منو
 کاربر Online
599 کاربر online
تاریخچه ی: نحوه تشکیل منابع شن و ماسه

نگارش: 1

مقدمه

رسوبات آبرفتی جوان مهمترین منابع تامین شن و ماسه ساختمانی‌اند. این رسوبات از یک طرف به دلیل رخنمون وسیعشان در سطح و از طرفی به دلیل ناچیز بودن پیوند ذراتشان به یکدیگر به سادگی قابل بهره‌برداری اند. حدود نیمی از سطح کشور ما را رسوبات جوان متعلق به کواترنر با سنی کمتر از 2 میلیون سال پوشانده است. منشا این رسوبات متفاوت است و تنها گروههای بخصوصی از آنها می توانند منبع تامین شن و ماسه ساختمانی باشند.

مهمترین منابع تامین شن و ماسه

 • آبرفتهای رودخانه ای :
  پس از اینکه ذرات سنگی بر اثر هوازدگی از سنگ مادر جدا شدند توسط عوامل مختلفی که مهمترین آن آب است به پایین دست حمل می شوند. مقدار و اندازه ذرات حمل شده به انرژی محیط بستگی دارد. جابه‌جایی مواد در رودخانه به یکی از سه صورت محلول ، معلق (لای و رس) یا غلتیدن و جهیدن در بستر جریان (ماسه و شن و ذرات درشت تر) است.

برخورد مداوم دانه‌ها به یکدیگر و بستر رود باعث سایندکی و «گردشدگی» هرچه بیشتر آنها می شود. مقدار گردشدگی عمدتا به جنس ذره و فاصله حمل آن بستگی دارد. افزایش مقدار آب و سرعت جریان دو عامل موثر در بالا بردن ظرفیت حمل رودخانه اند. از این رو در هر جا انرژی رود کاهش پیدا کند آنچه را که دیگر قادر به حملش نیست در بستر خود بر جای خواهد گذارد. در چنین شرایطی امتداد ذرات درشت‌تر و بعد به تدریج ذرات ریزتر ته نشین می شوند. در نتیجه ممکن است ذراتی که در یک نقطعه ته نشین می شوند یک اندازه بوده و یا از دامنه اندازه‌های متفاوتی برخوردار باشند.

در نواحی کوهستانی حجم مواد راسب شده توسط رودخانه کم و ذرات ، درشت و گوشه دارند. این رسوبات ممکن است از هر نوع سنگ و پا هر درجه مقاومت مکانیکی و خواص ژیوتکنیکی باشند. از طرفی آبرفتهای قسمتهای پایانی رود، به علت انرژی کمی که آب در این نواحی دارد، عمدتا از لای و رس درست شده است. با توجه به نکات فوق بهترین مصالح خرده سنگی را می توان در محدوده میانی یک رودخانه پرآب و پرانرژی جستجو کرد. قسمت اعظم شن و ماسه مصرفی کشورما از منابع آبرفتی بستر رودها تامین می شود. ویژگی دیگر این آبرفتها قابل ترمیم بودن آنهاست، به این نحو که بخشهای استخراج شده در فصل سیلاب توسط رود جایگزین می شود.

وقتی رودخانه ای از دره ای پرشیب به طور ناگهانی وارد دره‌ای کم شیب یا منطقه‌ای مسطح و یا دشت می شود، بخشی از بار خود را برجای می گذارد. گسترش افقی این رسوبات معمولا بهمن و نسبتا کوتاه و به شکل مخروط باز شده‌ای است که راس آن متوجه بالارود است. رسوبات این مخروطهای آبرفتی که به آن «مخروط افکنه» هم می گویند، از راس به سمت قاعده نوعی جورشدگی را نشان می دهند.

رسوباتی که در زمان سیل در دشتهای سیلابی بر جای گذارده می شوند، علاوه بر جورشدگی کم و ریزی دانه‌هایشان حاوی مواد آبی حاصل از فرسایش و شستشوی خاکهای نواحی بالا دست‌اند. از این رو ، این گونه آبرفتها کمتر جهت تامین شن و ماسه ساختمانی استفاده می شوند و در صورت لزوم نیاز به دانه آرایی و شستشوی فراوان دارند. پهن‌تر شدن بستر رودخانه‌ها در پایین رود ، که شیب رودخانه کم است، با تشکیل پیچ و خمهایی همراه است که به آنها اصطلاحا «مثانور» گفته می شود. در طرف محدب بخش خمیده رود ، به دلیل سرعت کم ، جریان ، آبرفتهایی گذارده میی شود. این رسوبات بیشتر از ماسه ریز و گاه ذرات درشت‌تر اند. از آن دسته از رسوبات مثانورها که از گسترش زیاد و مشخصات مناسب برخوردار باشند می توان مصالح خرده سنگی ریزدانه ، مخصوصا برای تهیه ملات ، به دست آورد.

 • رسوبات مخروط واریزه :
  در دامنه کوهها ذرات و قطعاتی که بر اثر هوازدگی از دیواره کنده می شوند، قبل از هر چیز بر اثر نیروی گرانی به پایین می‌افتند. دانه‌ها و خرده سنگهایی که به این ترتیب در پایین پرتگاه جمع می شوند پوشش مخروطی یا مدامی از ذرات را درست می کنند. این مواد به دلیل مسافت نسبتا کوتاه جابجایی ، گوشه دار بوده و جنس و مقاومتشان وابسته به سنگ مادر است. واریزه‌ها قابلیت تراکم زیادی دارند و باربر خوبی نیستند، لذا بر اثر وزن پی به شدت نشست کرده و ممکن است گسیخته شوند.

 • رسوبات بادی :
  این رسوبات معمولا در حد ماسه وریزتر از آن برده و به اشکال مختلفی از جمله تپه‌های ماسه‌ای (تلماسه) برجای گذارده می شوند. ته نشست ذراتی که به صورت معلق در هوا جابه‌جا می شوند رسوبات «لس» را می سازند. رسوبات باری در بخشهای وسیعی از کشور ، از جمله در کویرها و سواحل دریایی مازندران و خلیج فارس و حاشیه برخی از رودها یافت می شود. این رسوبات گرچه از جورشدگی خوب و مقاومت بالایی برخوردارند ولی به دلیل ریزی دانه‌ها مصرف چندانی ندارند.
 • رسوبات یخچالی :
  رسوباتی که پس از ذوب شدن یخچالها برجای گذارده می شوند «یخرفت» نامیده می شوند. یخرفتها به دو دسته درهم و مطبق تقسیم می شوند. یخرفتهای درهم به دلیل تنوع مقاومت مکانیکی و اندازه دانه‌هایشان منابع مناسبی برای تامین شن و ماسه ساختمانی نیستند و در صورتی که به ضرورت مورد استفاده قرار گیرندمحتاج دانه آرایی و شستشوی مفصل‌اند. رودخانه‌هایی که بر اثر ذوب و عقب نشینی یخچالها تشکیل می شود این یخرفتهای نامنظم را با خود حمل کرده و در بخشهای پایینتر رود برجای می گذارند.

 • رسوبات ساحلی :
  به مجموعه موادی که بین دو حد جزر و مد دریا ته نشین می شوند، رسوبات ساحلی گفته می شود. در این نقاط حرکت متواتر امواح ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواج ، ذرات را به سمت ساحل برده و باز می‌گرداند که در نتیجه آن ذرات نامقاوم متلاشی شده و حرکت امواح ، ذرات ریزتر را از میان ذرات درشت‌تر می شوید. در نتیجه این عمل ، رسوبی با جورشدگی ، گرد شدگی و مقاومت مکانیکی خوب برجای می ماند. به همین جهت است که سواحل رسوبی اغلب از جنس ماسه شسته شده و اغلب جورند. جنس آبرفتهای ساحلی بیشتر کانیهای مقاومی مثل کوارتز ، فلرسیات ، یا کانیهای سنگین است.

 • رسوبات فلات قاره :
  در آخرین عصر یخبندان ، به دلیل تجمع حجم زیادی از آب اقیانوسها به صورت پهنه‌های یخی در نواحی قطبی ، آب دریاها به مراتب پایینتر از سطح فعلی قرار داشت و در نتیجه بخشی از سواحل کم عمق که امروزه فلات قاره نامیده م شود از آب خارج بوده است. رودهایی که در آن زمان از خشکیها به سمت دریاها در جریان بوده‌اند، در بستر خود و در روی فلات قاره کنونی ، آبرفتهای مناسب را بر جای گذارده اند. امروزه این رسوبات منابع زیردریایی شن و ماسه را می سازند.

 • رسوبات به هم پیوسته :
  این رسوبات را ، که اغلب قسمتهایی از آنها سخت و سیمان شده‌اند، می توان منابع شن و اسه فسیل نام نهاد. در برخی از نقاط دنیا به دلیل کمبود منابع شن و ماسه طبیعی این نوع منابع نیز مورد بهره‌برداری قرار می گیرند. پیوند سست بین دانه‌ها ، هوازدگی کم ، فقدان سیمان نا مناسب و ضخامت کم مواد روباره از مواردی است که می تواند یک نهشته رسوبی قدیمی را قابل بهره‌بردای نماید.

 • باطله‌های معدنی
  باطله‌ها و پس مانده‌های فرایند پرعیار کردن مواد معدنی ، در ربرخی موارد ، می تواند به عنوان منبع شن و ماسه به کار آید.

 • منابع سنگی :
  در جاهایی که منابع طبیعی شن و ماسه در دسترس نباشد یا اینکه منابع موجود از حد اقل مشخصات لازمه بی بهره باشند ، از سنگ شکسته استفاده می شود. در کاربردهایی که زبری و گوشه‌داری ذرات مورد نظر است، سنگی که به طور مصنوعی شکسته و دانه بندی شده است، بهترین عملکرد را نشان می دهد.

مباحث مرتبط با عنوان

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 24 مرداد 1385 [01:49 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 چهارشنبه 23 دی 1383 [17:00 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 21 دی 1383 [08:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 14 آذر 1383 [16:25 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..