منو
 صفحه های تصادفی
کاربردهای لیزر دیودی
تفاوت شیوه عمل امام حسین با امام حسن علیهماالسلام
انتقال(المپیاد)
ارسلان پسر مسعود غزنوی
چگونگی تولید فلز از کانسنگ
امام خمینی - کرامت الهی
دوره اول جنگهای ایران و روسیه
تقسیم بندی الکترودها از نظر پوشش شیمیائی
attenuation
عبدالله بن عمر
 کاربر Online
449 کاربر online
تاریخچه ی: نظریه برخورد تمدنها

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-28Lines: 1-38
-جنگ تمدنها 
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-نظریه برخورد تمدنها را اولین بارساموئل هانتینگتون مطرح کرد و تثیر عمیقی در محافل علمی و سیاسی جهان برجا نهاد ، به طوری که شکل گیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بین المللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است.دراین نظریه هانتینگتون به جهان غرب هشدارداده است که در قرن آینده رویا رویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد تمدنهای غرب با اتحاد تمدنهای اسلامی و کنفوسیوسی حتمی است. />!تعریف
ساموئل هانتینگتون ، آخرین مرحلة تکامل درگیریهای عصر جدید را تحت عنوان برخورد تمدنها یاد می کند.
و دلایل رائ شده ی عبارتند از :
+نظریه برخورد تمدنها را اولین بار ((ساموئل هانتینگتون)) مطرح کرد، و تثیر عمیقی در محافل علمی و سیاسی جهان برجا نهاد. بطوری که شکلگیری بسیاری از رفتارها و سیاستهای بینالمللی برخی از کشورهای غربی بر مبنای این نظریه بوده است.

در این نظریه هانتینگتون به جهان غرب هشدار دادهاست، که در قرن آینده رویارویی و برخورد جدی بین تمدنهای گوناگون و از آن جمله برخورد ((تمدن غرب|تمدنهای غرب)) با اتحاد ((تمدن اسلامی|تمدنهای اسلامی)) و ((تمدن کنفوسیوسی|کنفوسیوسی)) حتمی است. ساموئل هانتینگتون ، آخرین مرحله تکامل درگیریهای عصر جدید را تحت عنوان برخورد تمدنها یاد می کند.
!دلایل اموئ هاتیگتون
 *اختلاف تمدنها اساسی است. *اختلاف تمدنها اساسی است.
-*خود آگاهی تمدنی درحال افزایش است.
*تجدید حیات مذهبی وسیله ای برای پرکردن خلا هویت درحال رشد است.
*رفتار منافقانة غرب موجب رشد خود آگاهی تمدن دیگرن گردیده است.
*ویژگیها و اختلافات فرهنگی تغییر ناپذیرند.
*منطقه گرایی اقتصادی و نقش مشترکات فرهنگی درحال رشد است.
*خطوط گسل موجود بین تمدنها امروز جانشین مرزهای سیاسی و ایدئولوژیک دوران جنگ سرد گردیده است.
+*خود آگاهی تمدنی در حال افزایش است.
*((تجدید حیات اسلام|تجدید حیات مذهبی)) وسیلهای برای پرکردن خلا هویت در حال رشد است.
*رفتار منافقانه غرب موجب رشد خود آگاهی دیگر مدن‌ها گردیده است.
*ویژگیها و ((اختلافات فرهنگی)) تغییر ناپذیرند.
*منطقه گرایی اقتصادی و نقش مشترکات فرهنگی در حال رشد است.
*خطوط گسل موجود بین تمدنها امروزه جانشین ((مرز سیاسی|مرزهای سیاسی)) و ((مرز ایدئولوژیکی|ایدئولوژیک)) دوران جنگ سرد گردیده است.
 !تقسیم بندی تمدنها !تقسیم بندی تمدنها
-وی تمدنهای زنده جهان را به هفت یا هشت تمدن بزرگ تقسیم بندی کرده است.و خطوط گسل میان این تمدنها را منش درگیریهای آینده می پندارد.این تمدنها از دیدگاه وی عبارتند از :
*تمدن غربی
*تمدن اسلامی
*تمدن کنفوسیوسی
*تمدن ژاپنی
*تمدن اسلاو
*
تمدن ارتدوکس
*تمدن مریکای لاتین
* و احتمالاً تمدن افریقایی
!اهمیت نظریة برخورد تمدنها
اهمیت نظریة برخورد تمدنها از آنجا ناشی می شود که نویسنده از نظریه پردازان توانایی است که نفوذ کلام او در غرب بسیار گسترده و جدی است و نه تنها توانسته است سیاست خارجی مریکا را جهت دهی دهد ، بلکه بعید نیست که در چهارچوب سیاست برخی کشورهای غربی ، به صورت یک استراتژی اجرایی متبلور گردد.
!عقیدة برخی از صاحب نظران در مورد نظریة تمدن
آنها معتقد هستند پس از نظام بی اعتبار سوسیالیستی شوروی سابق وحرام کمونیسم ، غرب به دنبال یک جانشین شونده بود و به همین دلیل دراین نظریه عصارة بحثهای مهمی به میان آورده شد که در پاره ای از محافل غربی صو «تجدید حیات اسلام» و برخورد اسلام و غرب رایج شده و عقیده بر این است که منبع اصلی درگیریها در جهان بعد از جنگ سرد ، به طور اساسی نه ایدئولوژیک ونه اقتصادی بلکه فرهنگی بوده است.
+ساموئل مانتیگتون تمدنهای زنده جهان را به هفت یا هشت تمدن بزرگ تقسیم بندی کرده است. خطوط گسل میان این تمدنها را منش درگیریهای آینده میپندارد. این تمدنها از دیدگاه وی عبارتند از :


*((تمدن غربی))
*((تمدن اسلامی))
*((تمدن کنفوسیوسی))
*((تمدن ژاپنی))
*((تمدن ارتدوکس))
*((تمدن مریکای لاتین))
* ((تمدن افریقایی))
!اهمیت نظریه برخورد تمدنها
اهمیت نظریه برخورد تمدنها از آنجا ناشی میشود، که نویسنده از نظریه پردازان توانایی است که نفوذ کلام او در غرب بسیار گسترده و جدی است و نه تنها توانسته است سیاست خارجی مریکا را جهتدهی دهد. بلکه بعید نیست که در چهارچوب سیاست برخی کشورهای غربی ، به صورت یک ((استراتژی اجرایی)) متبلور گردد.
!عقیده برخی از صاحبنظران در مورد نظریه تمدن‌ها
آنها معتقد هستند پس از نظام بیاعتبار سوسیالیستی ((شوروی سابق)) و مرام کمونیسم ، غرب به دنبال یک جانشین بود. به همین دلیل در این نظریه عصاره بحثهای مهمی به میان آورده شده ‌است، که در پارهای از محافل غربی ت نون ((تجدید حیات اسلام)) و ((برخورد اسلام و غرب)) رایج شده و عقیده بر این است که منبع اصلی درگیریها در جهان بعد از ((جنگ سرد)) ، بطور اساسی نه ایدئولوژیک و نه اقتصادی بلکه فرهنگی بوده است.
!همچنین ببینید
*((اختلافات فرهنگی))
*((برخورد اسلام و غرب))
*((تجدید حیات اسلام))
*((تمدن))
*((تمدن اسلامی))
*((تمدن ارتدوکس))
*((تمدن افریقایی))
*((تمدن امریکای لاتین))
*((تمدن غربی))
*((تمدن کنفوسیوسی))
*((تمدن ژاپنی))
*((گفتگوی تمدنها))
*((مرز سیاسی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 30 مرداد 1384 [05:49 ]   3   بابک خسروشاهی      جاری 
 چهارشنبه 16 دی 1383 [06:04 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 03 دی 1383 [13:58 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..