منو
 کاربر Online
736 کاربر online
تاریخچه ی: نماز برترین عبادات

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-19Lines: 1-26
-نماز برترین عبادت در مجموعه عبادات اسلامی است که با عنوان عمود و ستون خیمه دین می شده است، نماز زیباترین مجموعه ای است که حق برای ذکر خود در اختیار بندگان قرار داده که « __اقم الصلوه لذکری__ » نماز معجون با برکت و کامل و نمونه ای از تمام مراحل سیر الی الله و یاد حضرت حق می باشد که اگر انجام آن در درگاه حضرت ربوبی قبول واقع شود م سوا ن از سایر اشکال عبودیت نیز قبول شده و ام ه هم ر خواهند شد « __ان قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردّ ما سواها__ » و اول عبادتی است که در روز قیامت مورد سئوال قرار می گیرد.
آری نماز « خیر العمل » یعنی بهترین کار در مجموعه اعمال صالح است که « حیّ علی خیر العمل »، (البته روح نماز و قبولی آن به ولایت اهل بیت علیه السلام وابسته است و از اینرو برترین عمل « ((ولایت)) » نیز بیان شده است.)
+در مجموعه عبادات اسلامی، نماز برترین عبادت است که با عنوان عمود و ستون خیمه دین آ یاد شده است. زیباترین مجموعه ای که ون برای ذکر و یاد خود در اختیار بندگان قرار داده: « __اقم الصلوه لذکری__ ». />اگر نماز در درگاه حضرت ربوبی مورد قبول واقع شود، اقی عبادات نیز قبول می‌شود و اگ د شد هیچ عمی پذیرفه نخواهد شد: « __ان قبلت قبل ما سواها و ان ردّت ردّ ما سواها__ » و اولین عبادتی است که در روز قیامت مورد سئوال قرار می گیرد.
آری نماز « خیر العمل » است؛ یعنی بهترین کار در مجموعه اعمال صالح است.
-حال باید توجه داشت مغز و روح نماز همان «((حضور قلب در نماز|حضور قلب)) » در حال انجام این عمل شریف است، « حضور قلب » به معنای توجه به حضور در محضر وی و غفلت از ما سوای او در حین این عمل است درک واقعیت آنچه می خوانیم و مکالمه و ماش ا حضرت اله و همین میزان قبول و معیار برای مقدار پذیرش از ای عمل می با.
اولیاء الهی و حضرات معصومین علیهم السلام نمونه های کامل و بی نظیری از حضور قلب را در نمازهای خود به نمایش گذاشته اند که گر ه صورت مفصل اسناد اریخی آمده اس، حضرت زین العابدین علیه السلام نیز در حال نماز آنچنان مستغرق یاد حق و مشاهده جلال و جمال ربوبی می شدند که به طور کلی از غیر خدا منف شده و ابداً به آنچه در اطراف و پیرامون ایشان می گذشت متوجه نبودند.
+حال باید توجه داشت مغز و روح نماز، همان ((حضور قلب در نماز|حضور قلب)) است. />حضور قلب به معنای توجه به حضور در محضر اون و غفلت از ماسوای اوست درک واقعیت آنچه می خوانیم و با دا گفتگو می‌کنیم.
و
میزان قبول و معیار پذیرش نماز مین ا.
اولیاء الهی و معصومین علیهم السلام نمونه های کامل و بی نظیری از حضور قلب را در نمازهای خود به نمایش گذاشته اند. />((ر م اد لیه السلم|حضرت زین العابدین علیه السلام)) نیز در حال نماز آنچنان مستغرق یاد حق و مشاهده جلال و جمال ربوبی می شد که به طور کلی از غیر خدا فل می‌شد و ابداً به آنچه در اطرافش میگذشت، متوجه نبودند.
-((حمرا اعی)) ا امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: روزی علی بن الحسین علیه السلام نماز می خواند پ رداء ا یک از دوشای حضر سا گدی لی ضرت را ست نکرده تا اینکه از نماز خود ار د.
بعضی از اصحاب حضرت راجع به این موضوع از رت پرسیدند، رت پاسخ داد: وای بر ، آیا می دانی در مقابل چه کسی بودم؟ هر آینه از نماز بنده، قبول درگا له نی ود مگر آنچه در آن حال با قلبش به خداوند داه بشد. مد گفت: ما مه هلاک شدی فرمود: هرگز خداوند عزّو جل این مسئله را با نوافل یم می نماید.
+((حضرت اام مد باقر علی اللام|امام باقر علیه السلام)) فرمود:
روزی علی بن الحسین علیه السلام نماز می خواند. ر این حال، ردا از دوش بارک اد. ام وهی نکرد تا نماز خود را ب پایان رند.
بعضی از اصحاب راجع به این موضوع از مم پرسیدند. مم پاسخ داد:« وای بر ا، آیا نمی دانید در مقابل چه کسی بودم؟ هر آینه از نماز بندگا، تن آنچه با قلبشان رو به درگاه خداوند ان قبول اه هی می ود
گفتند:« پس ما نمازهایمان نابود و هلاک شد ن
مم فرمود:« خداوند عزّوجل این مسئله را با نوافل بر می‌کند.»
-عین هی عبیر و مین وقه از زبان ن ((اب ه الی)) ده نقل شده است. همنین د اا ر در موع نما قل شد ت که راه یان نماز می ایتا ی چیز غی از نماز مشغو نمی و هیچ چیی نی شنید ا ک ه نم اتا . +امام در موقع نماز به ی چی یر از نماز مشغول می و هیچ چیزی نمی نی.
ر کتاب « کش مه » ای شده است که :
ی
ی از فرزندن ما سجا لیه لسلام در چه افتاد. مردم مشغو نجا ا شد تا بالاخره ا را از اه یون ردند. در تمام این مت امم مغل نماز بود. بعد از فراغ از نماز، موضع به طلاعش رساندد. ایشان فرمود م بدا موجه نشدم! مول مناات ا رب یم وم.»
-در این رابه در کتاب « کف الغمه » آمده است که فرزندی از فرزند سجاد علیه اسام در چه افتاد و اهل مدنه مشغول نجات او شد، ا بالاخره، و را از چاه بیرون آوردند در این ال حضرت به ناز ایستاد بود و پیوسته در محرابش بود، بعد از فراغت در نماز موضوع را ب اطلع حضرت رساندند و ایان فرمود: بداً متوجه ندم!! من مشغول مناجات با ربّ عظیم ودم؛ اما آنچه در رابطه با حضر قلب بی نظیر حضرت سجا علیه السلام در نماز قابل وجه است دو واقعه عجیب در این مینه است که باید مورد دقت و تامل قرار گیرد. +ناب: />*بارالاار ج 46، 60، دی 19 به ن از امال اب الی و 66 دی 28 به قل ا علل الرای
-منابع :
بحارالانوار، ‌ج 46، ص 60، حدیث 19 به نقل از امالی ابن الشیخ و ص 66 حدیث 28 به نقل از علل الشرایع

مراجعه شود به:
((نماز امام سجاد علیه السلام))
+!مراجعه شود به:
*((نماز امام سجاد علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [10:30 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 02 خرداد 1384 [10:29 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [11:39 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [11:35 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [09:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [06:34 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..