منو
 کاربر Online
885 کاربر online
تاریخچه ی: نفلین

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-68Lines: 1-35
-
 
-
 
- 
 
 
 
 
  
-enter>
{picture=Adular.jpg}
</center>
td
>
</tr>

<center>
<em>
all>
نفی- بورهای بطو نا ش
که (10 ییت) ر سییت لین دار

</center>
em>
+||__::~~green:نفلین (Nepheline)~~::__
__::KNa3AlSiO44::__
__سیستم تبلور__|هگزاگونال<br />__رده بندی__|سیلیکات
__رخ__|ناقص<br />__جلا__|شیشهای - چرب
__شکستگی__|صدفی - نامنظم<br />__شفافیت__|شفاف - نیمه شفاف
__خاصیت مغناطیسی__|ندارد
__اشکال ظاهری__|بلوری - آگرگات توده ای- دانه ای
__ژیزمان__|فراوان ; آلمان ، ایتالیا، نروژ<br> URSS ، نامیبیا و غیره
__خواص شیمیایی__|در حرارت شعله در اسیدها حل <br>می شود
__ترکیب شیمیایی__|K2O=8.06% Na2O=15.91%> Al2O3=34.9% SiO2=41.13%
__رنگ کانی__|سفید - زرد - تمای ب سبز
قه
وه ای - آبی سبز
__رنگ اثر خ
ط__|سفید
__تفا
و با کانی های ابه__|((چگالی))- وکنش هی شیمیایی
اشعه ایک
__
شابه کای شاسی__|((آاتی))- ((کنکرینیت)) />__پاراژنز__|((لوسیت))،((اژیت)) غیر
__منشا تشکی
ل__|ماگمایی - پگماتیتی
__شکل بلورها__|م
نشوری - توده های قرصی شکل
__محل پیدایش__|ایتالیا
__سایر مشخصات__|خواص فیزیکی و شیمیایی آن<br> شبیه(( ارتوز)) است
__وجه تسمیه__| از واژه یونانی nephele یعنی ابر >گرفته شده است||
  
 
 
 
 
-td>r />=2>
||__::نفلین (
Nepheline)::__
::KN
a3[AlSiO4]4::
::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::ناقص::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - چرب::|__::((جلا))::__
::((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
::((بلور))ی - ((آگرگات)) توده ای- دانه ای::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; ((آلمان)) غربی و شرقی ، ((ایتالیا)) ، ((نروژ)) ، URSS ، ((نامیبیا)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::
.در حرارت شعله در ((اسید))ها حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::K2O=8.06% Na2O=15.91% Al2O3=34.9% SiO2=41.13%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید - زرد - متمایل به سبز - قهوه ای - آبی سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::((چگالی)) - واکنش های شیمیایی - ((اشعه ایکس))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((آپاتیت)) - ((کانکرینیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((لوسیت))،((اوژیت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::((ماگما))یی - ((پگماتیت))ی::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی - توده های قرصی شکل::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((فیزیک))ی و ((شیمی))ایی آن شبیه ((ارتوز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.یعنی ابر گرفته شده است ne
phele از واژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
gn=middle>

||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5.5|6|2.6|2.65||


+{picture=Nephelinesang.jpg}
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [10:16 ]   6   اسماعیل حامدی      جاری 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [11:00 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [10:37 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [10:23 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [09:54 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:35 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..