منو
 کاربر Online
842 کاربر online
تاریخچه ی: نفریت

{picture=Nephrite.jpg}

متا-توربرنیت - تجمع بلورهای تابولار کوچک سبزرنگ

||__::نفریت (Nephrite)::__
::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
::سیلیکات::|__::((رده بندی))::__
::/کامل- مطابق با سطح /110::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
::((ترد))::|__::نوع ((سختی))::__
::ندارد::|__::((خاصیت مغناطیسی))::__
:: ((بلور))ی - رشته ای - شعاعی - دانه ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، URSS ، ((ایتالیا)) ، ((زلاندنو)) ، ((تایوان)) ، جنوب چین ، ((کلمبیا)) ، ((کانادا ))و ((استرالیا))::|__::((ژیزمان))::__
::نامحلول در ((اسید))ها::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: نامحلول در اسیدها ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
::ذوب پذیری - ((واکنش های شیمیایی))::|__::تفاوت با کانی های مشابه::__
::((ژادئیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((تالک)) - ((کلریت)) و غیره::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگونی مجاورتی::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی - طویل - سوزنی - ((موئینه))::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((زلاندنو))::|__::محل پیدایش::__
|__::سایر مشخصات::__
::.اخذ شده است Nephrosااز واژه یونانی نفروس یا قلوه ::|__::((وجه تسمیه))::__||


||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
5|6|3|3.2||!منبع
*[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 28 آبان 1384 [10:34 ]   6   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 28 آبان 1384 [10:01 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:13 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [08:11 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:28 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 25 آبان 1384 [07:13 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..