منو
 کاربر Online
369 کاربر online
تاریخچه ی: نفتگیر چینه‌ای

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-51Lines: 1-86
 +{DYNAMICMENU()}
 +__واژه‌نامه__
 +*((واژگان زمین شناسی نفت))
 +__مقالات مرتبط__
 +*((زمین شناسی نفت))
 +*((حوضه نفتی))
 +*((نفتگیر دیاپیری))
 +*((منشا تشکیل نفت))
 +*((کروژن))
 +*((مهاجرت نفت))
 +*((سنگ مخزن نفت))
 +*((شیل نفتی))
 +*((نفتگیر))
 +__کتابهای مرتبط__
 +*(( کتابهای زمین شناسی نفت))
 +__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
 +__سایتهای مرتبط__
 +*سایتهای داخلی
 +**[http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=411&index=0|تاریخچه نفت در پایگاه داده های علوم زمین ]
 +**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
 +**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ایران]
 +**[http://www.nioc.org/findex.asp |سایت وزارت نفت ایران ]
 +*سایتهای خارجی
 +**[http://www.jpg.co.uk/ | مجلات زمین شناسی نفت ]
 +**[http://132.175.127.176/apt/apt.htm |آزمایشگاههای علوم زمین ملی سندیا، تگزاس، تکنولوژی گاز و نفت طبیعی، آمریکا ]
 +**[ http://www.spe.org/| انجمن مهندسی نفت امریکا]
 +**[ http://bcpg.geoscienceworld.org/|زمین شناسی نفت کانادا ]
 +**[http://www.geologyshop.co.uk/oil&ga~1.htm | همه چیز درباره نفت]
 +__گالری تصویر__
 +*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]
 +body=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 !مقدمه !مقدمه
 تغییرات رخساره‌ای سنگ شناسی در لایه‌ها ممکن است سبب ((منشا نفت و گاز|تجمع نفت و گاز)) شود. این تغییرات در جهات عرضی و قائم لایه‌ها می‌تواند صورت بگیرد. شکل مخازن چینه‌ای بستگی به تغییر در ((سنگ شناسی)) و تغییرات رخساره‌ای آن مخازن دارد. مفهوم نفتگیر چینه‌ای برای اولین بار توسط کارل استنباط شد. حد و مرز نفتگیر چینه‌ای از تبدیل سنگهای تراوا و نفوذپذیر به سنگهای غیر تراوا و یا کمتر تراوا مشخص می‌شود این تغییرات بطور معمول در ارتباط با سطوح دگرشیبی ، لایه‌های پیشرونده ، سطوح ((لایه‌بندی)) و یا توده‌های متعدد رسوبی می‌باشد.

مرز ((مخازن چینه‌ای)) ممکن است تدریجی تا شاخص باشد. اکثر نفتگیرهای چینه‌ای کم و بیش دارای عناصر ساختمانی نیز می‌باشند. نفتگیرهای عاری از عناصر ساختمانی عبارتند از عدسیهای ماسه‌ای ، ((انواع سنگهای آهکی|سنگهای آهکی مرجانی)) و غیره در بسیاری موارد تشخیص یا تفکیک نفتگیرهای چینه‌ای و ((نفتگیر ساختمانی|ساختمانی)) از یکدیگر امکان پذیر نبوده و به همین لحاظ بکارگیری مرکب یا حد واسط امری اجتناب ناپذیر می‌شود.
 تغییرات رخساره‌ای سنگ شناسی در لایه‌ها ممکن است سبب ((منشا نفت و گاز|تجمع نفت و گاز)) شود. این تغییرات در جهات عرضی و قائم لایه‌ها می‌تواند صورت بگیرد. شکل مخازن چینه‌ای بستگی به تغییر در ((سنگ شناسی)) و تغییرات رخساره‌ای آن مخازن دارد. مفهوم نفتگیر چینه‌ای برای اولین بار توسط کارل استنباط شد. حد و مرز نفتگیر چینه‌ای از تبدیل سنگهای تراوا و نفوذپذیر به سنگهای غیر تراوا و یا کمتر تراوا مشخص می‌شود این تغییرات بطور معمول در ارتباط با سطوح دگرشیبی ، لایه‌های پیشرونده ، سطوح ((لایه‌بندی)) و یا توده‌های متعدد رسوبی می‌باشد.

مرز ((مخازن چینه‌ای)) ممکن است تدریجی تا شاخص باشد. اکثر نفتگیرهای چینه‌ای کم و بیش دارای عناصر ساختمانی نیز می‌باشند. نفتگیرهای عاری از عناصر ساختمانی عبارتند از عدسیهای ماسه‌ای ، ((انواع سنگهای آهکی|سنگهای آهکی مرجانی)) و غیره در بسیاری موارد تشخیص یا تفکیک نفتگیرهای چینه‌ای و ((نفتگیر ساختمانی|ساختمانی)) از یکدیگر امکان پذیر نبوده و به همین لحاظ بکارگیری مرکب یا حد واسط امری اجتناب ناپذیر می‌شود.
 !نفت گیر کانالی !نفت گیر کانالی
 نفت و گاز در مسیرهای قدیمی و یا انشعابات رودخانه‌های گذشته تجمع یافته و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. کانال به محیطی گفته می‌شود که عمل انتقال و گاهی رسوب ماسه‌ها و سایر مواد در آن صورت بگیرد. گاهی کانال ، ((دگرشیبی|دگرشیبی‌ها)) را نیز قطع می‌کند. تپه‌ها یا سدهای کانالی به زمینهای ماسه‌ای درون کانال اطلاق می‌شود. مواد پر کننده کانال ممکن است از تخفل و تراوایی بالایی برخوردار بوده و سنگ مخزن مناسبی محسوب شود. ((حوضه رودخانه‌ای)) پا در (کرتاسه) نمونه بارز نفتگیر چینه‌ای کانالی است.  نفت و گاز در مسیرهای قدیمی و یا انشعابات رودخانه‌های گذشته تجمع یافته و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. کانال به محیطی گفته می‌شود که عمل انتقال و گاهی رسوب ماسه‌ها و سایر مواد در آن صورت بگیرد. گاهی کانال ، ((دگرشیبی|دگرشیبی‌ها)) را نیز قطع می‌کند. تپه‌ها یا سدهای کانالی به زمینهای ماسه‌ای درون کانال اطلاق می‌شود. مواد پر کننده کانال ممکن است از تخفل و تراوایی بالایی برخوردار بوده و سنگ مخزن مناسبی محسوب شود. ((حوضه رودخانه‌ای)) پا در (کرتاسه) نمونه بارز نفتگیر چینه‌ای کانالی است.
 !نفت‌گیرهای سنگهای آهکی مرجانی !نفت‌گیرهای سنگهای آهکی مرجانی
 بقایای آهکی مرجانی یا تپه‌های آهکی ارگانیکی ، ((ذخایر نفتی|مخازن نفتی)) قابل توجهی را در نقاطی از جهان تشکیل می‌دهند بیوهرمها از جمله سنگهای آهکی ارگانیکی و مستعد جهت ذخیره نفت است. گسترش عرضی بیوهرم محدود بوده ولی گسترش طولی آن به خصوص به موازات ساحل و همچنین ضخامت آن می‌تواند قابل ملاحظه باشد. توده‌های آهکی مرجانی دارای پتانسیل نفتی از پرکامبرین تا شیاری شناسایی شده ولی توسعه اصلی آنها در ((دوران پالئوزئیک)) و ((دوره مزوزوئیک|مزوزوئیک)) بوده است.

منشا هیدرو کربورهای موجود در توده‌های آهکی مرجانی به تغییر و تحولات بیولوژیکی موجوداتی که بقایایی ((اسکلت)) آنها به صورت ((بیوهرم)) باقیمانده است می‌توان نسبت داده هیدروکربورها در سنگهای تراوا و متخلخل شود. مرجانی ذخیره شده است. مرز مخزن به ناحیه تغییر رخساره‌ای سنگهای تراوا ، به کمتر تراوا و غیر تروا محدود می‌شود یک توده مرجانی مشتمل است از اسکلتهای مرجانی ، قطعات خرد شده مرجانی ، ماسه‌های حاصل موجودات مزاحم و تغذیه کننده و همچنین ماسه‌های ناشی از برخورد ((امواج دریا)) به اضافه ((جلبک|جلبکها)) ، ((فرامینیفرها)) ، ((نرم تنان)) ، ((خارپوستان)) و غیره. رشد توده‌های مرجانی در جهت دریا بوده زیرا ((مواد غذایی)) زیادتری در این قسمت وجود دارد. در ضمن قطعات خرد شده مرجان ناشی از برخورد امواج در پای دامنه جلویی آن متمرکز می‌شود.
 بقایای آهکی مرجانی یا تپه‌های آهکی ارگانیکی ، ((ذخایر نفتی|مخازن نفتی)) قابل توجهی را در نقاطی از جهان تشکیل می‌دهند بیوهرمها از جمله سنگهای آهکی ارگانیکی و مستعد جهت ذخیره نفت است. گسترش عرضی بیوهرم محدود بوده ولی گسترش طولی آن به خصوص به موازات ساحل و همچنین ضخامت آن می‌تواند قابل ملاحظه باشد. توده‌های آهکی مرجانی دارای پتانسیل نفتی از پرکامبرین تا شیاری شناسایی شده ولی توسعه اصلی آنها در ((دوران پالئوزئیک)) و ((دوره مزوزوئیک|مزوزوئیک)) بوده است.

منشا هیدرو کربورهای موجود در توده‌های آهکی مرجانی به تغییر و تحولات بیولوژیکی موجوداتی که بقایایی ((اسکلت)) آنها به صورت ((بیوهرم)) باقیمانده است می‌توان نسبت داده هیدروکربورها در سنگهای تراوا و متخلخل شود. مرجانی ذخیره شده است. مرز مخزن به ناحیه تغییر رخساره‌ای سنگهای تراوا ، به کمتر تراوا و غیر تروا محدود می‌شود یک توده مرجانی مشتمل است از اسکلتهای مرجانی ، قطعات خرد شده مرجانی ، ماسه‌های حاصل موجودات مزاحم و تغذیه کننده و همچنین ماسه‌های ناشی از برخورد ((امواج دریا)) به اضافه ((جلبک|جلبکها)) ، ((فرامینیفرها)) ، ((نرم تنان)) ، ((خارپوستان)) و غیره. رشد توده‌های مرجانی در جهت دریا بوده زیرا ((مواد غذایی)) زیادتری در این قسمت وجود دارد. در ضمن قطعات خرد شده مرجان ناشی از برخورد امواج در پای دامنه جلویی آن متمرکز می‌شود.
 !قسمتهای یک توده مرجانی !قسمتهای یک توده مرجانی
 بطور کلی ((توده مرجانی|توده‌های مرجانی)) از سه بخش تشکیل شده‌اند. بطور کلی ((توده مرجانی|توده‌های مرجانی)) از سه بخش تشکیل شده‌اند.
 !!بخش عقبی !!بخش عقبی
 بخش عقبی توده‌های مرجانی به طرف ناحیه کم انرژی و آرام ((مرداب)) و یا ((حوضه تبخیری)) گرایش داشته و رخساره آن متشکل از تناوب لایه‌های آهکی دولومیتی ، لایه‌های قرمز ، مواد تبخیری ((شیل)) و ((ماسه سنگ|ماسه)) و غیره است. بخش عقبی توده‌های مرجانی به طرف ناحیه کم انرژی و آرام ((مرداب)) و یا ((حوضه تبخیری)) گرایش داشته و رخساره آن متشکل از تناوب لایه‌های آهکی دولومیتی ، لایه‌های قرمز ، مواد تبخیری ((شیل)) و ((ماسه سنگ|ماسه)) و غیره است.
 !!بخش میانی !!بخش میانی
 بخش میانی یا هسته مرجان از نظر ((زمین شناسی نفت)) حائز اهمیت می‌باشد. این بخش از دولومیت و آهکهای ضخیم لایه تشکیل یافته و دارای حفره‌های متعدد و تخلخل فراوان است. بخش میانی یا هسته مرجان از نظر ((زمین شناسی نفت)) حائز اهمیت می‌باشد. این بخش از دولومیت و آهکهای ضخیم لایه تشکیل یافته و دارای حفره‌های متعدد و تخلخل فراوان است.
 !!بخش جلویی !!بخش جلویی
 بخش جلویی ((توده مرجانی)) به سمت ((دریا)) متمایل بوده و متشکل از تناوب لایه‌های آهکی ، ماسه‌ای و قطعات خرد شده و واریزه‌های مرجانی است. بخش جلویی ((توده مرجانی)) به سمت ((دریا)) متمایل بوده و متشکل از تناوب لایه‌های آهکی ، ماسه‌ای و قطعات خرد شده و واریزه‌های مرجانی است.
 !نفتگیرهای ماسه‌ای !نفتگیرهای ماسه‌ای
 هر لایه رسوبی ماسه‌ای دارای حدو مرز معینی است ، گروهی عدسی شکل بوده و گروهی بسیار گسترده و پهن می‌باشد. از دیدگاه زمین شناسی نفت لایه‌های ماسه‌ای ممکن است به مرزهای خود محدود بوده و در رسوبات غیر تراوا محصور باشد، مانند ماسه‌های کانالی و ساحلی. همچنین ماسه‌ها ممکن است گسترش بسیار زیاد داشته و مناطق مفید آن در قله ((تاقدیس|تاقدسیها)) متمرکز شود. این ماسه‌ها بطور معمول تحت نفوذ چین خوردگی قرار می‌گیرد. ابعاد توده‌های ماسه‌ای عدسی شکل و محصور بین لایه‌های غیر تراوا از چند کیلومتر تجاوز نمی‌کند.

عدسیهای ماسه‌ای دارای مرز مشخص بوده و یا این که از شرایط مرز تدریجی با سنگهای مجاور برخوردار می‌باشد. این عدسیها بطور همزمان و یا کمی پس از تشکیل سنگهای مجاور ایجاد شده است. ((کوارتز آناریت)) ، ((آرکوز)) و انواع لیت آرناریت‌ها از جمله مواد اصلی توده‌های ماسه‌ای می‌باشد. قطعات آذرین مانند ((بازالت)) و سرپانتین نیز بطور موضعی مشاهده شده است.
 هر لایه رسوبی ماسه‌ای دارای حدو مرز معینی است ، گروهی عدسی شکل بوده و گروهی بسیار گسترده و پهن می‌باشد. از دیدگاه زمین شناسی نفت لایه‌های ماسه‌ای ممکن است به مرزهای خود محدود بوده و در رسوبات غیر تراوا محصور باشد، مانند ماسه‌های کانالی و ساحلی. همچنین ماسه‌ها ممکن است گسترش بسیار زیاد داشته و مناطق مفید آن در قله ((تاقدیس|تاقدسیها)) متمرکز شود. این ماسه‌ها بطور معمول تحت نفوذ چین خوردگی قرار می‌گیرد. ابعاد توده‌های ماسه‌ای عدسی شکل و محصور بین لایه‌های غیر تراوا از چند کیلومتر تجاوز نمی‌کند.

عدسیهای ماسه‌ای دارای مرز مشخص بوده و یا این که از شرایط مرز تدریجی با سنگهای مجاور برخوردار می‌باشد. این عدسیها بطور همزمان و یا کمی پس از تشکیل سنگهای مجاور ایجاد شده است. ((کوارتز آناریت)) ، ((آرکوز)) و انواع لیت آرناریت‌ها از جمله مواد اصلی توده‌های ماسه‌ای می‌باشد. قطعات آذرین مانند ((بازالت)) و سرپانتین نیز بطور موضعی مشاهده شده است.
 !!نفتگیرهای ماسه‌ای دریایی (ساحلی) !!نفتگیرهای ماسه‌ای دریایی (ساحلی)
 این نفتگیرها از جمله نفتگیرهای چینه‌ای اولیه بوده و جهت تشخیص و تمایز آنها می‌توان از خوصیات زیر استفاده کرد.

 این نفتگیرها از جمله نفتگیرهای چینه‌ای اولیه بوده و جهت تشخیص و تمایز آنها می‌توان از خوصیات زیر استفاده کرد.

 *دارای کف و سطح محدب فوقانی می‌باشد. *دارای کف و سطح محدب فوقانی می‌باشد.
 *دارای کناره‌های مجزا و مشخص است. *دارای کناره‌های مجزا و مشخص است.
 *هر عدسی بطور مجزا دارای شکل آن شلاق می‌باشد. *هر عدسی بطور مجزا دارای شکل آن شلاق می‌باشد.
 *مرز عدسی به طرف دریا به صورت شاخص و در تماس با ((شیل)) بوده ولی به طرف ساحل و در صورت وجود مرداب شیل مارس و سنگ غیر تراوا و کم تراوا تبدیل می‌شود. *مرز عدسی به طرف دریا به صورت شاخص و در تماس با ((شیل)) بوده ولی به طرف ساحل و در صورت وجود مرداب شیل مارس و سنگ غیر تراوا و کم تراوا تبدیل می‌شود.
 *خصوصیات سنگ شناسی ، گویای جورشدگی بافت و ترکیب ((کانی شناسی)) بطور همسان و موازی با کناره‌های توده ماسه سنگی می‌باشد.  *خصوصیات سنگ شناسی ، گویای جورشدگی بافت و ترکیب ((کانی شناسی)) بطور همسان و موازی با کناره‌های توده ماسه سنگی می‌باشد.
 *جور شدگی ، همسانتر از ماسه‌های حاصل از پر شدگی کانال می‌باشد. *جور شدگی ، همسانتر از ماسه‌های حاصل از پر شدگی کانال می‌باشد.
 *تولید در ماسه‌های همسانتر بیشتر از ماسه‌های پر شده رودخانه‌ای است. *تولید در ماسه‌های همسانتر بیشتر از ماسه‌های پر شده رودخانه‌ای است.
 !!نفتگیرهای ماسه‌های کانالهای رودخانه‌ای و مانورهای مدفون !!نفتگیرهای ماسه‌های کانالهای رودخانه‌ای و مانورهای مدفون
 این نمونه هم از جمله نفتگیرها چینه‌ای اوایه بوده و جهت تشخیص آن می‌توان از خوصیات زیر استفاده کرد.

 این نمونه هم از جمله نفتگیرها چینه‌ای اوایه بوده و جهت تشخیص آن می‌توان از خوصیات زیر استفاده کرد.

 *دارای کف معقر می‌باشد. *دارای کف معقر می‌باشد.
 *ترکیب و خصوصیات مواد متشکله به خوبی متغیر است. *ترکیب و خصوصیات مواد متشکله به خوبی متغیر است.
 *از بالا به صورت ماندر ، سینوسی و انحنادار دیده می‌شود.  *از بالا به صورت ماندر ، سینوسی و انحنادار دیده می‌شود.
 *معبر قدیمی ممکن است رسوبات قدیمی‌تر را حفر کند. *معبر قدیمی ممکن است رسوبات قدیمی‌تر را حفر کند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((توده مرجانی)) *((توده مرجانی))
 *((تجمع نفت و گاز)) *((تجمع نفت و گاز))
 *((پی نفتگیر)) *((پی نفتگیر))
 *((حفاری)) *((حفاری))
 *((حوضه رودخانه‌ای)) *((حوضه رودخانه‌ای))
 *((سنگ شناسی)) *((سنگ شناسی))
 *((سنگ مخزن)) *((سنگ مخزن))
 *((لایه‌بندی)) *((لایه‌بندی))
 *((نفتگیر ساختمانی)) *((نفتگیر ساختمانی))
 *((ذخایر نفتی)) *((ذخایر نفتی))
 *((مرداب))  *((مرداب))
 *((نفتگیر ساختمانی)) *((نفتگیر ساختمانی))
 *((نفتگیر دیاپیری)) *((نفتگیر دیاپیری))
 *((نفتگیر هیدرو دینامیکی)) *((نفتگیر هیدرو دینامیکی))
 *((نفتگیر مرکب)) *((نفتگیر مرکب))
 *((نفتگیر برون پوش سنگ)) *((نفتگیر برون پوش سنگ))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [09:43 ]   6   اصغر نامور      جاری 
 پنج شنبه 29 تیر 1385 [07:56 ]   4   اصغر نامور      v  c  d  s 
 چهارشنبه 28 تیر 1385 [18:46 ]   3   اصغر نامور      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [08:02 ]   2   اصغر نامور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [15:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..