منو
 کاربر Online
621 کاربر online
تاریخچه ی: نقطه قوی سطح در عکاسی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-12Lines: 1-12
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=collection037.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 {FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=collection037.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
 ~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC ~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC
  ~W:88% ::((هنر))   ((سینما))   ((نقاشی) ))   ((عکاسی))   ((نمایش))   ((معرفی کتاب‌های هنری |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%  ~W:88% ::((هنر))   ((سینما))   ((نقاشی) ))   ((عکاسی))   ((نمایش))   ((معرفی کتاب‌های هنری |معرفی کتاب)) :: ~|~ ~w:7%
 ~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC ~h:5 ~cbgc:#FF33CC ~|~ ~cbgc:#FF33CC
 
~|~
 
~|~
 ~W:85% ~cs:6 {picture=jp013.jpg align=right}
__ نقطه قوی سطح در عکاسی__

__همین که ابزاری به یک سطح مادی برخورد کند نقطه بوجود می‌آید برای عکاسی ، این نور است که نقش ابزار را بازی می‌کند.__
مکانی که نقطه روی سطح اشغال می‌کند بسیار مهم است. اگر نقطه بر روی سطحی خنثی قرار گیرد، بلافاصله بار آن غالب می‌گردد . نقطه سریعا به وسیله چشم گرفته می‌شود و مکان آن نسبت به زاویه‌ةا و ضلعهای تصویر معین می‌گردد.
اگر موضوع انتخاب شده پیشاپیش تضاد بسیار آشکاری را نمایش دهد( همچنانکه بر روی عکس این گربه تضاد میان سطح بزرگ سایه و لکه کوچک نور را مشاهده می‌کنید) جالب می‌شود. به این ترتیب مکان موزون نقطه اثر تضاد کمی را تقویت خواهد کرد.
اگر نقطه مکان بسیار مرکزیی را اشغال کند، نقش محوری را بازی خواهد کرد که در گرد آن،‌ تصویر گرایش به چرخیدن پیدا خواهد کرد؛ اگر نقطه بسیار نزدک به یکی از کناره‌ها واقع شود،‌ ممکن است تعادل سطح را بشکند.
هنگامی که نقطه ابعاد سطحی حقیقی را پیدا کند، اندازه آن نسبت به سطح پایه‌ای و سطح سایر شکلهای ترکیب‌بندی مشخص می‌شود.
 ~W:85% ~cs:6 {picture=jp013.jpg align=right}
__ نقطه قوی سطح در عکاسی__

__همین که ابزاری به یک سطح مادی برخورد کند نقطه بوجود می‌آید برای عکاسی ، این نور است که نقش ابزار را بازی می‌کند.__
مکانی که نقطه روی سطح اشغال می‌کند بسیار مهم است. اگر نقطه بر روی سطحی خنثی قرار گیرد، بلافاصله بار آن غالب می‌گردد . نقطه سریعا به وسیله چشم گرفته می‌شود و مکان آن نسبت به زاویه‌ةا و ضلعهای تصویر معین می‌گردد.
اگر موضوع انتخاب شده پیشاپیش تضاد بسیار آشکاری را نمایش دهد( همچنانکه بر روی عکس این گربه تضاد میان سطح بزرگ سایه و لکه کوچک نور را مشاهده می‌کنید) جالب می‌شود. به این ترتیب مکان موزون نقطه اثر تضاد کمی را تقویت خواهد کرد.
اگر نقطه مکان بسیار مرکزیی را اشغال کند، نقش محوری را بازی خواهد کرد که در گرد آن،‌ تصویر گرایش به چرخیدن پیدا خواهد کرد؛ اگر نقطه بسیار نزدک به یکی از کناره‌ها واقع شود،‌ ممکن است تعادل سطح را بشکند.
هنگامی که نقطه ابعاد سطحی حقیقی را پیدا کند، اندازه آن نسبت به سطح پایه‌ای و سطح سایر شکلهای ترکیب‌بندی مشخص می‌شود.
-~cs:2 {picture=jp013-1.jpg align=centre }  {picture=jp013-2.jpg align=centre} {picture=jp013-3.jpg align=centre} {picture=jp013-4.jpg align=centre} {picture=jp013-5.jpg align=centre} {picture=jp013-6.jpg align=centre}


نقطه قوی سطح     ((خط افقی در عکاسی))     ((خط عمودی در عکاسی))   ((خط مایل در عکاسی))   ((بخش بندی طلایی و تقسیم فضا در عکاسی))   تضاد کمی  

+~cs:2 {picture=jp013-1.jpg align=centre width=130 height=75 }  {picture=jp013-2.jpg align=centre width=130 height=75} {picture=jp013-3.jpg align=centre width=130 height=75} {picture=jp013-4.jpg align=centre width=130 height=75} {picture=jp013-5.jpg align=centre width=130 height=75} {picture=jp013-6.jpg align=centre width=130 height=75}


نقطه قوی سطح     ((خط افقی در عکاسی))     ((خط عمودی در عکاسی))   ((خط مایل در عکاسی))   ((بخش بندی طلایی و تقسیم فضا در عکاسی))   تضاد کمی  

 ~cs:3 ~cbgc:#c0c0c0 :: ((هنر))   ((نقاشی))   ((عکاسی))   ((مجسمه‌سازی))   ((دایره رنگ|رنگها))   ((نمایش))   ((سینما))   ((خطاطی))   ((ادبیات))   ((موسیقی))   ((کاریکاتور))   ((معماری)) :: ~cs:3 ~cbgc:#c0c0c0 :: ((هنر))   ((نقاشی))   ((عکاسی))   ((مجسمه‌سازی))   ((دایره رنگ|رنگها))   ((نمایش))   ((سینما))   ((خطاطی))   ((ادبیات))   ((موسیقی))   ((کاریکاتور))   ((معماری)) ::
  {FANCYTABLE}   {FANCYTABLE}
   
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 23 اسفند 1384 [15:00 ]   2   محمد جواد قدوسی      جاری 
 یکشنبه 21 اسفند 1384 [14:05 ]   1   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..