منو
 صفحه های تصادفی
ولایت امام علی علیه السلام، عهد و پیمان الهی
عصر اتمی
شمار برادران و خواهران
آل باو ند _ شاخه اسپهبدیه
پدیده‌های نوری در ابرهای کریستال یخ
ساخت ویسکومتر ساده
هادی عباسی
دورانهای زندگی امام حسن علیه السلام
عهدنامه مجمل
ماهواره های هواشناسی
 کاربر Online
884 کاربر online
Lines: 1-20Lines: 1-46
-قش میدان مغناطیسى در حفاظت از کره زمین
V{maketoc}
!نقش حفاظتی میدان

((میدان مغناطیسى)) زمین همانند پوست پیاز کره خاکى ما را در برگرفته است. توفان هاى خورشیدى آن را مورد حمله قرار داده و موجب بروز توفان هاى ((الکتریکى)) در آن مى گردند. این توفان ها نیز متعاقباً بر روى سیستم هاى الکتریکى زمین اثر مى گذارد. اگر چه میدان مغناطیسى زمین کره خاکى ما را از توفان هاى خورشیدى و تشعشعات فضایى حفظ مى کند اما متسفانه این میدان مغناطیسى به تدریج در حال ضعیف ترشدن بوده و عواقب حاصل از آن مایه نگرانى کارشناسان امر است.

در دهه 80 میلادی رسانه هاى گروهى از وقوع انفجارات شدید در ((خورشید)) (در منظومه شمسى) خبر داده و متذکر شدند در اثر این انفجارات، تشعشعات خطرناکى وارد جو زمین شده و ذرات الکتریکى باردار آن براى همگان مضر خواهد بود. در این گزارش ها از قطع ارتباطات رادیویى در سراسر جهان، از کار افتادن ((ماهواره)) ها و سیستم هاى برق رسانى سخن مى رفت. این نگرانى ها همه بحق بودند. پس از انفجارهاى شدید خورشیدى که 14 سال پیش صورت گرفتند ابرى از ذرات باردار پرانرژى ( این ذرات باردار در زبان فیزیکدانان، ((پلاسما)) نامیده مى شود) با قدرتى 1700 بار بیشتر از روزهاى معمولى، به سوى سیاره ما وزیدن گرفت. در آن زمان دانشمندان از این بیم داشتند که اگر توفان حاصل از این ذرات پر انرژى به ((میدان مغناطیسى زمین)) برسند، در میدان مغناطیسى، شدت جریان الکتریکى آنچنان زیاد خواهد بود که تقریباً تمامى فیوزهاى سیستم هاى الکتریکى از کار خواهند افتاد. خوشبختانه این فاجعه عظیم به وقوع نپیوست. تنها برخى از فرکانس هاى رادیویى دچار اشکال پخش شدند و کار بعضى از ماهواره ها به صورت موقت و از روى احتیاط متوقف شد.

کارشناسان به این نتیجه رسیدند که میدان مغناطیسى زمین، سپر دفاعى نامریى ما در برابر ((توفان هاى خورشیدى)) و تشعشعات فضایى بوده است. با این وجود نقش پروتون ها و ذرات ((آلفا)) در این تشعشعات و همچنین نقش میدان مغناطیسى زمین هنوز هم معماهاى بسیارى را در خود نهفته دارند.

اما اصولاً چرا کره زمین از دو قطب مغناطیسى برخوردار است؟ چه چیزى باعث مى شود که زمین همانند یک میله مغناطیسى عظیم، آن طور که همه ما آ ن را از کلاس هاى درس فیزیک مى شناسیم، عمل کند؟ چرا عقربه یک قطب نما همیشه جهت شمال و جنوب مغناطیسى را بر روى زمین نشان مى دهد؟ (این مسئله هزاران سال پیش توسط چینى ها کشف شد.) /> />شاید بد نباشد توضیح دهیم که حتى تا قرن شانزدهم میلادى هم بسیارى از مردم معتقد بودند که یک کوه عظیم مغناطیسى در شمال زمین وجود دارد.

متخصصان رشته هاى فیزیک و زمین شناسى تنها چند دهه پیش بود که تئورى دیگرى را ارائه کردند و این تئورى تازه، در انستیتوى تحقیقاتى شهر کارلسروهه مورد تئید قرار گرفت. طبق این تئورى تقریباً 95 درصد از میدان مغناطیسى زمین از طریق یک ماشین دینام یا در حقیقت ژنراتورى که با کمک اثر مغناطیسى، ((انرژى الکتریکى)) تولید مى کند، در ماده مذاب قشر بیرونى هسته زمین که کلاً از آهن تشکیل شده است تولید مى شود. در این قشر، جریان هایى به وجود مى آیند که بر اثر چرخش کره زمین شکلى مارپیچ به خود مى گیرند. آزمایش هاى انجام گرفته نشانگر آنند که این جریان هاى مارپیچ، واقعاً یک میدان مغناطیسى را به وجود مى آورند. میدان مغناطیسى درونى زمین بر جریان هاى الکتریکى خارجى در ((یونسفر)) جو زمین اثر گذاشته و به این ترتیب در برابر توفان هاى خورشیدى و تشعشعات زیان آور ذرات الکتریکى نقش حفاظ را بازى مى کند.

البته این میدان مغناطیسى همانند میدان مغناطیسى زمین که دائماً ضعیف تر مى شود، از یک ثبات دائمى برخوردار نیست. علاوه براین، بررسى سنگ هاى کره زمین نشان مى دهد که پس از بروز یک چنین ضعفى در میدان مغناطیسى زمین، تقریباً هر 750 هزار سال یک بار، محل قطب هاى شمال و جنوب مغناطیسى تغییر مى کند. اما براساس محاسبات کنونى این تغییر محل قطب هاى مغناطیسى زمین حدوداً 500 سال دیگر انجام خواهد گرفت. اینکه علت این پدیده چیست و آیا به این خاطر، آن طور که برخى از محققان معتقدند، آب وهواى کره زمین تغییر خواهد کرد یا اینکه اصولاً بقاى حیات بر روى کره خاکى ما با خطر مواجه مى شود، هنوز مشخص نیست.

!پیوت مربوط:
+!قدمه
((میدان مغناطیسى زمین)) همانند پوست پیاز کره خاکى ما را در برگرفته است. ((باد خورشیدی|توفانهاى خورشیدى)) آن را مورد حمله قرار داده و موجب بروز توفانهاى الکتریکى در آن مىگردند. این توفانها نیز متعاقبا بر روى سیستمهاى الکتریکى زمین اثر مىگذارد. اگر چه میدان مغناطیسى زمین کره خاکى ما را از توفانهاى خورشیدى و تشعشعات فضایى حفظ مىکند، اما متسفانه این میدان مغناطیسى به تدریج در حال ضعیفتر شدن بوده و عواقب حاصل از آن مایه نگرانى کارشناسان امر است. />


>>
{img src=img/daneshnameh_up/e/e2/magnetosphere1.jpg}
!نخستین خبری که ماهیت میدان مغناطیسی زمین را آشکار ساخت!

در دهه 80 میلادی رسانههاى گروهى از وقوع انفجارات شدید در ((خورشید)) (در ((منظومه شمسى))) خبر داده و متذکر شدند در اثر این انفجارات ، تشعشعات خطرناکى وارد ((جو زمین)) شده و ذرات الکتریکى باردار آن براى همگان مضر خواهد بود. در این گزارشها از قطع ارتباطات رادیویى در سراسر جهان ، از کار افتادن ((ماهواره|ماهواره‌ها)) و سیستمهاى برق رسانى سخن می‌رفت. این نگرانىها همه به حق بودند. پس از انفجارهاى شدید خورشیدى که 14 سال پیش صورت گرفتند ابرى از ذرات باردار پر انرژى (این ذرات باردار در زبان فیزیکدانان ، ((پلاسما)) نامیده مىشود) با قدرتى 1700 بار بیشتر از روزهاى معمولى ، بسوى سیاره ما وزیدن گرفت.

در آن زمان دانشمندان از این بیم داشتند که اگر توفان حاصل از این ذرات پر انرژى به میدان مغناطیسى زمین برسند، در میدان مغناطیسى ، شدت جریان الکتریکى آنچنان زیاد خواهد بود که تقریبا تمامى فیوزهاى سیستمهاى الکتریکى از کار خواهند افتاد. خوشبختانه این فاجعه عظیم به وقوع نپیوست. تنها برخى از ((موج رادیوئی|فرکانسهاى رادیویى)) دچار اشکال پخش شدند و کار بعضى از ماهوارهها بصورت موقت و از روى احتیاط متوقف شد. />{img src=img/daneshnameh_up/f/f2/magnetosphere3.JPG}
!میدان مغناطیسی سپر دفاعی نامرئی

کارشناسان به این نتیجه رسیدند که میدان مغناطیسى زمین ، سپر دفاعى نامرئى ما در برابر توفانهاى خورشیدى و ((پرتو کیهانی|تشعشعات فضایى)) بوده است. با این وجود نقش پروتونها و ((ذره آلفا|ذرات آلفا)) در این تشعشعات و همچنین نقش میدان مغناطیسى زمین هنوز هم معماهاى بسیارى را در خود نهفته دارند. اما اصولا چرا کره زمین از دو قطب مغناطیسى برخوردار است؟ چه چیزى باعث مىشود که زمین همانند یک میله مغناطیسى عظیم ، آنطور که همه ما آ ن را از کلاسهاى درس فیزیک مىشناسیم، عمل کند؟ چرا عقربه یک ((قطب نما)) همیشه جهت شمال و جنوب مغناطیسى را بر روى زمین نشان مىدهد؟ (این مسئله هزاران سال پیش توسط چینیها کشف شد.)

شاید بد نباشد توضیح دهیم که حتى تا قرن شانزدهم میلادى هم بسیارى از مردم معتقد بودند که یک کوه عظیم مغناطیسى در شمال زمین وجود دارد. متخصصان رشتههاى فیزیک و زمین شناسى تنها چند دهه پیش بود که تئورى دیگرى را ارائه کردند و این تئورى تازه ، در انستیتوى تحقیقاتى شهر کارلسروهه مورد تیید قرار گرفت. طبق این تئورى تقریباً 95 درصد از میدان مغناطیسى زمین از طریق یک ماشین دینام یا در حقیقت ژنراتورى که با کمک اثر مغناطیسى ، ((انرژى الکتریکى)) تولید مىکند، در ماده مذاب قشر بیرونى هسته زمین که کلاً از آهن تشکیل شده است تولید مىشود. در این قشر ، جریانهایى بوجود مىآیند که بر اثر چرخش کره زمین شکلى مارپیچ به خود مىگیرند.

آزمایشهاى انجام گرفته نشانگر آنند که این جریانهاى مارپیچ ، واقعاً یک میدان مغناطیسى را بوجود مىآورند. میدان مغناطیسى درونى زمین بر جریانهاى الکتریکى خارجى در ((یونسفر)) جو زمین اثر گذاشته و به این ترتیب در برابر توفانهاى خورشیدى و تشعشعات زیان آور ذرات الکتریکى نقش حفاظ را بازى مىکند. />


>
{img src=img/daneshnameh_up/b/b2/Magnetosphere4.JPG}


>
البته این میدان مغناطیسى همانند میدان مغناطیسى زمین که دائماً ضعیفتر مىشود، از یک ثبات دائمى برخوردار نیست. علاوه بر این ، بررسى سنگهاى کره زمین نشان مىدهد که پس از بروز یک چنین ضعفى در میدان مغناطیسى زمین ، تقریباً هر 750 هزار سال یک بار ، محل قطبهاى شمال و جنوب مغناطیسى تغییر مىکند. اما بر اساس محاسبات کنونى این تغییر محل قطبهاى مغناطیسى زمین حدوداً 500 سال دیگر انجام خواهد گرفت. اینکه علت این پدیده چیست و آیا به این خاطر ، آن طور که برخى از محققان معتقدند، آب و هواى کره زمین تغییر خواهد کرد یا اینکه اصولاً بقاى حیات بر روى کره خاکى ما با خطر مواجه مىشود، هنوز مشخص نیست.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((باد خورشیدى))
*((
پدیده شفق قطبی))
*((پرت
و کیهنی))
*((حرک
ت ذرات باردار در میدان مغناطیسی))
*((چ
را میدان مغناطیسی زمین تغییر می‌کند؟))
*((لایه‌های مختلف جو زمین))
*((قط
ب نما))
*((ماین
وتوسفر))
*((مغنا
طیس))
*((
یدان مغناطیسی))
 *((میدان مغناطیسی زمین)) *((میدان مغناطیسی زمین))
-*((نقش میدان مغناطیسى در حفاظت از کره زمین)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:48 ]   9   مجید آقاپور      جاری 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:41 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 آذر 1384 [06:37 ]   7   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 شنبه 21 خرداد 1384 [07:00 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [22:06 ]   5   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [22:05 ]   4   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [22:01 ]   3   احمد شکیب      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [21:59 ]   2   احمد شکیب      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 خرداد 1384 [10:18 ]   1   احمد شکیب      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..