منو
 کاربر Online
851 کاربر online
تاریخچه ی: نهادهای اجتماعی

__نهاد اجتماعی__ ترجمه کلمه فرنگی intitution است که در مواردی به ((موسسه ))یا سازمان اجتماعی نیز ترجمه شده است .نهاد اجتماعی را در یک معنی به "الگوی رفتار منظم و بادوام و پیچیده که بوسیله آن کنترل اجتماعی صورت می‌گیرد "اطلاق گردیده است.

"دورکیم" تعریفی که از ((جامعه شناسی ))نموده آن را علم به نهادهای اجتماعی می‌داند مقصود ولی از نهاد اجتماعی مجموعه‌ای از اصول و مقررات است که در ((جامعه ))بنیان یافته و بر رفتار فرد ناظر است بطوریکه سرپیچی از آنها مشکل و گاهی غیر مقدور است و در این مورد نهاد را به همه عقاید و شیوه‌های رفتاری اطلاق نموده است که اجتماع نهاد یا تاسسیس کرده است.

(("مارسل موس")) جامعه شناس فرانسوی که شاگرد دورکیم است در تعریف نهاد می‌گوید: "نهاد اعمال و افکاری اجتماعی اند که فرد در بدو تولد آنها را در مقابل خود ساخته و پرداخته می‌یابد و انتقال این اعمال و افکار غالباً از راه آموزش صورت می‌گیرد "و بالاخره ((مالینوفسکی)) مردم شناسی انگلیسی ((لهستان))ی الاصل نهاد اجتماعی را "اجزاء واقعی ((فرهنگ ))می‌داندکه دارای حساس ملاحظه‌ای با دوام , عمومیت و استقلال است ".
((
"اگبرن و نیم کف " ))نیز نهاد اجتماعی را به "مجموعه‌ای از پوشش های اجتماعی اطلاق نموده اند که ناظر بر هدف یا هدفها و کارکردهای معینی بوده و کل یگانه‌ای را بوجود می‌آورد"

بطور کلی با در نظر گرفتن ویژگیهای نهاد اجتماعی , می‌توان آنها را "مجموعه‌ای از الگوهای رفتار و اعمال و افکاری تلقی نمود که دارای هدف , کارکرد و ضرورت و عمومیت و دوام بوده , خود را کم و بیش به فرد تحمیل نموده و فرد پس از تولد آنها را ساخته و پرداخته در مقابل خود می‌بیند "مثال مشخص این تعریف خانواده است که تداوم جامعه انسانی بدان بستگی داشته و تمام جوامع اعم از ابتدائی یا پیشرفته پای بند اصول و مقررات آن بوده و در حفظ و باقی آن می‌کوشند. افراد بدنیا می‌آیند و از بین می‌روند و در حالیکه نهادهای نخستین اجتماعی مانند خانواده و دولت پابرجا بوده و در طول نسل های متمادی هدفهای آشکاری را تعقیب می‌کنند. نهادهای نخستین اجتماعی از استمرار و دوام در طول ((تاریخ ))برخوردارند, چرا که به تدریج و آرام تغییر نموده و در مقابل جریانهای مخالف مقاوم اند.

__همچنین ببینید:__

* __((انواع نهاداجتماعی|انواع نهادهای اجتماعی))__
* __((ساختار نهادهای اجتماعی))__
* __((تفاوت موسسه و نهاد))__
* __((تفاوت نهاد و مراسم))__
* __انواع روابط اجتماعی :__ در ارتباط با سست و ناپایدار بودن یا قوی بودن روابط اجتماعی درجات مختلفی می‌توان تمیز داد که عبارتند از:
** __((انبوه خلق))__
** __((عامه مردم ))__
** __((گروه اجتماعی))__

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 17 آبان 1383 [07:10 ]   10   سارا بهنیا      جاری 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [07:08 ]   9   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:31 ]   8   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:31 ]   7   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:24 ]   6   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:24 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:21 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:19 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [07:03 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 11 آبان 1383 [00:43 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..