منو
 کاربر Online
722 کاربر online
تاریخچه ی: نشانه های ظهور فساد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-14Lines: 1-16
-((حضرت امیالممنین ی لیه السلا|علی لیه الام)): « ز خود را ی مردان و ان خود را بیه زنن می کنند.» بحارالانوار 52 / 192 حدیث 26 +((حضرت مم مطی لی الل علیه و له|پیار اکرم)) ود (در آخرالم) مردان با س زنان خود را ین میکنند.»
-یام اکم ( ): « ردن ا لاس زنان خود را یت می کند.» بحارلانور 52 / 264 ی 148 +((حضرت ایرالممنین لی علیه اللام|علی لیه السلام)) رمود:« (ر خرالمان) زنان خود را بی مردان مران خو را یه نان می کنند.»
-((ر مد ی ی الله لی و آه|پیام اکرم ص ))): « ر ن ما بر ما رد ی ی و خی عذاب در میانان را اد اشد.» حارانوا 52 / 263 ی 148 + سوره‌ی یون آی 50 مد ت: « __ل ارأیتکم ایتکم عذابه یاتا اوهاراً ما یستعجل منه المجرمون__ />((ضر ما باقر لیه السلام|امام بار عیه السلام)) در تسیر ین یه فرموی عذابی است که در آخر الزمان ر مسلمانان اق فود ی ید. نها منکر ول عذا خوی هستند.»
-پیامبر اکر (ص ): « گونه ای هنگمی که جوانانتان فاسد می شوند و. . .» بحارالانوار 52 / 181 حدیث 2

« قل ارأیتکم ان ایتکم عذا
به یاا اوناراً ماذا یستعجل منه لمرمون» (یون: 50)

((ا
بوارود)) نقل کرده که امام باقر علیه اسام در تفسیر این آیه فمود: « این ذابی است که خر الزمان بر سلمانن فاسق فرود می ید و آنان منکر نزول عذاب بر خوی هستند. »
+منا: />بحارالانوار 52 / 192 حدیث 26
بااانار 52 / 181 ی 2
بارالاار 52 / 263 دی 148 />رالانا 52 / 264 دی 148
 مراجعه شود به: مراجعه شود به:
-
((تدریجی بودن نشانه های ظهور))
+((تدریجی بودن نشانه های ظهور امام مهدی علیه السلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 02 مرداد 1384 [07:12 ]   3   شکوفه رنجبری      جاری 
 سه شنبه 29 دی 1383 [12:37 ]   2   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 شهریور 1383 [09:40 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..