منو
 صفحه های تصادفی
تصفیه آب در داخل زمین
تولید سایر وسایل برقی جدید
مفهوم تابع
فهرست دسته بندی ها
طنابداران
بافت رسوبات آواری
سنگ شناسی دگرگونی
استنتاج منطقی
جهت یابی با ساعتهای خورشیدی
فهرست فلاسفه
 کاربر Online
352 کاربر online
تاریخچه ی: نهان زادان آوندی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:4
نهان زادان آوندی
(Pteridophytes(Pteridophyta

این گروه گیاهی دارای دستگاه رویشی تکامل یافته شامل ریشه ساقه و برگ واقعی هستند تشکیلات بافتی درآنها کامل، بافت هادی چوبی (تراکئید) با آوندهای غربالی اند که تشکیلات استوانه آوندی را تشکیل میدهند دستگاه زایشی آنها هنوز از دستگاه رویشی تفکیک نیافته است این گروه مستقیماً از پیسلوفیته ها در پایان سیلورین جدا شده و تا دوره کربونیفر نهایت تنوع و گسترش را پیدا کردند سپس رو به خاموشی نهادند. در اوج تنوع و گسترش خود سرخسهای دانه دار و گیاهان چوبی ذغال سنگی را بوجود آوردند. در پرمین فوقانی از عرصه رویشی محو شدند. برخی از آنها تحول یافته سپس از بین رفتند و اعقاب آنها پتریدوفیتهای امروزین علفی را بوجود آورند که در بسیاری از اختصاصات با اجداد خود اختلاف فاحش دارند.
اگر به گذشته دور دانش گیاه شناسی نگاه کنیم فانیاس (Phanias) شاگرد ارسطو در 350 سال قبل از میلادی مسیح برای نخستین بار گیاهان نهان زادان آوندی را از سایر گیاهان آوندی تشخیص داد و سرخس ها را در گرهی از گیاهان بدون گل قرار داد.
لینه گیاه شناس سوئدی در سال 1735 نهان زادان آوند دار را نخستین راسته نهان زادان منظور داشت.
نهان زادان آوندی به سه گروه بزرگ زیر تقسیم می شوند.
1- پنجه گرکیان Lycopodineae
2- دم اسبیان Eqnisetineae
3- سرخس ها Filicineae

نهان زادان آوندی
(Pteridophytes(Pteridophyta

این گروه گیاهی دارای دستگاه رویشی تکامل یافته شامل ریشه ساقه و برگ واقعی هستند تشکیلات بافتی درآنها کامل، بافت هادی چوبی (تراکئید) با آوندهای غربالی اند که تشکیلات استوانه آوندی را تشکیل میدهند دستگاه زایشی آنها هنوز از دستگاه رویشی تفکیک نیافته است این گروه مستقیماً از پیسلوفیته ها در پایان سیلورین جدا شده و تا دوره کربونیفر نهایت تنوع و گسترش را پیدا کردند سپس رو به خاموشی نهادند. در اوج تنوع و گسترش خود سرخسهای دانه دار و گیاهان چوبی ذغال سنگی را بوجود آوردند. در پرمین فوقانی از عرصه رویشی محو شدند. برخی از آنها تحول یافته سپس از بین رفتند و اعقاب آنها پتریدوفیتهای امروزین علفی را بوجود آورند که در بسیاری از اختصاصات با اجداد خود اختلاف فاحش دارند.
اگر به گذشته دور دانش گیاه شناسی نگاه کنیم فانیاس (Phanias) شاگرد ارسطو در 350 سال قبل از میلادی مسیح برای نخستین بار گیاهان نهان زادان آوندی را از سایر گیاهان آوندی تشخیص داد و سرخس ها را در گرهی از گیاهان بدون گل قرار داد.
لینه گیاه شناس سوئدی در سال 1735 نهان زادان آوند دار را نخستین راسته نهان زادان منظور داشت.
نهان زادان آوندی به سه گروه بزرگ زیر تقسیم می شوند.
1- پنجه گرکیان Lycopodineae
2- دم اسبیان Eqnisetineae
3- سرخس ها Filicineae

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [15:57 ]   6   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:03 ]   5   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 مرداد 1385 [17:01 ]   4   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [19:52 ]   3   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:12 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:12 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..