منو
 کاربر Online
518 کاربر online
تاریخچه ی: نظریه برخورد تمدنها

جنگ تمدنها
!اطلاعات اولیه
نظریه برخورد تمدنها را اولین بارساموئل هانتینگتون مطرح کرد و تأثیر عمیقی در محافل علمی و سیاسی جهان برجا نهاد ، به طوری که شکل گیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است.دراین نظریه هانتینگتون به جهان غرب هشدارداده است که در قرن آینده رویا رویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با اتحاد تمدنهای اسلامی و کنفوسیوسی حتمی است.
!تعریف
ساموئل هانتینگتون ، آخرین مرحلة تکامل درگیریهای عصر جدید را تحت عنوان برخورد تمدنها یاد می کند.
و دلایل ارائه شده وی عبارتند از :
*اختلاف تمدنها اساسی است.
*خود آگاهی تمدنی درحال افزایش است.
*تجدید حیات مذهبی وسیله ای برای پرکردن خلا هویت درحال رشد است.
*رفتار منافقانة غرب موجب رشد خود آگاهی تمدن دیگران گردیده است.
*ویژگیها و اختلافات فرهنگی تغییر ناپذیرند.
*منطقه گرایی اقتصادی و نقش مشترکات فرهنگی درحال رشد است.
*خطوط گسل موجود بین تمدنها امروز جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد گردیده است.
!تقسیم بندی تمدنها
وی تمدنهای زنده جهان را به هفت یا هشت تمدن بزرگ تقسیم بندی کرده است.و خطوط گسل میان این تمدنها را منشأ درگیریهای آینده می پندارد.این تمدنها از دیدگاه وی عبارتند از :
*تمدن غربی
*تمدن اسلامی
*تمدن کنفوسیوسی
*تمدن ژاپنی
*تمدن اسلاو
*تمدن ارتدوکس
*تمدن امریکای لاتین
* و احتمالاً تمدن افریقایی
!اهمیت نظریة برخورد تمدنها
اهمیت نظریة برخورد تمدنها از آنجا ناشی می شود که نویسنده از نظریه پردازان توانایی است که نفوذ کلام او در غرب بسیار گسترده و جدی است و نه تنها توانسته است سیاست خارجی امریکا را جهت دهی دهد ، بلکه بعید نیست که در چهارچوب سیاست برخی کشورهای غربی ، به صورت یک استراتژی اجرایی متبلور گردد.
!عقیدة برخی از صاحب نظران در مورد نظریة تمدن
آنها معتقد هستند پس از نظام بی اعتبار سوسیالیستی شوروی سابق وحرام کمونیسم ، غرب به دنبال یک جانشین شونده بود و به همین دلیل دراین نظریه عصارة بحثهای مهمی به میان آورده شد که در پاره ای از محافل غربی در خصوص «تجدید حیات اسلام» و برخورد اسلام و غرب رایج شده و عقیده بر این است که منبع اصلی درگیریها در جهان بعد از جنگ سرد ، به طور اساسی نه ایدئولوژیک ونه اقتصادی بلکه فرهنگی بوده است.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [05:49 ]   3   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..