد.
 +!نهج البلاغه در نگاه دیگران
-__((زهد و نهج البلاغه))__ 
 __((شیخ محمد عبده و نهج البلاغه))__ __((شیخ محمد عبده و نهج البلاغه))__
 __((ابن ابی الحدید و نهج البلاغه))__ __((ابن ابی الحدید و نهج البلاغه))__
 __((شکیب ارسلان چه می‌گوید؟))__ __((شکیب ارسلان چه می‌گوید؟))__
-__(( رویاتی در باب ص صریح رسول‌اکر بر خلافت امیر المؤمنین در نهجالبلاغه))__
__(( علی محور سنگ آسیای خلافت ))__
__(( یان علی(ع) درباره خویشاوندی با رسول‌الله در نهج البلاغه))__
__((داستان همنوایی علی(علی) با مظلوم
))__
+ />
ری حورای نهج البلاغه

__((هد و نهج البلاغه))__
 __((علی و عبادت))__ __((علی و عبادت))__
 __((عدالت و مصلحت))__ __((عدالت و مصلحت))__
 __((عدالت از نگاه نهج البلاغه))__ __((عدالت از نگاه نهج البلاغه))__
 +__(( روایاتی در باب نص صریح رسول‌اکرم بر خلافت امیر المؤمنین در نهج‌البلاغه))__
 +__(( علی محور سنگ آسیای خلافت ))__
 +__(( بیان علی درباره خویشاوندی با رسول‌الله در نهج البلاغه))__
 +__((داستان همنوایی علی با مظلوم))__
 +^::__~~violet:لینک هایی درباره نهج البلاغه~~__::
 +::__[http://www.hawzah.net/Per/ Magazine/NH/fehrest.htm/|فصلنامه نهج البلاغه]__::
 +::__[http://www.maarefsite.com/ ?page=books&url=6/1/5|سایت معارف]__::
 +::__[http://www.aviny.com/Nahj/Index.aspx|متن نهج البلاغه با ترجمه فارسی]__::
 +^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [06:25 ]   14   یاسر ناظم نیا      جاری 
 یکشنبه 09 مرداد 1384 [06:17 ]   13   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [15:47 ]   12   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [12:46 ]   11   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [12:45 ]   10   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [12:11 ]   9   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [13:12 ]   8   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [11:55 ]   7   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [08:36 ]   6   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 خرداد 1384 [09:38 ]   5   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [21:24 ]   4   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [08:37 ]   3   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [08:35 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 17 اسفند 1383 [08:25 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..