منو
 کاربر Online
458 کاربر online
تاریخچه ی: نقش روی در بدن

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-89Lines: 1-94
-__روی__ یا (zinc ) جزو 15 عنصر معدنی و ضروری است، که بدن ما به آن نیاز دارد. اگر به ((جدول تناوبی ))مواد نگاهی بیندازیم، می بنیم که این جدول شامل 114 عنصر یا ماده ی شیمیایی است که به صورت دوره ای و گروهی قرار گرفته اند و تمامی این تعداد عناصر از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با یکدیگر متفاوت هستند و بر اساس همین خواص در جدول طبقه بندی شده اند .
فلز روی نخستین بار در سال 1869 میلادی توسط دانشمند فرانسوی (( رولن ))به عنوان عامل رشد ((آسپرژیلوس نیگرا ))معرفی شد، سپس دکتر ((سامک )) و همکارانش ( در سال 1926 ) این عنصر را برای رشد گیاهان آلی ضروری تشخیص داد و پس از آن دکتر ((بل کینز ))( در سال 1919 ) به نقش آن در حیوانات بزرگتر و دکتر برتراند و همکارانش در سال 1911و همچنین دکتر ((مک)) ( در سال 1926 ) به نقش عنصر روی در انسان اشاره کردند .
در بدن انسان حدود 4 – 1 گرم روی ( به طور متوسط 2/2 گرم روی ) وجود دارد که معادل نیمی از((نقش آهن در بدن|آهن ))بدن است . مقدار این عنصر در بعضی از اعضای بدن بیشتر است که نشان دهنده ی نقش آن در این ارگان ها است. بیشترین مقدار روی در چشم، پانکراس و پوست ذخیره شده است ( 20 در صد روی کل بدن ) و به همین دلیل روی از ضایعات پوستی، (( اگزما ))و عارضه های دیگر پوستی جلوگیری می کند و بیماران بسیاری با چنین ضایعاتی با خوردن سولفات روی و استعمال پماد های جلدی روی ( به نام Zinc Oxide ) درمان شده و میشوند. هم چنین در مشیمیه ی ((چشم ))، و پروستات و مایع منی صد برابر غلظت ((پلاسما))، روی وجود دارد .
اعمال فیزیولوژی روی در بدن بسیار زیاد و پر اهمیت است. دانشمندان و محققان ((علم تغذیه و رژیمهای غذایی|علم تغذیه ))در بررسی های خود در طی بیش از 20 سال به این نتیجه رسیده اند که روی در بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی بدن، شرکت داشته و برای حفظ سلامتی و طول عمر بدون امراض وجود آن لازم و ضروری است.
+V{maketoc}
__روی__ یا (zinc ) جزو 15 عنصر معدنی و ضروری است، که بدن ما به آن نیاز دارد. اگر به ((جدول تناوبی))مواد نگاهی بیندازیم، می بنیم که این جدول شامل 114 عنصر یا ماده ی شیمیایی است که به صورت دوره ای و گروهی قرار گرفته اند و تمامی این تعداد عناصر از نظر خواص شیمیایی و فیزیکی با یکدیگر متفاوت هستند و بر اساس همین خواص در جدول طبقه بندی شده اند .
فلز روی نخستین بار در سال 1869 میلادی توسط دانشمند فرانسوی ((رولن)) به عنوان عامل رشد ((آسپرژیلوس نیگرا)) معرفی شد، سپس دکتر ((سامک)) و همکارانش ( در سال 1926 ) این عنصر را برای رشد گیاهان آلی ضروری تشخیص داد و پس از آن دکتر ((بل کینز)) در سال 1919 به نقش آن در حیوانات بزرگتر و دکتر برتراند و همکارانش در سال 1911و همچنین دکتر ((مک)) ( در سال 1926 ) به نقش عنصر روی در انسان اشاره کردند .
در بدن انسان حدود 4 – 1 گرم روی ( به طور متوسط 2/2 گرم روی ) وجود دارد که معادل نیمی از((نقش آهن در بدن|آهن ))بدن است . مقدار این عنصر در بعضی از اعضای بدن بیشتر است که نشان دهنده ی نقش آن در این ارگان ها است. بیشترین مقدار روی در چشم، پانکراس و پوست ذخیره شده است ( 20 در صد روی کل بدن ) و به همین دلیل روی از ضایعات پوستی، ((اگزما)) و عارضه های دیگر پوستی جلوگیری می کند و بیماران بسیاری با چنین ضایعاتی با خوردن سولفات روی و استعمال پماد های جلدی روی ( به نام Zinc Oxide ) درمان شده و میشوند. هم چنین در مشیمیه ی ((چشم)) ، و ((پروستات)) و مایع منی صد برابر غلظت ((پلاسما))، روی وجود دارد .
اعمال فیزیولوژی روی در بدن بسیار زیاد و پر اهمیت است. دانشمندان و محققان ((علم تغذیه و رژیمهای غذایی|علم تغذیه)) در بررسی های خود در طی بیش از 20 سال به این نتیجه رسیده اند که روی در بسیاری از فعل و انفعالات شیمیایی بدن، شرکت داشته و برای حفظ سلامتی و طول عمر بدون امراض وجود آن لازم و ضروری است.
 فلز روی آنتی اکسیدانی است که در واکنش های اکسیداتیو ((استرس)) نقش مهمی را بازی می کند . همان طور که میدانید در اطراف ما عوامل رادیکال زا و اکسیدان بسیار فراوان است و متاسفانه امروزه رابطه اکثر بیماری ها با این عوامل اکسیدان ثابت شده است.  فلز روی آنتی اکسیدانی است که در واکنش های اکسیداتیو ((استرس)) نقش مهمی را بازی می کند . همان طور که میدانید در اطراف ما عوامل رادیکال زا و اکسیدان بسیار فراوان است و متاسفانه امروزه رابطه اکثر بیماری ها با این عوامل اکسیدان ثابت شده است.
-بطور مثال با مصرف هر عدد سیگار 15000 رادیکال آزاد وارد بدن شخص مصرف کننده میشود که در صورت وجود نداشتن مواد ((آنتی اکسیدان)) ، بیماریهای مختلف در بدن ایجاد می شود.
((ویتامین C))،(( ویتامینE )) و__ بتا کاروتن __( پیش نیاز ((ویتامین A)) ) ، روی و سلنیوم 5 آنتی اکسیدان بسیار قوی شناخته شده در بدن هستند که عامل حفظ سلامتی و مبارزه با بیماری ها به شمار می روند. فلز روی، در افزایش سطح سیستم ایمنی و کارکرد صحیح دستگاه ایمنی نقش مهمی را به عهده دارد . روی عوامل وفلزات سمی ((توکسیک)) واردشده به بدن را جذب و خنثی می کند. به طور مثال در شهر های آلوده ای مانند تهران که مرتبا” سرب و سایر فلزات سنگین به بدن وارد می شود وجود کافی روی در بدن ، مانع از اثرات سمی و مخرب آن ها خواهد شد.
این فلز در ساختمان بیش از دویست (( آنزیم)) در بدن شرکت دارد. روی، علاوه بر شرکت در ساخت (( آنزیم )) ها به عنوان یک ((کاتالیزور)) یا تسریع کننده واکنش های بدن عمل میکند.
+بطور مثال با مصرف هر عدد ((سیگار)) 15000 رادیکال آزاد وارد بدن شخص مصرف کننده میشود که در صورت وجود نداشتن مواد ((آنتی اکسیدان)) ، بیماریهای مختلف در بدن ایجاد می شود.
((ویتامین C))،(( ویتامین E)) و__ بتا کاروتن __( پیش نیاز ((ویتامین A)) ) ، روی و سلنیوم 5 آنتی اکسیدان بسیار قوی شناخته شده در بدن هستند که عامل حفظ سلامتی و مبارزه با بیماری ها به شمار می روند. فلز روی، در افزایش سطح سیستم ایمنی و کارکرد صحیح دستگاه ایمنی نقش مهمی را به عهده دارد . روی عوامل وفلزات سمی ((توکسیک)) واردشده به بدن را جذب و خنثی می کند. به طور مثال در شهر های آلوده ای مانند تهران که مرتبا” سرب و سایر فلزات سنگین به بدن وارد می شود وجود کافی روی در بدن ، مانع از اثرات سمی و مخرب آن ها خواهد شد.
این فلز در ساختمان بیش از دویست (( آنزیم)) در بدن شرکت دارد. روی، علاوه بر شرکت در ساخت ((آنزیم)) ها به عنوان یک ((کاتالیزور)) یا تسریع کننده واکنش های بدن عمل میکند.
 یکی دیگر از اعمال روی، فعالیت در تکثیر سلولی است. در ساختن دز اکسی ریبو نوکلوییک اسید یا DNA نیاز به روی میباشد و همان طور که می دانید DNA، رشته ژنتیکی اصلی تشکیل دهنده هسته سلولی است که بدون آن ادامه ی حیات سلولی ممکن نیست . البته در این جا بایستی اشاره کرد که سلول های ((گلبول)) قرمز خون استثنا هستند ، زیرا سلول های ((گلبول قرمز خون ))بدون هسته بوده و فاقد ((DNA)) می باشند .  یکی دیگر از اعمال روی، فعالیت در تکثیر سلولی است. در ساختن دز اکسی ریبو نوکلوییک اسید یا DNA نیاز به روی میباشد و همان طور که می دانید DNA، رشته ژنتیکی اصلی تشکیل دهنده هسته سلولی است که بدون آن ادامه ی حیات سلولی ممکن نیست . البته در این جا بایستی اشاره کرد که سلول های ((گلبول)) قرمز خون استثنا هستند ، زیرا سلول های ((گلبول قرمز خون ))بدون هسته بوده و فاقد ((DNA)) می باشند .
 همان گونه که در بالا عنوان شد در ساختمان بسیاری از آنزیم های بدن ، فلز روی شرکت دارد، به طور مثال آنزیم ((سوپر اکسید دیسموتاز )) که جزو آنزیم های مهم ((اکسیداتیو)) است به سه گروه تقسیم میشود که در ساختمان سلول ها شرکت می کنند: همان گونه که در بالا عنوان شد در ساختمان بسیاری از آنزیم های بدن ، فلز روی شرکت دارد، به طور مثال آنزیم ((سوپر اکسید دیسموتاز )) که جزو آنزیم های مهم ((اکسیداتیو)) است به سه گروه تقسیم میشود که در ساختمان سلول ها شرکت می کنند:
 *نوع سوپر اکسید دیسموتاز مانگان در درون میتوکندری ها ( کوره های سلولی )  *نوع سوپر اکسید دیسموتاز مانگان در درون میتوکندری ها ( کوره های سلولی )
 *نوع سوپر اکسید دیسموتاز مس و روی در خارج از میتوکندری و در سیتوپلاسم سلول وجود دارند  *نوع سوپر اکسید دیسموتاز مس و روی در خارج از میتوکندری و در سیتوپلاسم سلول وجود دارند
-*رادیکال های آزاد رسیده به(( سیتوپلاسم ))توسط این دو نوع سوپر اکسید دیسموتاز یعنی نوع روی ومس گرفته و خنثی میشوند. +*رادیکال های آزاد رسیده به ((سیتوپلاسم)) توسط این دو نوع سوپر اکسید دیسموتاز یعنی نوع روی ومس گرفته و خنثی میشوند.
 آنزیم کربورات هیدراز آنزیمی دیگر است که روی در ساختمان آن، به کار رفته است. کار آنزیم ذکر شده این است که در تعادل الکترولیت ها واسید و باز در بدن نقش دارد و در اثر کمبود این آنزیم، تعادل آب داخل و خارج سلولی به هم می خورد.  آنزیم کربورات هیدراز آنزیمی دیگر است که روی در ساختمان آن، به کار رفته است. کار آنزیم ذکر شده این است که در تعادل الکترولیت ها واسید و باز در بدن نقش دارد و در اثر کمبود این آنزیم، تعادل آب داخل و خارج سلولی به هم می خورد.
 آنزیم الکل دهیدروژناز نیز از آنزیم های مهمی است که در صورت وجود روی ، در بدن ساخته می شود. کمبود این آنزیم در بدن باعث می شود که الکل موجود در خون تجزیه نشده و باقی بماند . این حالت به ویژه در کشور های غربی که از مشروبات الکلی زیاد استفاده می کنند باید مورد توجه قرار گیرد . در افرادی که کمبود این آنزیم را دارند پس از مصرف ((الکل)) ، دچار سردرد و سایر عوارض مصرف زیاد الکل خواهند شد .  آنزیم الکل دهیدروژناز نیز از آنزیم های مهمی است که در صورت وجود روی ، در بدن ساخته می شود. کمبود این آنزیم در بدن باعث می شود که الکل موجود در خون تجزیه نشده و باقی بماند . این حالت به ویژه در کشور های غربی که از مشروبات الکلی زیاد استفاده می کنند باید مورد توجه قرار گیرد . در افرادی که کمبود این آنزیم را دارند پس از مصرف ((الکل)) ، دچار سردرد و سایر عوارض مصرف زیاد الکل خواهند شد .
-((آنزیم)) ((کربوکسی پپتیداز )) نیز در ساختمان خود ، دارای فلز روی است.این آنزیم تجزیه(( پروتئین )) ها را در بدن به عهده دارد و در اثر کمبود آن، ((پروتئین)) های مصرفی به خوبی تجزیه نشده و به مصرف سلولی نمی رسد . +((آنزیم)) ((کربوکسی پپتیداز)) نیز در ساختمان خود ، دارای فلز روی است.این آنزیم تجزیه ((پروتئین)) ها را در بدن به عهده دارد و در اثر کمبود آن، ((پروتئین)) های مصرفی به خوبی تجزیه نشده و به مصرف سلولی نمی رسد .
 !عوامل کاهش مقدار روی در بدن  !عوامل کاهش مقدار روی در بدن
 یکی از مهم ترین علل کمبود روی در بدن ، __نقصان دریافت آن از طریق مواد غذایی __است و این حالت به ویژه در بچه ها، جوانان و کسانی که به مدت طولانی در رژیم غذایی یا پرهیز غذایی هستند دیده می شود. مواد غذایی مصرفی و آب نوشیدنی مهمترین منابع روی در طبیعت میباشند .  یکی از مهم ترین علل کمبود روی در بدن ، __نقصان دریافت آن از طریق مواد غذایی __است و این حالت به ویژه در بچه ها، جوانان و کسانی که به مدت طولانی در رژیم غذایی یا پرهیز غذایی هستند دیده می شود. مواد غذایی مصرفی و آب نوشیدنی مهمترین منابع روی در طبیعت میباشند .
-اختلالات جذب روده ای هم می تواند سبب کاهش این عنصر مهم یعنی روی در بدن شود . خوردن ((سبوس گندم )) یا سایر حبوبات ( سبوس حبوبات ) که حاوی فیتات فراوان هستند، هم چنین مصرف(( اسفناج )) و یا سایر مواد حاوی اگزالات به همراه غذا، می تواند مانع از جذب روی در بدن شود. تجربیات نشان میدهد که چهار گروه از داروها، باعث تشدید مصرف روی میشوند. +اختلالات جذب روده ای هم می تواند سبب کاهش این عنصر مهم یعنی روی در بدن شود . خوردن ((سبوس گندم)) یا سایر حبوبات ( سبوس حبوبات ) که حاوی فیتات فراوان هستند، هم چنین مصرف ((اسفناج)) و یا سایر مواد حاوی اگزالات به همراه غذا، می تواند مانع از جذب روی در بدن شود. تجربیات نشان میدهد که چهار گروه از داروها، باعث تشدید مصرف روی میشوند.
 این 4 دسته دارویی عبارتند از:  این 4 دسته دارویی عبارتند از:
-*__(( آنتی بیوتیک ))ها__
* __((دیورتیک )) ها (مدرها)__
+*__((آنتی بیوتیک)) ها__
* __((دیورتیک)) ها (مدرها)__
 * __((گلوکوکورتیکوئید)) ها ( کورتون ها )__ * __((گلوکوکورتیکوئید)) ها ( کورتون ها )__
 *__ ((دارو های ضد حاملگی)) __ *__ ((دارو های ضد حاملگی)) __
-در میان آنتی بیوتیک ها ، مصرف ((تترا سایکلین))و خانواده ی آن بیشتر از سایرین مانع از جذب روی میشود. +در میان آنتی بیوتیک ها ، مصرف ((تترا سایکلین)) و خانواده ی آن بیشتر از سایرین مانع از جذب روی میشود.
   
 !چه کسانی نیاز به دریافت روی بیشتری در برنامه روزانه دارند؟  !چه کسانی نیاز به دریافت روی بیشتری در برنامه روزانه دارند؟
  *این نکته حائز اهمیت است وبایستی همه ی خانم ها و آقایان بدانند که خانم های شیرده و باردار و افرادی که دارای فعالیت ورزشی مرتب و منظم هستند، نیاز به روی بیشتری نسبت به سایر افراد دارند و اگر مقدار دریافت آنها از روی، کافی نباشد دچار کمبود آن و عوارض حاصل از آن خواهند شد.   *این نکته حائز اهمیت است وبایستی همه ی خانم ها و آقایان بدانند که خانم های شیرده و باردار و افرادی که دارای فعالیت ورزشی مرتب و منظم هستند، نیاز به روی بیشتری نسبت به سایر افراد دارند و اگر مقدار دریافت آنها از روی، کافی نباشد دچار کمبود آن و عوارض حاصل از آن خواهند شد.
 *افرادی که در طی روز سیگار زیادی می کشند وکسانی که مشروبات الکلی می خورند ، به مقدار بیشتری روی نسبت به سایرین نیازمند هستند.  *افرادی که در طی روز سیگار زیادی می کشند وکسانی که مشروبات الکلی می خورند ، به مقدار بیشتری روی نسبت به سایرین نیازمند هستند.
 *بیمارانی که دارای مشکلات کبدی وکلیوی هستند، هم چنین بیماران مبتلا به ((دیابت))، نیازمند به روی بیشتری هستند.  *بیمارانی که دارای مشکلات کبدی وکلیوی هستند، هم چنین بیماران مبتلا به ((دیابت))، نیازمند به روی بیشتری هستند.
 *در هنگام ابتلا به ((عفونت)) ها ، نیاز به دریافت روی ، بیشتر از سایر مواقع است.  *در هنگام ابتلا به ((عفونت)) ها ، نیاز به دریافت روی ، بیشتر از سایر مواقع است.
 * کسانی که دچار سوختگی شده اند و یا بیمارانی که سکته های قلبی ( آنفارکتوس قلبی ) کرده اند ، هم چنین افرادی که دچار آرتروز هستند، بیشتر از حد معمول به روی نیاز دارند.  * کسانی که دچار سوختگی شده اند و یا بیمارانی که سکته های قلبی ( آنفارکتوس قلبی ) کرده اند ، هم چنین افرادی که دچار آرتروز هستند، بیشتر از حد معمول به روی نیاز دارند.
 * مقدار روی دریافتی از راه غذا به بدن بیماران مبتلا به ((سرطان)) باید اضافه شود.  * مقدار روی دریافتی از راه غذا به بدن بیماران مبتلا به ((سرطان)) باید اضافه شود.
-* ((کم خونی ))یکی از بیماری هایی است که نیاز به دریافت روی را در بدن افزایش می دهد. +* ((کم خونی)) یکی از بیماری هایی است که نیاز به دریافت روی را در بدن افزایش می دهد.
 *تحقیقات و بررسی های بالینی نشان داده است کسانی که مبتلا به جوش های صورت (آکنه ) هستند ، دارای سطح پایینی از روی در خون بوده اند و دادن روزانه 200 میلی گرم گلوکونات روی که معادل 30 میلی گرم روی است می تواند باعث بهبود عفونت های جوش های آن ها شود.  *تحقیقات و بررسی های بالینی نشان داده است کسانی که مبتلا به جوش های صورت (آکنه ) هستند ، دارای سطح پایینی از روی در خون بوده اند و دادن روزانه 200 میلی گرم گلوکونات روی که معادل 30 میلی گرم روی است می تواند باعث بهبود عفونت های جوش های آن ها شود.
 * کسانی که مبتلا به ((نورودرماتیت)) و ((پسوریازیس)) هستند، اغلب مبتلا به __کمبود روی __هستند.  * کسانی که مبتلا به ((نورودرماتیت)) و ((پسوریازیس)) هستند، اغلب مبتلا به __کمبود روی __هستند.
 * کسانی که مبتلا به __زخم های پوستی __اند، جهت ترمیم و بازسازی سریع تر ، نیاز به مقدار روی بیشتری دارند.  * کسانی که مبتلا به __زخم های پوستی __اند، جهت ترمیم و بازسازی سریع تر ، نیاز به مقدار روی بیشتری دارند.
 * هم چنین افراد مبتلا به ((آلرژی)) و التهابات پوستی اغلب دچار کمبود سطح روی در خون هستند.  * هم چنین افراد مبتلا به ((آلرژی)) و التهابات پوستی اغلب دچار کمبود سطح روی در خون هستند.
 *بررسی های انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهد، ((طحال)) حیواناتی که دچار کمبود طولانی مدت روی شده اند پس از مدتی دچار چروکیدگی شده است. همان طور که میدانید ((طحال)) از اندام های ایمنی در بدن به شمار می رود. بنابراین کاهش روی موجب به هم خوردن سیستم ایمنی می شود و معمولا” افراد دچار نقص ایمنی و کمبود روی ، اغلب مبتلا به __گریپ__ و ((سرماخوردگی)) های متعدد می شوند.  *بررسی های انجام شده بر روی حیوانات نشان می دهد، ((طحال)) حیواناتی که دچار کمبود طولانی مدت روی شده اند پس از مدتی دچار چروکیدگی شده است. همان طور که میدانید ((طحال)) از اندام های ایمنی در بدن به شمار می رود. بنابراین کاهش روی موجب به هم خوردن سیستم ایمنی می شود و معمولا” افراد دچار نقص ایمنی و کمبود روی ، اغلب مبتلا به __گریپ__ و ((سرماخوردگی)) های متعدد می شوند.
 موارد بالا نمونه ای از بیماری ها و افرادی هستند که نیاز بالاتری به دریافت روی در برنامه غذایی روزانه خود دارند.  موارد بالا نمونه ای از بیماری ها و افرادی هستند که نیاز بالاتری به دریافت روی در برنامه غذایی روزانه خود دارند.
   
 !عوارض حاصل از کمبود روی در بدن  !عوارض حاصل از کمبود روی در بدن
 __در این جا به طور خلاصه به چند عارضه ی مهم کمبود روی در بدن اشاره می شود : __ __در این جا به طور خلاصه به چند عارضه ی مهم کمبود روی در بدن اشاره می شود : __
 * امروزه ثابت شده است که باروری و بارداری، تابع وجود روی در بدن است. فعال نبودن بیضه ها در آقایان و تخمدان ها در خانم ها و کم بودن ((اسپرم)) ها، همگی می تواند به علت کمبود روی در بدن باشد، که در نهایت منجر به ناباروری خواهد شد.  * امروزه ثابت شده است که باروری و بارداری، تابع وجود روی در بدن است. فعال نبودن بیضه ها در آقایان و تخمدان ها در خانم ها و کم بودن ((اسپرم)) ها، همگی می تواند به علت کمبود روی در بدن باشد، که در نهایت منجر به ناباروری خواهد شد.
 * تشکیل لکه های سفید در ((ناخن)) ، می تواند به دنبال کمبود روی در بدن ایجاد شود .  * تشکیل لکه های سفید در ((ناخن)) ، می تواند به دنبال کمبود روی در بدن ایجاد شود .
-* امروزه ثابت شده است که در کنار سایر علل مثل ، ((کم خونی)) ، کمبود ((ویتامین)) ها ،__ استرس __و. . . . ، کمبود روی از علل بسیار مهم ریزش مو است. +* امروزه ثابت شده است که در کنار سایر علل مثل ، ((کم خونی)) ، کمبود ((ویتامین)) ها ،__ استرس __و. . . . ، کمبود روی از علل بسیار مهم ریزش مو است.
 * درمان جوش های غرور جوانی و زخم های پوستی در صورت کاهش روی ، طول کشیده و مزمن خواهد شد.  * درمان جوش های غرور جوانی و زخم های پوستی در صورت کاهش روی ، طول کشیده و مزمن خواهد شد.
 * کاهش قدرت سیستم ایمنی را در پی دارد.  * کاهش قدرت سیستم ایمنی را در پی دارد.
 * کم بودن رشد بچه ها ،می تواند به علت کمبود روی در بدن باشد.  * کم بودن رشد بچه ها ،می تواند به علت کمبود روی در بدن باشد.
 * اختلال در رشد اندام های جنسی در زن و مرد ، از کمبود روی نیز ناشی میشود.  * اختلال در رشد اندام های جنسی در زن و مرد ، از کمبود روی نیز ناشی میشود.
 * کمبود روی بر رشد سیستم عصبی به ویژه در بچه ها و نوزادان تاثیر منفی دارد.  * کمبود روی بر رشد سیستم عصبی به ویژه در بچه ها و نوزادان تاثیر منفی دارد.
 *اختلالات خلقی رفتاری مثل ((افسردگی)) (دپرسیون )، ((اسکیزوفرنی)) و پرخاشگری نمونه ای از بیماری های پیامد کمبود روی میتوانند باشند.  *اختلالات خلقی رفتاری مثل ((افسردگی)) (دپرسیون )، ((اسکیزوفرنی)) و پرخاشگری نمونه ای از بیماری های پیامد کمبود روی میتوانند باشند.
 * دیده شده است که اختلالات حافظه ، می تواند عارضه ی حاصل از کمبود روی در بدن باشد.  * دیده شده است که اختلالات حافظه ، می تواند عارضه ی حاصل از کمبود روی در بدن باشد.
-* کمبود روی ، خود را با ((پوکی استخوان ))، ریزش(( دندان ))ها ، بیماری ((تیروئید)) ، بی اشتهایی و تغییر شکل ناخن ها نیز نشان میدهد. +* کمبود روی ، خود را با ((پوکی استخوان)) ، ریزش ((دندان)) ها ، بیماری ((تیروئید)) ، بی اشتهایی و تغییر شکل ناخن ها نیز نشان میدهد.
 !منابع حاوی روی !منابع حاوی روی
-به طور تقریبی در هر گرم ((گوشت)) 3 تا 5 میلی گرم روی وجود دارد . ((نان)) سفید ،((چربی)) و ((شکر)) __فاقد__ روی هستند . ((گوشت)) ، ((جگر)) ،((تخم مرغ)) ، ((میگو)) ،(( گندم)) سبوس دار ، تخم (( کدو حلوایی)) و ((گوجه فرنگی)) از روی غنی هستند .
با خوردن هر 100 گرم ((عدس)) یا(( نخود ))یا ((گندم)) آسیاب نشده می توان 4 تا 5 میلی گرم روی وارد بدن کرد . در هر صد گرم سبوس گندم یا هر صد گرم ((ذرت)) ، 3 میلی گرم روی به بدن می رسد .
+به طور تقریبی در هر گرم ((گوشت)) 3 تا 5 میلی گرم روی وجود دارد . ((نان)) سفید ،((چربی)) و ((شکر)) __فاقد__ روی هستند . ((گوشت)) ، ((جگر)) ،((تخم مرغ)) ، ((میگو)) ،((گندم)) سبوس دار ، تخم ((کدو حلوایی)) و ((گوجه فرنگی)) از روی غنی هستند .
با خوردن هر 100 گرم ((عدس)) یا((نخود)) یا ((گندم)) آسیاب نشده می توان 4 تا 5 میلی گرم روی وارد بدن کرد . در هر صد گرم سبوس گندم یا هر صد گرم ((ذرت)) ، 3 میلی گرم روی به بدن می رسد .
 تخم کدو حاوی روی فراوان است که خوشبختانه در ایران بیشتر از سایر کشور ها استفاده می شود . در هر 100 گرم آن 5/ 6 تا 5/7 میلی گرم روی دریافت می شود .  تخم کدو حاوی روی فراوان است که خوشبختانه در ایران بیشتر از سایر کشور ها استفاده می شود . در هر 100 گرم آن 5/ 6 تا 5/7 میلی گرم روی دریافت می شود .
 جالب است که بدانید ، جوانه ((گندم)) ، حاوی 17 میلی گرم روی ، و به عبارتی غنی از روی است و خوردن آن به تمام افراد توصیه می شود .  جالب است که بدانید ، جوانه ((گندم)) ، حاوی 17 میلی گرم روی ، و به عبارتی غنی از روی است و خوردن آن به تمام افراد توصیه می شود .
 در هر 100 گرم ((جگر)) گوساله ، 8/7 میلی گرم روی وجود دارد .  در هر 100 گرم ((جگر)) گوساله ، 8/7 میلی گرم روی وجود دارد .
 ماده ی غذایی پر اهمیت در رساندن روی به بدن ، صدف خوراکی است که در هر 100 گرم آن 60- 59 میلی گرم روی وجود داشته و بسیار غنی است که البته در ایران مصرف نمی شود .  ماده ی غذایی پر اهمیت در رساندن روی به بدن ، صدف خوراکی است که در هر 100 گرم آن 60- 59 میلی گرم روی وجود داشته و بسیار غنی است که البته در ایران مصرف نمی شود .
-((نیاز روزانه افراد به روی )) مقدار مشخصی میباشد. 
 !عوارض کمبود روی !عوارض کمبود روی
-* __زخم های طول کشیده __ +* __زخم __های طول کشیده
 *__ریزش مو__ ، __اختلالات رشد ناخن ها __و __پوسیدگی دندان ها __ *__ریزش مو__ ، __اختلالات رشد ناخن ها __و __پوسیدگی دندان ها __
-* __اختلالات باروری __و __کاهش میل جنسی __ +*اختلالات __باروری __و کاهش میل جنسی
 *__اسیدوز خفیف در خون__  *__اسیدوز خفیف در خون__
 *__کندی رشد بچه ها__  *__کندی رشد بچه ها__
 *__خشکی پوست واگزما__  *__خشکی پوست واگزما__
 *__عفونت های راجعه__  *__عفونت های راجعه__
 *__کاهش اشتها__  *__کاهش اشتها__
 *اختلالات حس های __بویایی__، __بینایی__ و__ چشایی __( تشخیص ندادن طعم غذا ها )  *اختلالات حس های __بویایی__، __بینایی__ و__ چشایی __( تشخیص ندادن طعم غذا ها )
 *__نداشتن تمرکز حواس __ *__نداشتن تمرکز حواس __
-*__زخم های معده __
*__اختلال جذب ((ویتامین A ))در بدن __
+*زخم های ((معده))
*__اختلال جذب ((ویتامین A))__در بدن /> />!همچنین ببینید

((نیاز روزانه افراد به روی ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 آذر 1383 [19:34 ]   9   طه محمدی      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [19:20 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [09:30 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:13 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:01 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [14:26 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [14:19 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [20:17 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [20:12 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..