منو
 کاربر Online
880 کاربر online
تاریخچه ی: نمالیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-72Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-نمالیت (از انواع آهن داربروسیت) - آگرگات رشته ای(طول فیبرها تا 30 میلیمتر) +(نمالیت (از انواع آهن داربروسیت
(
آگرگات رشته ای(طول فیبرها تا 30 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::نمالیت (Nemalite)::__ ||__::نمالیت (Nemalite)::__
-::Mg(OH)2 :: +::((منیزیم|Mg))(OH)2 ::
 |__::سیستم ((تبلور))::__ |__::سیستم ((تبلور))::__
-::هیدروکسید::|__::((رده بندی))::__
::کامل - مطابق باسطح /001/::|__::((رخ))::__
::صدفی - ابریشمی::|__::((جلا))::__
+::((هیدروکسید))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /001::|__::((رخ))::__
::((صدف))ی - ((ابریشم))ی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 |__::((شفافیت))::__ |__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 |__::اشکال ظاهری::__ |__::اشکال ظاهری::__
-::فراوان ; کانادا ، روسیه (اورال) ، چک و اسلواکی ، سوئد و امریکا::|__::((ژیزمان))::__
::در اسیدها محلول است - ذوب نمی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
+::فراوان ; ((کانادا)) ، روسیه (اورال) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((سوئد)) و ((امریکا))::|__::((ژیزمان))::__
::در ((اسید))ها محلول است - ذوب نمی شود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
 |__::ترکیب شیمیایی::__  |__::ترکیب شیمیایی::__
 ::زرد طلایی یا زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::زرد طلایی یا زرد متمایل به سبز ::|__::رنگ ((کانی))::__
 |__::((رنگ)) اثر خط ::__ |__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-کلریت - هیدرومگنزیت- سرپانتین|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
:: قرصی شکل - منشوری::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((کلریت)) - ((هیدرومگنزیت)) - ((سرپانتین))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
:: قرصی شکل - ((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__  ::((امریکا))::|__::محل پیدایش::__
-::.خواص فیزیکی و شیمیائی آن مانند بروسیت است ولی ازآن با غنی بودن از آهن و ساختمان رشته ای آگرگاتها (مثل آزبست) مشخص می شود.رنگ آن اغلب زردطلایی یا زرد متمایل به سبز است::|__::سایر مشخصات::__
::. ز کلم یونی nema یعنی رشته و فیبر و lithos ه منی سنگ گته شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ائی آن مانند ((بروسیت)) است ولی ازآن با غنی بودن از ((آهن)) و ساختمان رشته ای آگرگاتها (مثل آزبست) مشخص می شود ((رنگ)) آن اغلب زردطلایی یا زرد متمایل به سبز است ::|__::سایر مشخصات::__
::. ه منی سنگ گته شده است lithos یعنی رشته و فیبر و nema ز کلم یونی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 -|-|-|-|| -|-|-|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 29 آبان 1384 [06:44 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [05:17 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [10:23 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [10:18 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..